stipendium 1

 Všechna pravidla o Mimořádném stipendiu pro nadané studenty najdeš zde: Opatření děkana č. 2/2019

Jaká je výše stipendia? 
          
8 000 až 16 000 měsíčně
  (Dle výše základu a disponibilních prostředků)                                                                                                                                    
Kdo má na stipendium nárok?
 
Studenti prezenčních bakalářských programů (2. a 3. rok studia)
a navazujících magisterských programů (1. a 2. rok studia)
Kdo rozhoduje o přidělení stipendia?
 
Děkan na základě stanoviska Komise děkana
 
Jak stipendium získám?
1. Dvojnásobek základu (základ = 8 000 Kč)
- vážený studijní průměr za předchozí akademický rok 1,00- 1,20
- splnění alespoň jedné z následujících aktivit:
        - zapojení do činnosti laboratoří FROV JU v rozsahu minimálně 100 hodin (bezúplatná pomoc v rámci či nad rámec BP/DP)
        - předložení rukopisu k publikování
        - zahraniční pobyt v délce minimálně 1 semestr (získání 18 ECTS kreditů)
- splnění alespoň dvou z následujících aktivit:
        - zapojení do výstav a propagací fakulty
        - pomoc pedagogům/fakultě při realizaci výuky na fakultě
        - výrazný sportovní či jiný úspěch pod záštitou JU nebo FROV JU
2. Jeden a půl násobek základu
- vážený studijní průměr za předchozí akademický rok 1,21 - 1,50
- splnění alespoň jedné z následujících aktivit:
        - zapojení do činnosti laboratoří FROV JU v rozsahu minimálně 100 hodin (bezúplatná pomoc v rámci či nad rámec BP/DP)
        - předložení rukopisu k publikování
        - zahraniční pobyt v délce minimálně 1 semestr (získání 18 ECTS kreditů)
- splnění alespoň dvou z následujících aktivit:
        - zapojení do výstav a propagací fakulty
        - pomoc pedagogům/fakultě při realizaci výuky na fakultě
        - výrazný sportovní či jiný úspěch pod záštitou JU nebo FROV JU
3. Základ
- vážený studijní průměr za předchozí akademický rok 1,00 - 1,50
- splnění alespoň jedné z následujících aktivit:
        - zapojení do činnosti laboratoří FROV JU v rozsahu minimálně 100 hodin (bezúplatná pomoc v rámci či nad rámec BP/DP)
        - předložení rukopisu k publikování
        - zahraniční pobyt v délce minimálně 1 semestr (získání 18 ECTS kreditů)
- splnění alespoň jedné z následujících aktivit:
        - zapojení do výstav a propagací fakulty
        - pomoc pedagogům/fakultě při realizaci výuky na fakultě
        - výrazný sportovní či jiný úspěch pod záštitou JU nebo FROV JU
 
Složení Komise děkana pro mimořádné stipendium nadaných studentů FROV JU:
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
Ing. Václav Nebeský, Ph.D.
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
Ing. Jiřina Valentová
Ing. Vladimír Jandík
Ing. Jan Hůda, Ph.D.
Ing. Luděk Štěch

 

 

"Partneři projektu"
 
logo fisher scientific  
 
HPST logoidexx