Ryby jsou nejpočetnější a nejrozmanitější skupinou obratlovců. Obývají všechny typy vodních habitatů lišících se salinitou (od sladkých po mořské vody), hloubkou (od povrchových vod až po téměř osmikilometrové hloubky) a teplotou (od -2 do 44 °C). Struktura rozmnožovacích soustav ryb, stejně jako způsoby jejich reprodukce, jsou rovněž rozmanité. Oproti vnějšímu oplození u moderních paprskoploutvých ryb zůstalo u paryb po společném předku ryb, plazů, ptáků a savců zachováno vnitřní oplození. Stejný evoluční původ vnitřního oplození u do současné doby existujících paryb a dalších skupin obratlovců předpokládá společné rysy ve struktuře a funkci zárodečných buněk.

V rámci projektu Grantové agentury České republiky (16-03754S „Evoluce kapacitace spermií: průkopnická studie u taxonomicky izolovaných paryb“) výzkumníci naší fakulty v úzké spolupráci se členy Neotropické ichtyologické laboratoře, Univerzity Estadual Paulista “ Júlio de Mesquita Filho “(UNESP), Ilha Solteira, Brazílie, studovali některé aspekty biologie spermií říční trnuchy skvrnité Potamotrygon motoro (zástupce sladkovodních paryb, vizte obr. 1).

Vůbec poprvé byly u těchto paryb vyhodnoceny parametry motility spermií a bylo zjistěno, že spermie trnuchy se značně liší od spermií paprskoploutvých ryb z hlediska struktury, fyziologie a pohybové charakteristiky. Jedná se o neobvykle protáhlé buňky morfologicky více podobné spermiím ptáků a obojživelníků než paprskoploutvých ryb (vizte obr. 2). Spermie jsou pohyblivé už v samčím reprodukčním traktu a mohou zvyšovat svou rychlost pohybu stykem s děložní tekutinou v samičím reprodukčním traktu, což je proces podobný dozrávání epididymálních spermií a kapacitaci, dobře známý u savců, zatímco obsahem a složením lipidů jsou podobné zejména ptákům. 3D pohyb bičíku spermií, který vede k „šroubovitému“ způsobu pohybu této gigantické buňky, je také komplikovaný a věnujeme mu nyní velkou pozornost (vizte video). Všechny popsané vlastnosti jsou v živočišné říši velmi specifické. Tyto neobvyklé pohyblivé buňky nás fascinují a podnikneme další kroky v pochopení jejich fungování.

Detailní informace mohou být k nalezení v následnících článcích:

- Dzyuba, V., Shelton, W.L., Kholodnyy, V., Boryshpolets, S., Cosson, J., Dzyuba, B., 2019. Fish sperm biology in relation to urogenital system structure. Theriogenology 132: 153–163.
- Dzyuba, V., Ninhaus-Silveira, A., Kahanec, M., Veríssimo-Silveira, R., Rodina, M., Holt, W.V., Dzyuba, B., 2019. Sperm motility in ocellate river stingrays: evidence for post-testicular sperm maturation and capacitation in Chondrichthyes. Journal of Zoology 307: 9–16.
- Dzyuba, V., Sampels, S., Ninhaus-Silveira, A., Kahanec, M., Veríssimo-Silveira, R., Rodina, M., Cosson, J., Boryshpolets, S., Selinger, M., Sterba, J., Dzyuba, B., 2019. Sperm motility and lipid composition in internally fertilizing ocellate river stingray Potamotrygon motoro. Theriogenology 130: 26–35.

Trnucha skvrnitá.

Obraz z rastrovacího elektronového mikroskopu: spermie trnuchy skvrnité a pstruha duhového (vpravo nahoře). Všimněte si obrovského rozdílu v celkové velikosti spermie a délky hlavičky.

Sperma trnuchy skvrnité plovoucí v seminální tekutině. Video z mikroskopu s negativním fázovým kontrastem.