Rak červenoklepetý, druh původem ze severní Austrálie a jihu Nové Guineje, patří mezi největší desetinohé korýše. Jedná se o vysoce plodný a časně dospívající druh raka. Ačkoliv ve svém původní areálu preferuje pomalu tekoucí vody, vyznačuje se značnou tolerancí, a je tak schopný zakládat populace v různých podmínkách prostředí. Tyto biologické a ekologické vlastnosti z něj činí velmi vhodný a oblíbený akvakulturní druh – po raku červeném je celosvětově nejvýznamnějším rakem. Také jeho jedinečné zbarvení přispívá k oblibě tohoto raka mezi akvaristy. Dnes se lze s rakem červenoklepetým setkat v 67 zemích a teritoriích po celém světě. Jeho volně žijící populace jsou známy již z 22 zemí. Informace o potenciálních nebo pozorovaných dopadech tohoto druhu v nově osídlených oblastech jsou však velmi neucelené. Proto jsme vytvořili přehledový článek o tomto druhu raka, jenž zahrnuje informace o jeho taxonomii a popisu, biologii, ekologii, distribuci a cestách šíření. Na tomto základě byla provedena biologická a socioekonomická klasifikace včetně modelování jeho potencionálního rozšíření. Další rozšiřování tohoto druhu mimo jeho původní areál by mělo být realizováno nejen s ohledem na ekonomickou rentabilitu takového chovu, ale mělo by zohlednit i možné negativní biologické a socioekonomické dopady.

Podrobné informace lze nalézt v následujících článcích:

- Haubrock, P.J., Oficialdegui, F.J., Zeng, Y., Patoka, J., Yeo, D.C.J., Kouba, A., 2021. The redclaw crayfish: A prominent aquaculture species with invasive potential in tropical and subtropical biodiversity hotspots. Reviews in Aquaculture 13: 1488–1530.
- Haubrock, P.J., Oficialdegui, F.J., Kouba, A., 2021. Redclaw – an aquaculture jewel or invader? Worldfishing & Aquaculture (April): 26–27.
- Oficialdegui, F.J., Haubrock, P.J., Kouba, A., 2021. Are we making the same mistake again? The redclaw crayfish, a prominent aquaculture species introduced worldwide. Aquaculture Magazine 47 (1): 30–32.

Projektovaná distribuce raka červenoklepetého založená na výskytu jeho původních a introdukovaných populací.