Informace ke studentskému hodnocení výuky (SHV) pro studenty FROV JU
 
•    Studenti FROV JU (Bc. a NMgr. stupeň studia) jsou povinni provádět svědomitě a kompletně studentské hodnocení výuky (viz Rozhodnutí děkana č. 6/2015). SHV je tedy jednou z povinností pro získání zápočtů ze zapsaných předmětů. Kdo neprovede SHV, nedostane od doby po ukončení lhůty SHV již žádný zápočet.
•    SHV probíhá zpravidla 2 - 3 týdny, počínaje zápočtovým týdnem daného semestru. O termínu hodnocení jsou studenti předem informováni přes informační systémy fakulty.
•   Studenti prezenčního i kombinovaného studia provádí hodnocení https://www.shv.jcu.cz/
­    
- Přístupové údaje do on-line aplikace jsou totožné s přístupem do STAGu.
­- On-line aplikace vychází ze společného základu napříč celou JU, odchylky v hodnocení mezi fakultami ale mohou existovat. Z toho důvodu je důležité, seznámit se s informacemi uvedenými níže.  
­- V aplikaci je potřeba vyplnit všechny uvedené body, a to jak pro přednášky, tak pro cvičení (pokud je předmět má).  Před zahájením hodnocení daného předmětu je nezbytné vybrat z nabídky konkrétního vyučujícího. Pokud výuku zajišťovalo více vyučujících, je možné provést hodnocení předmětu pro všechny vyučující. Na otázky obecného typu, které se vztahují spíše k předmětu, je u každého vyučujícího potřeba odpovědět stejným způsobem. Je také možné hodnocení provést pouze pro hlavního vyučujícího a připomínky k dalším vyučujícím zmínit v komentáři daného předmětu (pod otázkami).
­- Budeme Vám vděčni, pokud k hodnocení v bodech, které požadují přiřazení výhradního pořadí, napíšete v komentáři daného předmětu důvody, které Vás vedly k hodnocení předmětů na posledních dvou místech. Je možné např. zmínit i, že „Všechny (nebo třeba poslední tři) předměty jsou stejné, pořadím jsem hodnotil, neboť jsem neměl jinou možnost“.
­- Při hodnocení dobře zvažujte odpovědi na jednotlivé body. Pokud se budete chtít vrátit k hodnocení některého předmětu, bude nutné hodnotit jej celý od začátku, bez možnosti zhlédnutí předchozího hodnocení, ale otázky týkající se výhradního pořadí již nebude možné opravit.      
­- Součástí SHV nejsou některé předměty typu odborné a provozní praxe, bakalářské práce atd. Pokud má student potřebu komentovat takové kurzy, může tak učinit v sekci „Připomínky a náměty“ pod tématem „Obecné“. Zde můžete uvádět i další Vaše postřehy a komentáře k hodnocení či k dalším tématům týkajících se Vašeho studia či fakulty.                 
­- V případě dotazů ohledně SHV se obracejte na fakultního administrátora z řad studentů na e-mail: profav01@frov.jcu.cz
- ­Rady či případné další informace k hodnocení, které se objeví během hodnotící periody, budou viditelné po přihlášení do aplikace SHV.