Katalog vyučovaných předmětů v anglickém jazyce pro zahraniční studenty najdete ZDE. U každého předmětu jsou uvedeny detailní informace zahrnující jméno garanta a všech vyučujících, sylaby, metody výuky, počet kreditů, semestr výuky, požadavky na studenta a studijní literaturu.
Pro doplňující informace týkající se předmětů bakalářského a magisterského oboru kontaktujte Martinu Vorlovou, v případě doktorských předmětů Lucii Kačerovou (fakultní koordinátorka Erasmus+).