Členům Laboratoře zárodečných buněk se podařilo jako prvním na světě vpravit nanočástice (nanočástice oxidu železa) do primordiálních gonocytů (prekurzorů gamet) in vivo. Nanočástice byly mikroinjikovány do zárodečné plasmy embrya těsně po oplození. Tato specifická cytoplasma má zásadní význam pro formování a diferenciaci zárodečných buněk. Nanočástice byly fluorescenčně značené, což nám umožňovalo sledování primordiálních gonocytů během embryogeneze. Po doputování primordiálních gonocytů do zárodečné rýhy (budoucích gonád) bylo možno vývoj těchto buněk dále pozorovat pomocí mikrotomografie. Tato metoda otevírá nové možnosti pro studium vývoje zárodečných buněk in vivo, izolaci těchto buněk pomocí magnetu (následovanou in vitro kultivací, kryoprezervaci a transplantaci do náhradních rodičů) nebo naopak jejich eliminaci pro účely sterilizace a produkce náhradních sterilních rodičů pomocí hypertermie (zahřátí ve střídavém elektromagnetickém poli). V našem případě se navíc jednalo o vzácné jesetery, kteří jsou podle Červené knihy ohrožených zvířat jednou z nejohroženějších skupin živočichů na světě.

Podrobné informace lze nalézt v původním článku: Khanzai Baloch, A.R., Fučíková, M., Rodina, M., Metscher, B., Tichopád, T., Shah, A.M., Franěk, R., Pšenička, M., 2019. Delivery of Iron Oxide Nanoparticles into Primordial Germ Cells in Sturgeon. Biomolecules 9: 333.

Na horním obrázku jsou embrya jesetera malého v různých stádiích vývoje a na dolních obrázcích jsou záběry stejných embryí z fluorescenčního mikroskopu. Fluorescenčně značené nanočástice oxidu železa (červená barva) jsou neseny primordiálními gonocyty (PGC) embrya.