FROV JU RGB NEGATIVE
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO AK. R. 2019/2020 - 1. kolo
 
Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2019/2020 upravuje Rozhodnutí děkana č. 31/2018 Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2019/2020
 
 
 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO DSP AK. R. 2018/2019 - 2. kolo

Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2018/2019 upravuje Opatření děkana č. 25/2018 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení do doktorských stuudijních programů pro akademický rok 2018/2019

 
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech