Manuál pro vyplnění posudku oponenta/vedoucího závěrečné práce:

-    Vyberte zda se jedná o posudek bakalářské či diplomové práce
-    Vyberte pod jakým ústavem je BP/DP vedena
-    Vypište jméno studenta, jehož závěrečnou práci oponujete
-    Vyberte dle zadání BP/DP o jaký obor a formu studia se jedná
-    Napište název závěrečné práce
-    Vyplňte údaje o sobě (jméno, příjmení, tituly) + Vaše pracoviště (v případě oponentského posudku)
-    U každé ze 7 otázek vyberte hodnocení (známku) a vypište komentář. Každý komentář pod každou otázkou je povinný a v případě, že nebude vyplněný, Vám bude posudek vrácen k opravě a doplnění
-    Jste povinni vypsat dvě doplňující otázky
-    V celkovém hodnocení zaškrtněte celkovou známku, kterou byste ohodnotili závěrečnou práci a zda práci doporučujete k obhajobě
-    Vyplňte datum a posudek podepište
-    V případě, že si dokument budete chtít uložit rozpracovaný, je nutné mít v komentáři alespoň 100 znaků, jinak se komentář vymaže.
 
Výhodou nové formy dotazníku je to, že si posudek můžete stáhnout do Vašeho počítače, pracovat na něm, uložit si jej a kdykoliv budete chtít, se k němu můžete vrátit, aniž byste jej museli vyplňovat celý znovu. Důležité však je, že před vytištěním posudku MUSÍ být všechny položky vyplněny včetně komentářů.
 
Vytištěný a podepsaný posudek zašlete nejpozději do 23. 5. 2022 na studijní pracoviště FROV JU – Na Sádkách 1780, 370 05 České Budějovice.
 
 
 
 
V případě, že budete formulář otevírat v prohlížeči Mozilla Firefox, klikněte vpravo nahoře na tlačítko ZOBRAZIT POMOCÍ JINÉHO PROHLÍŽEČE a soubor si stáhněte do svého PC.
 
V případě, že použijete jako výchozí prohlížeč Internet Explorer, otevře se Vám .pdf soubor, který můžete rovnou vyplňovat a v případě potřeby uložení klikněte na symbol diskety, kde Vám to nabídne možnost ULOŽIT.
 
 
Formulář zadávacích protokoků ke stažení zde.
Formulář o oponentovi ke stažení zde
Pokyny pro psaní a odevzdání závěrečných prací, které mají studenti k dispozici a kterými se řídí, obsahuje Sdělení proděkana č. 1/2011 - ke stažení zde.