Ve dnech XX.XX.XXX od 9.00-11.00 hod. bude možno nahlédnout do dokumentů z přijímacího řízení do DSP. V kanceláři č. 1024 (Lucie Kačerová - studijní oddělení), 2. patro, Zátiší 728, Vodňany, 389 25