Nanotechnologie lze definovat jako studium, návrh, tvorbu, syntézu, manipulaci a aplikaci funkčních materiálů v nanometrovém měřítku. V posledních letech ukazuje nanotechnologie obrovský potenciál při zlepšování a zvyšování růstu akvakultury. V našem přehledovém článku jsme shrnuli dostupnou literaturu zaměřenou na aplikace různých druhů nanočástic v akvakultuře a rybolovu. Za tímto účelem jsme nejprve zdůraznili, jak se tato technologie používá při aplikaci vakcín, při čištění vody od těžkých toxických kovů a koliformních mikroorganizmů a při dodávání živin, které hrají významnou roli při zvyšování růstu a imunologických parametrů ryb. Na druhou stranu jsme na rozdíl od jejich užitečnosti také popsali toxicitu a nepříznivé účinky, které materiály a produkty založené na nanotechnologiích působí nejen na životní prostředí, ale v konečném důsledku také na lidské zdraví. Zároveň jsme proto pojednali o důležitosti a potřebě ekologických, netoxických přírodních strategií na podporu udržitelné akvakultury. To zahrnovalo diskusi o přírodních bioaktivních sloučeninách, které se používají převážně v akvakultuře jako stimulátory růstu a imunomodulátory, zde na příkladu kurkuminu. Bohužel jejich nízká biologická dostupnost ve vodných roztocích brání jejich účinnosti. To nás vedlo k aplikaci Pickeringových emulzí, o kterých je známo, že jsou bezpečné a mají vysokou stabilitu a které se používají hlavně jako dodávací systémy pro tyto sloučeniny ve snaze zvýšit jejich biologickou dostupnost.

Podrobné informace naleznete v původním článku: Shah, B.R., Mráz, J., 2020. Advances in nanotechnology for sustainable aquaculture and fisheries. Reviews in Aquaculture 12: 925–942.

Schématický obrázek reprezentující aplikaci nanotechnologií v rybářství.

Mechanismus odstraňování F-, NO3- a koliformních mikroorganismů (E. coli) z kontaminované vody pomocí adsorbentů a hydrogelních filmů založených na nanočásticích.

Reprezentativní příklad přípravy emulzí jako dodávacího systému.