...Ne to mu jen tluče srdce.

Existuje několik druhů metod měření srdečního tepu, které jsou založené na různých principech. Jak u člověka, tak u raka se využívá princip měření odraženého infračerveného světla. U člověka vypadá sensor jako kolíček na prst, který dostanete v nemocnici. U raka pak jako malá krabička s drátky připevněná na záda raka. Obě zařízení monitorují srdeční aktivitu. U raka se monitoruje srdeční aktivita, protože její změna odráží změny v kvalitě vody, ve které se rak pohybuje. Tomuto principu se říká odborně bio-indikace a rak se tedy využívá jako rychlý bioindikátor výskytu nežádoucích látek ve vodě.

Měření srdeční aktivity pomocí infračerveného světla má svá omezení, a proto vědci z Laboratoře zpracování signálu a obrazu dohromady s vědci z Akustické Laboratoře Univerzity v Le Mans hledali nové možnosti, jak srdeční aktivitu monitorovat. Srdce rozvádí krev po těle raka mechanickými stahy. Tyto stahy způsobují vibrace, které svou frekvencí (četností) odpovídají tlukotu srdce. Proto byl na raka umístěn citlivý akcelerometr, který umožňuje měřit vibrace objektů. Akcelerometr zaznamenává všechny pohyby objektu a převádí je na elektrický signál. Pokud tedy něco pravidelně vibruje, bude mít signál periodickou podobu.

Tento postup umožňuje nejen snímat srdeční aktivitu raka, ale umožňuje detekovat i pohyb raka (pravidelný signál se ztratí). Toto je výhoda oproti stávajícímu infračervenému řešení, které musí pro detekci pohybu použít kameru.

Podrobné informace lze nalézt v původním článku Novak, A., Cisar, P., 2020. Crayfish heart rate monitoring with an accelerometer. Ecological Indicators 111: 105993. (IF 2018 = 4,490; AIS 2018 = 0,899).

Signál akcelerometru při měření srdeční aktivity raka. Prvních 15 sekund odpovídá srdeční aktivitě raka v klidu. Druhých 15 sekund odpovídá pohybové aktivitě raka.

Umístění akcelerometru na zádech raka.