IS/STAG = Informační Systém STudijní AGendy

portál = portálové rozhraní IS/STAG (http://portal.jcu.cz)

 

VSTUP DO PORTÁLU    (http://portal.jcu.cz)

 

Jak se přihlásit do portálu, své uživatelské jméno (IDM jméno) zjistíte zde, své heslo pro první přihlášení zde.

Pozor: Přihlásit se do portálu IS/STAG mohou jen lidé, kteří v době přihlašování mají buď platný pracovně-právní vztah nebo platné studium. Stávají se případy, že např. u vyučujících nejspíše skončila smlouva ,resp. platnost pracovně-právního vztahu a nemohou se přihlásit nejen do portálu IS/STAG. Potom je důležité se obrátit na studijní oddělení, sekretářku daného oddělení nebo oddělení, které má tyto záležitosti v kompetenci.

 

 Vypisování termínů zkoušek ve STAGu (portálu) se řídí Studijním a zkušebním řádem JU, popř. rozhodnutím děkana, je-li takové rozhodnutí vydáno. Jak vypsat termíny zkoušky - viz: tutoriál + zkratky učeben

 

Co vše lze dělat v portálu (stagu) po přihlášení:

1) vypisovat termíny zápočtů a zkoušek

2) zadávat známky ze zkoušek a zápočtů jednotlivých studentů a studentek

3) poslat email všem studentům a studentkám zapsaným na předmětu

4) vytisknout si seznam studentů a studentek zapsaných na předmětu

5) upravit informace o svém předmětu (cíle, předpoklady, obsah, doporučená literatura...)

6) sledovat, komu vedu závěrečnou kvalifikační práci a v jaké roli (vedoucí práce, konzultant)

7) sledovat hodnocení výuky svého předmětu studenty

 

 Co vše lze dělat v portálu (stagu) bez přihlášení:

1) prohlížet si studijní plány a náplně předmětů

2) prohlížet si vypsané termíny zkoušek a zápočtů

3) prohlížet si rozvrhy jednotlivých oborů, místností

4) prohlížet si uložené závěrečné kvalifikační práce

5) a další

 

ECTS Information Package and Course Catalogue:

- více informací zde

- obrázek ects.jpg