Akvakultura a vyčištěné odpadní vody – léčiva a ryby pocházející z dočišťovacího rybníku.

S narůstajícím nedostatkem vody se k produkci ryb čím dál častěji využívají i nádrže napájené přečištěnou odpadní vodou. V naší studii jsme se zabývali bioakumulací (hromaděním) vybraných léčiv u dvou významných produkčních druhů ryb – kapra obecného (Cyprinus carpio) a dravce candáta obecného (Sander lucioperca) – které byly vysazeny do dočišťovacího rybníku a chovány zde po dobu šesti měsíců. Ve vzorcích vody bylo nalezeno 40, v sedimentu pak 19 léčiv a jejich metabolitů z celkem 66 sledovaných. Ve vzorcích ryb bylo nalezeno 14 různých léčiv a jejich metabolitů alespoň v jedné rybí tkáni. Bioakumulace byla specifická jak pro jednotlivé druhy ryb, tak pro jednotlivé tkáně. U obou druhů ryb byla nalezena zvýšená koncentrace některých léčiv v mozku, játrech a ledvinách (např. antidepresiva sertralin). Na druhou stranu koncentrace těchto látek v mase ryb byla na velmi nízké úrovni.

Výsledky naznačují, že i rybníky sloužící pro dočištění odpadních vod je možné využívat pro chov konzumních ryb.

Více podrobností lze najít v následující publikaci: Grabicová, K., Grabic, R., Fedorova, G., Vojs Staňová, A., Bláha, M., Randák, T., Brooks, B.W., Žlábek, V., 2020. Water reuse and aquaculture: Pharmaceutical bioaccumulation by fish during tertiary treatment in a wastewater stabilization pond. Environmental Pollution 267: 115593. (IF 2019 = 6.792; AIS 2019 = 1.229).

Rozdíly v bioakumulaci léčiv v jednotlivých orgánech dvou druhů ryb – kapr obecný a candát obecný.