Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2021/2022 upravuje Opatření děkana č. 20/2021 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022.

Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů (DSP) v akademickém roce 2021/2022 upravuje Opatření děkana č. 26/2021 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2021/2022.