Raci patří do skupiny živočichů, kteří jsou využíváni jako bioindikátory čisté vody. Jsou velmi citliví na změny v kvalitě vody a rychle na ně reagují. Díky tomu mají raci velký potenciál jakožto detektory znečišťujících látek například v úpravách vody nebo v pivovarech. I drobnější změna kvality vody se projeví na frekvenci srdečního tepu u exponovaných raků.

Vědci vyvinuli několik počítačových systémů, které mechanismu spočívajícího v detekci a analýze srdečního tepu raků používají. Hlavním problémem jsou ale dráty nebo optická vlákna, které je nutné k přenosu signálu ze snímače využívat. Snímač je umístěn na zádech raka, odkud je signál přenášen do počítače. Tyto sensory a jejich připojení ale znemožňují umístit více raků do jednoho akvária a omezují i jejich pohyb.

Vědci na Fakultě rybářství a ochrany vod tento problém vyřešili. Díky spolupráci dvou laboratoří, Laboratoře etologie ryb a raků a Laboratoře zpracování signálu a obrazu, vytvořili originální systém sledování srdečního tepu, který je založen na zcela neinvazivním, bezdotykovém hardwaru. Systém dokáže stanovit frekvenci srdečního rytmu kombinací infračerveného osvětlovače a citlivé kamery. Není třeba žádný sensor, a proto je možné monitorovat více raků v jednom akváriu současně. Tento systém je navíc levnější a představuje efektivnější ekvivalent již stávajících metod.

Zdroj: Císař, P., Saberioon, M., Kozák, P., Pautsina, A., 2018. Fully contactless system for crayfish heartbeat monitoring: Undisturbed crayfish as bio-indicator. Sensors and Actuators B: Chemical 255: 29-34. (IF 2016 = 5.401; AIS 2016 = 0.786).

- Horní obrázek – snímek infračervené kamery, bílé obdélníky představující reflexní značky kolem oblasti srdce, červený obdélník je detekován softwarem automaticky a vložen do obrazu.
- Dolní obrázek – změny množství infračerveného červeného světla odraženého od srdce s detekovanými lokálními minimy a maximy představujícími smrštění a roztažení srdce raka.