Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2020/2021 upravuje Opatření děkana č. 7/2020 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2020/2021.
Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2020/2021 upravuje Opatření děkana č. 17/2019 Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2020/2021.