Katalog vyučovaných předmětů v anglickém jazyce pro zahraniční studenty najdete ZDE. U každého předmětu jsou uvedeny detailní informace zahrnující jméno garanta a všech vyučujících, sylaby, metody výuky, počet kreditů, semestr výuky, požadavky na studenta a studijní literaturu.
Pro doplňující informace týkající se předmětů bakalářského,magisterského i doktorského oboru kontaktujte Bc. Lucie Kačerovou (fakultní koordinátorka Erasmus+).