*IS/STAG = Informační Systém STudijní AGendy
*portál = portálové rozhraní IS/STAG (http://portal.jcu.cz)

NASTAVENÍ HESLA V IDM

Před přihlášením do portálu IS STAG a dalších univerzitních služeb je nutné nejprve nastavit své heslo v systému IDM!

Pro změnu hesla se přihlaste do systému IDM (https://idm.jcu.cz/enduser/#/login).

Své uživatelské jméno pro přihlášení do systému naleznete v registru po zadání svého rodného čísla a příjmení (https://orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr).

Heslo pro první přihlášení se skládá podle návodu zde: https://helpdesk.jcu.cz/casto-kladene-dotazy/heslo-pro-prvni-prihlaseni Výchozí heslo IDM je tvořeno ze druhého písmena vašeho křestního jména (bez diakritiky) - VELKÉ, ze druhého písmena vašeho příjmení (bez diakritiky) - malé, následuje rodné číslo, zakončené znakem tečka "."

Po přihlášení si nastavte vlastní heslo, které budete následně používat pro přihlášení do všech univerzitních služeb.

PŘIHLÁŠENÍ DO PORTÁLU IS STAG

1) otevřete si webovou stránku http://portal.jcu.cz

2) do uživatelského jména vyplňte své IDM jméno.

3) do hesla vylňte své heslo.

4) klikněte na tlačítko "Přihlásit se"

 
Pozor: Přihlásit se do portálu IS/STAG mohou jen lidé, kteří v době přihlašování mají buď platný pracovně-právní vztah nebo platné studium. Pokud se Vám nedaří se do portálu přihlásit a ověřili jste si, že zadáváte správné uživatelské jméno i heslo, kontaktujte studijní pracoviště, které ověří, zda máte "platné" studium. Pokud ano, ale přesto se nemůžete přihlásit, kontaktujte správce IDM databáze (idm@rt.jcu.cz).

 
Co vše lze dělat v portálu (stagu) po přihlášení:

1) měnit své osobní údaje, jako je telefon, email, kontaktní adresa, číslo účtu...

2) sledovat svůj studijní plán a postup jeho plnění

3) přihlašovat se na vypsané termíny zápočtů a zkoušek

4) odhlašovat se z vypsaných termínů zápočtů a zkoušek

5) kontrolovat si výsledky svých zkoušek

6) a další...

 

 Co vše lze dělat v portálu (stagu) bez přihlášení:

1) prohlížet si studijní plány a náplně předmětů

2) prohlížet si vypsané termíny zkoušek a zápočtů

3) prohlížet si rozvrhy jednotlivých oborů, místností

4) prohlížet si uložené závěrečné kvalifikační práce

5) a další...

 

PŘIHLÁŠENÍ DO FAKULTNÍ E-MAILOVÉ SCHRÁNKY

1) otevřete si webovou stránku  https://adfs.jcu.cz

2) v přihlašovacím okně u Uživatelského jména vyplňte svou IDM e-mailovou adresu (zjistíte ji v registru https://orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr)

4) u Hesla vyplňte své heslo

5) klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT

Jak se tvoří IDM heslo, aneb IDM heslo je vytvořeno z následujících částí:

- druhé písmeno z křestního jména (psané "velkým" písmenem)

- druhé písmeno z příjmení (psané "malým" písmenem)

celé rodné číslo (bez lomítka) a na konci tečka

Vzor: Jan Novák, RČ 123456/7890. Jeho přihlašovací heslo je: Ao1234567890.

Své přihlašovací heslo nikomu nesdělujte! Vy jste odpovědni za svůj přístup!