Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2021/2022 upravuje Opatření děkana č. 20/2021 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022.

Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do DSP Rybářství/Fishery pro akademický rok 2021/2022 upravuje Opatření děkana č. 02/2021 Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do DSP Rybářství / Fishery pro akademický rok 2021/22 

Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2020/2021 do nově akreditovaného doktorského studijního programu (DSP)Rybářství upravuje Opatření děkana č. 24/2020 Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2020/2021 do nově akreditovaného doktorského studijního programu (DSP)Rybářství.

Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do DSP - akademický rok 2020/2021 upravuje Opatření děkana č. 14/2020 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2020/2021 do doktorského studijního programu (DSP) Ochrana vodních ekosystémů