Statistika uchazečů o studium do akademického roku 2020/2021:

Bakalářské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet přihlášek Přijati Nepřijati Zapsali se
Ochrana vod B0588A030002 Ochrana vod prezenční ČJ 58 51 7 22
Ochrana vod B0588A030002 Ochrana vod kombinované ČJ 14 14 0  11
Zootechnika B4103 Rybářství prezenční ČJ 45 42 3  29
Zootechnika B4103 Rybářství kombinované ČJ 14 12 2  7

   Pro přijímání do studia byla vypsána dvě kola. Výsledky jsou souhrnné za obě kola přijímacího řízení.


Navazující magisterské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet
přihlášek
K přijímacm zkouškám
 se nedostavilo
Přijati bez přijímacích zkoušek Nepřijati Zapsali se
Zemědělská specializace N4106 Rybářství a ochrana  vod prezenční ČJ 11 -- 11 0  10
Zemědělská specializace N4106 Rybářství a ochrana vod kombinovaná ČJ 10 -- 8 2  5
Agricultural Specialization N4106 Fishery and Protection of Waters prezenční AJ 1 -- 0 1  0
Agricultural Specialization N4106 Fishery and Protection of Waters kombinovaná AJ 3 -- 3 0  0

   Pro přijímání do studia byla vypsána dvě kola. Výsledky jsou souhrnné za obě kola přijímacího řízení.

Doktorské studium - 1. kolo

Studijní program Forma studia Vyučovací jazyk Počet
přihlášek
K přijímacím zkouškám
 se nedostavilo
Přijati Nepřijati Zapsali se
Ochrana vodních ekosystémů prezenční ČJ 3 -- 3 0 3
Protection of Aquatic Ecosystems prezenční AJ 3 -- 1 2 1
Fishery prezenční AJ 7 -- 5 2 0

 

Doktorské studium - 2. kolo

Studijní program Forma studia Vyučovací jazyk Počet
přihlášek
K přijímacím zkouškám
 se nedostavilo
Přijati Nepřijati Zapsali se
Protection of Aquatic Ecosystems prezenční AJ 8 -- 2 6 2