Ve vodních ekosystémech se momentálně vyskytují tisíce farmaceuticky aktivních látek v koncentracích nanogramů po mikrogramy na litr vody.

Akvakultura a vyčištěné odpadní vody – léčiva a ryby pocházející z dočišťovacího rybníku.

...Ne to mu jen tluče srdce.

Nanotechnologie lze definovat jako studium, návrh, tvorbu, syntézu, manipulaci a aplikaci funkčních materiálů v nanometrovém měřítku.

Většina ryb používá vnější rozmnožování ve vodě, které vyžaduje širokou řadu evolučních adaptací, jež podporují tento proces.

V současnosti je pozornost vědců zaměřena na studium výskytu, vlivu a mechanizmů účinku různých psychoaktivních sloučenin přítomných ve vodním prostředí.

Neonikotinoidy jsou pesticidní přípravky, které byly uvedeny na trh v 90. letech 20. století.

Členům Laboratoře zárodečných buněk se podařilo jako prvním na světě vpravit nanočástice do primordiálních gonocytů.