Sdělení proděkana pro pedagogickou činnost

Sdělení proděkana č. 2/2016 zde
 Pravidla pro psaní disertačních prací na FROV JU - odkaz na „makro“ pro Endnote
 Disertační práce vzor  - ke stažení zde
Sdělení proděkana č. 1/2016 zde  Podmínky pro získání zápočtů a zkoušek z předmětu Anglický jazyk
Sdělení proděkana č. 1/2011 zde  Pokyny pro psaní a odevzdání závěrečných prací
  zde
 Příloha č. 3 k Pokynům pro psaní... , formulář k vyplnění ve formátu .docx (vyplňuje vedoucí práce)
 (Použijte v případě, že máte nainstalovány Microsoft Office 2010)

 Předpisy

Harmonogram akademického roku 2020/2021 zde  
Harmonogram akademického roku 2021/2022 zde  
Opatření děkana č. 9/2021 zde  Průběh SZZ bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
Studijní a zkušební řád JU
 zde  
Studijní a zkušební řád DSP FROV JU  zde
 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PHD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb.
 zde  
Stipendijní řád JU
 zde
 
Disciplinární řád FROV JU  zde  
Opatření rektora
 zde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty a formuláře 

pro Bc. a Mgr. studium
DOC
RTF
PDF
COVID-19 prohlášení o bezinfekčnosti download --- download
Zápisový list FROV
Žádost studenta FROV – cz    (všeobecná)
např. ukončení/přerušení studia, změnu adresy
 download  download  download
Žádost studenta FROV – cz  (podpis vyučujícího)
např. dozapisování předmětu, nebo odepisování předmětu, změna tématu závěrečné kvalifikační práce apod.
download  download  download
Přihláška pro bakalářskou SZZ download --- ---
Přihláška pro magisterskou SZZ download --- ---
Formulář Údaje o oponentovi bakalářské/diplomové práce
(vyplňuje vedoucí práce) - ve formátu .docx, ve formátu .pdf
download ---  download
Žádost o uznání předmětů download --- download
pro DSP studium  DOC  RTF PDF
Přihláška pro doktorskou SDZ download ---  --- 
Přihláška k obhajobě disertační práce download    
Individuální studijní plán studenta DSP download    
Výroční hodnocení DSP download    

Žádost studenta DSP na FROV JU - cz (všeobecná)
např. přesun ZK, změna tématu disertační práce apod.

download