vodnansti jeseteriObratlovci se vyznačují tím, že mají povrch těla tvořený pouze ektodermem (vnějším zárodečným listem), zatímco vnitřní výstelka prvostřeva je tvořena endodermem (vnitřním zárodečným listem).

Tyto dvě struktury se střetávají v přední části trávicí trubice, faryngu, neboli jícnu. Tým Roberta Černého s Martinem Minaříkem jako hlavním autorem (PřF UK) přišli s nálezem, který přepisuje současné mínění vývojové a evoluční biologie. Bazální paprskoploutvé ryby jako jsou bichiři, kostlíni a jeseteři, často považované za živoucí fosilie, mají obličejovou část hlavy tvořenou z endodermálních buněk předústní části střeva, což je velmi archaický znak, který se s evolučního hlediska očekával pouze u prapředků obratlovců.
Naše fakulta rybářství a ochrany vod doplnila tuto studii právě o zástupce jeseterů a se dvěma spoluautorskými pozicemi (Martin Pšenička a David Gela) a dalšími dvěma kolegy zmíněnými v poděkování (Marek Rodina a Martin Kahanec) se tak zapsala do prestižního časopisu Nature.
Další informace viz tisková zpráva: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/stara-tajemstvi-nove-hlavy-obratlovcu nebo článek na oficiálních webových stránkách Nature http://www.nature.com/nature/journal/v547/n7662/full/nature23008.html, případně ve veřejně přístupné verzi jen pro čtení http://rdcu.be/tXoa

Televizní rozhovor v ČT24 sledujte od 15:34 minuty:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058290719

Reference: Minarik, M., Stundl, J., Fabian, P., Jandzik, D., Metscher, B.D., Psenicka, M., Gela, D., Osorio-Pérez, A., Arias-Rodriguez, L., Horácek, I., Cerny, R. Pre-oral gut contributes to facial structures in non-teleost fishes. Nature, 547: 209-212. doi:10.1038/nature23008 (IF=40.137)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Popis obrázku:

SEM fotografie - žlutá barva označuje část hlavy jesetera vyvinutou z endodermu. Antero-ventrální pohled, 10 dní po vykulení; mb - vnitřní vousy; lb - vnější vousy; ao - ampulární orgány; rb -rostrum; llo - orgány postranní čáry; ll - spodní ret.