Většina ryb používá vnější rozmnožování ve vodě, které vyžaduje širokou řadu evolučních adaptací, jež podporují tento proces. Je jím například specifické uspořádání gamet nebo funkcí, které umožňují vývoj nového organizmu ve vodě. Tato přizpůsobení zahrnují zejména vývoj pevného ochranného obalu kolem vajíčka, který u většiny druhů ryb obsahuje pouze jeden drobný otvor, zvané mikropyle, jež umožňuje proniknutí spermie.

Rozmnožovaní ve vodě přispělo ke vzniku složitého systému iniciace pohybu spermií a dalších podpor přesunu pomocí „síly“ vnějších faktorů, např. iontů nebo osmolarity prostředí. Mnoho mořských bezobratlých uvolňujících sperma a vajíčka volně do prostoru aktivně používá šíření chemických signálů z vajíček k uchvácení samčích gamet, což jim umožňuje vzájemné vyhledávání. Vědci objevili unikátní systém receptorů, kanálů a dalších molekul nacházejících se v membráně pohlavních buněk, jež u těchto mořských bezobratlých umožnuje přesné vedení spermií na jejich cestě k vajíčku.

Sladkovodní ryby jsou mezi všemi druhy s vnějším rozmnožováním zcela jedinečné díky zvláštním podmínkám prostředí, ve kterém žijí a rozmnožují se. Jednou z těchto vlastností je extrémně nízká osmolarita vody, která působí velmi negativně na jejich pohlavní buňky. Tyto podmínky ještě více vyžadují specifickou podporu vzájemného objevování gamet. Vajíčka mnoha druhů sladkovodních ryb s vnějším oplozením se dostávají do vnějšího prostředí obalené vrstvou ovariální tekutiny, která obsahuje různé ionty, proteiny, aminokyseliny, cukry a další látky, a to v proporcích ideálních pro podporu a ochranu pohlavních buněk před škodlivými účinky sladké vody.

Existují údaje, které poukazují na pozitivní účinek ovariální tekutiny a dalších látek uvolněných z vajíček na chování samčích gamet a tím i na výsledek oplození. Výsledky výzkumu ukazují na relativní úspěch některých z otců, pravděpodobně způsobený přítomností ovariální tekutiny, jež například zvyšuje pohyblivost spermií samce s určitým genotypem. Specifické mechanizmy tohoto výběru u ryb s vnějším oplozením jsou stále nejasné, a nabízí tak prostor pro další výzkum v této oblasti.

Členové Laboratoře fyziologie reprodukce Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské university v Českých Budějovicích studují jevy samičího post-kopulativního vlivu na sbližování gamet a věří, že nové znalosti v této oblasti přispějí nejen k základní fyziologii reprodukce, ale také k optimalizaci technologií umělé reprodukce.

Více podrobností lze najít v následující publikaci: Kholodnyy, V., Gadêlha, H., Cosson, J., Boryshpolets, S., 2020. How do freshwater fish sperm find the egg? The physicochemical factors guiding the gamete encounters of externally fertilizing freshwater fish. Reviews in Aquaculture 12: 1165–1192.

 

Hypotetické schéma toho, jak může vypadat vedení a selekce spermií při reprodukci sladkovodních ryb.
Uchvácení spermií kaprů ovariální tekutinou. Video můžete zhlédnout zde.