Akvakultura je nejrychleji rostoucím odvětvím celosvětové produkce potravin.

Velké množství ryb se každoročně zkazí v průběhu jejich skladování od úlovku po konzumaci.

Mezinárodní tým vedený naším kolegou Phillipem J. Haubrockem zkoumal náklady spojené s invazivními druhy vyskytujícími se v Evropě.

Rak červenoklepetý, druh původem ze severní Austrálie a jihu Nové Guineje, patří mezi největší desetinohé korýše.

Šíření invazivních druhů raků do nových lokalit se v současné době děje alarmující rychlostí.

Kmenové buňky si lze představit jako syrový materiál pro stavbu těl organizmů, který má schopnost dát vzniknout specializovaným buňkám, jež nacházíme v jednotlivých tkáních.

Polyploidizace znamená znásobení počtu úplných chromozómových sad v organizmu nad běžnou úroveň a představuje významný krok v evoluci a speciaci.