Vliv blešivce ježatého na raky.

Sladkovodní ekosystémy čelí celosvětově náporu nepůvodních druhů, které v mnoha případech vykazují parametry druhů invazních. Vliv invazních druhů na původní komunity je často škodlivý, přičemž počet invazních druhů, které se následně šíří, se stále zvětšuje. Díky tomu se v našich vodách často setkáváme s často nečekanými kombinacemi původních a nepůvodních druhů. Zatímco vliv invazních druhů na ty původní je poměrně dobře dokumentovaný, vzájemné interakce více nepůvodních druhů jsou prostudované výrazně méně.

V naší studii jsme sledovali potenciál blešivce ježatého Dikerogammarus villosus ovlivňovat invazní druhy v evropských vodách, konkrétně severoamerické zástupce – raka signálního Pacifastacus leniusculus a raka mramorovaného Procambarus virginalis. Hlavním cílem studie bylo zjistit, zda může blešivec ježatý, kromě své úlohy potravního organizmu (rovněž potvrzené touto studií), nějak výrazně ovlivnit populace raků predací na jejich vajíčcích, vylíhlých ráčatech a juvenilních racích. Bylo potvrzeno, že blešivec ježatý je schopen požírat nejen volně se pohybující juvenilní raky a ztracená vajíčka raků, ale i aktivně predovat na snůškách vajíček a vylíhlých ráčat aktivně bráněných jejich matkou. Výsledky ilustrují velkou žravost a konkurenceschopnost, stejně jako neočekávanou odvahu (či spíše drzost) tohoto malého bezobratlého živočicha schopného ovlivnit mnohem větší skupiny organizmů tlakem na jejich vývojová stadia. Díky vysoké agresivitě, odvaze a žravosti není blešivec ježatý jen vítanou kořistí ryb a raků, ale i zdatným konkurentem. Druhy s menšími vajíčky a ráčaty jsou více náchylné predaci blešivcem ježatým, jak je patrno z větší predace na vajíčcích a juvenilech raka mramorovaného než u raka signálního.

Detailní informace můžete nalézt v původním článku: Roje, S., Veselý, L., Švagrová, K., Kozák, P., Kouba, A., Buřič, M., 2021. Pilferer, murderer of innocents or prey? The impact of killer shrimp (Dikerogammarus villosus) on crayfish. Aquatic Sciences 83: 5. (IF 2019 = 2.402; Q2).

Odvaha, drzost, nebo vychytralost? Blešivec ježatý používá raka signálního jako úkryt přesto, že ho rak signální aktivně požírá.