2021 01 06 FB uvod DOD

 Den otevřených dveří se letos konal 22. 1. 2021 online!

 

Navštivte naše budovy virtuálně díky 3D prohlídkám budov. Záznam online meetingu se Studijním pracovištěm FROV JU a videa naleznete níže na stránce, stejně tak výběr nejčastějších dotazů a odpovědi na ně. Děkujeme, že s námi FROVujete i online!

 

 

 

 

 Nejčastější dotazy zájemců o studium

Koleje? Mám možnost získat ubytování na kolejích? Jaké jsou ceny ubytování? Jak daleko jsou koleje od FROV JU?

Možnost ubytování na kolejí mají samozřejmě i studenti FROV JU. Uchazeči o studium, mohou podat v termínu 1. – 31. 7. žádost o přidělení místa na koleji. Žádost se podává elektronicky, podrobné informace o ubytování a další instrukce zašle studijní pracoviště budoucím studentům společně s oznámením o přijetí ke studiu.

Ceny ubytování a veškeré podrobné informace naleznete na stránkách Kolejí a menz JU zde.

4 z 5 budov kolejí jsou v blízkosti budovy ZR (kde velká část výuky probíhá), přímo v kampusu JU.

Menza? Jaká je nabídka a cena jídel? Je nutné si jídlo objednávat předem? Jak daleko je to z kolejí do menzy?

Menza leží v blízkosti kolejí K1 – K4, přímo v kampusu JU, z kolejí ani z výuky to tedy do menzy není daleko. Nabídka jídel je široká, pravidelně jsou k mání hotová jídla, dietní jídla, minutky, ale také pizza, saláty, bagety, zákusky a chlebíčky.

Ceník a nabídku jídel si můžete prohlédnout na webových stránkách zde. Jídla je možné objednávat si předem, ale funguje i bezobjednávková nabídka.

Jsou nějaké možnosti získat na FROV JU stipendium?

FROV JU nabízí širokou škálu stipendií. Již studenti v prvním ročníku bakalářských oborů v prezenční formě studia mají možnost získat stipendium, na základě výsledků ze střední školy. Podrobné informace a podmínky získání stipendií naleznete zde.

Konají se na FROV JU přijímačky?

Do bakalářských oborů přijímáme studenty BEZ přijímacích zkoušek! Podrobné podmínky k přijetí ke studiu naleznete zde anebo ve videu Podmínky pro přijetí ke studiu pro AR 2021/2022.

Studium? Jaká je skladba předmětů? Je výuka Angličtiny, Matematiky a Chemie povinná?

Předměty jsou na FROV JU děleny do 3 skupin – povinné (A), povinně volitelné (B) a volitelné (C). Předměty z bloku A musí každý student absolvovat, všechny, z předmětů z bloku B si student vybírá tak, aby korespondovaly s volitelným předmětem Státní závěrečné zkoušky. Jako volitelný předmět si student může vybrat jakýkoliv předmět z jakékoliv fakulty JU – od tělesné výchovy, přes cizí jazyky až např. po ekonomii.

Skladbu předmětů jednotlivých oborů naleznete v jejich studijních plánech.

Bc. studium Rybářství – prezenční forma; kombinovaná forma

Bc. studium Ochrana vod – prezenční forma; kombinovaná forma

NMgr. studium Rybářství a ochrana vod – prezenční forma; kombinovaná forma

Kde výuka probíhá? Ve Vodňanech?

Výuka bakalářských a navazujících magisterských oborů probíhá zejména v Českých Budějovicích. Do vodňanských součástí se ale v rámci výuky občas také podíváte. A díky 3D prohlídkám budov se do nich můžete virtuálně podívat třeba hned!

Jo možné v rámci studia vyjet do ciziny?

Ano, studenti prezenčního i kombinovaného studia na Fakultě rybářství a ochrany vod JU mohou během svého studia vycestovat až na 12 měsíců v rámci programu Erasmus + na studijní pobyt na některou z partnerských univerzit nebo na pracovní stáž.