Jak nás najdete a jiné informace 
 
Fakulta rybářství a ochrany vod JU se skládá z Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického (Vodňany), Ústavu akvakultury a ochrany vod (České Budějovice), Ústavu komplexních systémů (Nové Hrady), Mezinárodního environmentálního, vzdělávacího a poradenského informačního střediska (Vodňany) a Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA). Děkanát fakulty sídlí ve Vodňanech.
Bakalářské a magisterské studium probíhá převážně v Českých Budějovicích. Doktorské studium převážně ve Vodňanech, v prostorách fakulty.
mapa smaller cz
Fakulta rybářství a ochrany vod

Doručovací adresa: Zátiší 728/II, 389 25  Vodňany

tel: +420 387 774 616, fax: +420 387 774 634, e-mail: sekretar@frov.jcu.cz

Studijní pracoviště (doktorské studium): tel.: +420 387 774 736, +420 734 269 084, e-mail: lkacerova@frov.jcu.cz

   
Ústav akvakultury a ochrany vod

Doručovací adresa pro studijní záležitosti:
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod,
Ústav akvakultury a ochrany vod, Studijní pracoviště
Na Sádkách 1780, 370 05  České Budějovice
Ředitel ústavu  - tel.: +420 387 774 643
studijní pracoviště (bakalářské + magisterské studium): tel.: +420 387 774 644, +420 734 269 019,  e-mail: studijni@frov.jcu.cz

   
Výzkumný ústav rybářský
a hydrobiologický
Doručovací adresa:
Zátiší 728/II, 389 25  Vodňany
GPS poloha: 49°9'38.035"N, 14°10'25.14"E
Sekretariát: tel.: +420 387 774 666, e-mail: novakova@frov.jcu.cz
 
Spojení MHD České Budějovice:
ze zastávky Nádraží (vlakové a autobusové) do zastávky "Jihočeská univerzita" (cca 15-20 minut jízdy):
Trolejbus č. 3
 
MAPA KAMPUS