Projekty podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 
•  C15-2021 Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách (2021, odpovědný řešitel: Ing. Michal Hojdekr, MBA)
•  C29-2021 Připravenost vysokých škol na krizi (PRVOK) (2021, odpovědný řešitel: Ing. Michal Hojdekr, MBA)
 
Projekty podpořené z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 
•  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000628, Rozvoj kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě (2017 – 2021, odpovědný řešitel za FROV JU: ing. Michal Hojdekr, MBA)
•  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348, Rozvoj JU - ESF (06/2017 – 12/2022, odpovědný řešitel za část řešenou na FROV JU, Ing. Michal Hojdekr, MBA)

 Institucionální plán JU 2019 - 2020
 
•  č. 25 Vzdělávání regionu v oblasti rybářství a ochrany vod a propagace studia na JU (2019 - 06/2021 odpovědný řešitel doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
•  č. 26 Podpora tvorby cizojazyčných studijních opor magisterského studia v LMS Moodle (2019 - 06/2021 odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.)
•  č. 35 Letní školy s tvůrčím zapojením studentů FROV JU (2019 - 06/2021 odpovědný řešitel doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
 
Institucionální plán JU 2021

•  č. 16 Zahraniční mobility studentů FROV J v 2021 (2021, odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
•  č. 17 Zahraniční cesty pracovníků FROV JU v 2021 a příjezdy zahraničních lektorů (2021, odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
•  č. 34 Systém podpory prevence syndromu vyhoření a podpory duševního zdraví pracovníků a studujících FROV JU (2021, odpovědný řešitel: PaedDr. Jiří Koleček)
•  č. 41 Popularizace výzkumu a aplikovaných výstupů FROV JU (2021, odpovědný řešitel: Ing. Petr Císař, Ph.D.)
•  č. 48 Podpora efektivního hospodaření s pitnou vodou na FROV JU (2021, odpovědný řešitel: prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.)

 Projekty podporované Ministerstvem životního prostředí ČR

Projekty podporované Ministerstvem zemědělství ČR

 Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum
 
• QK1920102 Automatizace a objektivizace monitoringu rybožravých predátorů (2019 - 2021, odpovědný řešitel: Ing. Petr Císař, Ph.D.)
•  QK1920326 Akvakultura reofilních druhů ryb (2019-2021, odpovědný řešitel: Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.)
• QK21010141 Management gamet a reprodukce při ochraně genetických zdrojů a šlechtitelském programu kapra obecného v podmínkách akvakultury ČR v Českých Budějovicích (2021–2025, odpovědný řešitel: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)
• QK21010131 Optimalizace managementu jednohorkových kaprových rybníků z hlediska přikrmování a látkové bilance (2021–2025, odpovědný řešitel: Ing. Lukáš Veselý, Ph.D.)
•  QK21020080 Osud vybraných mikropolutantů, které se vyskytují ve vyčištěné vodě a kalech z čistíren odpadních vod, v půdě (2021–2023, odpovědný řešitel za FROV JU: doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.)
•  QK21010113 Rozšíření spektra léčivých přípravků v akvakultuře v ČR a sledování výskytu jejich reziduí v mase ryb (2021–2025, odpovědný řešitel za FROV JU: dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.)
 
Ostatní dotace a programy
 
•  Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat Udržování genetických zdrojů u ryb (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
•  MZe podpůrný program 2.A.e.1a): Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat a rostlin (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)

 OP Rybářství

•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000886 Metodika III (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000887 Metodika IV (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000889 Metodika V (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel Ing. Roman Franěk, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000893 Technologie II (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel Ing. Roman Franěk, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000894 Technologie III (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel Ing. Antonín Kouba, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000895 Technologie IV (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel MSc. Yanes-Roca Carlos, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000897 Technologie V (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000898 Technologie VI (12/2019 – 9/2021, odpovědný řešitel Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.)
•  CZ.10.2.101/2.1/0.0/19_016/0000983 Protektivní koupele ryb v rizikových fázích odchovu kapra obecného (Cyprinus carpio L.) (3/2020 – 12/ 2021, odpovědný řešitel MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.,
   partner projektu – Rybářství Lnáře, s.r.o.)
•  CZ.10.2.101/2.1/0.0/19_016/0000985 Optimalizace technologie akvaponické farmy pro zvýšení produkce ryb a zlepšení kvality vody (5/2020 – 1/ 2022, odpovědný řešitel doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.,
   partner projektu – Aquaponic Park s.r.o.)
•  CZ.10.2.101/2.1/0.0/19_016/0000986 Vývoj rybích výrobků a receptur ze sezónně dostupných ryb (6/2020 – 2/ 2022, odpovědný řešitel doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D., partner projektu – ŠTIČÍ LÍHEŇ-ESOX, spol. s r.o.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001090 Výroční konference (9/2020 – 4/2021 odpovědný řešitel Ing. Josef Příborský)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001091 Metodika XIII (10/2020 – 7/2022 odpovědný řešitel Ing. Roman Franěk, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001092 Metodika XII (10/2020 – 7/2022 odpovědný řešitel Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001093 Technologie VII (10/2020 – 7/2022 odpovědný řešitel Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001094 Metodika XI (10/2020 – 7/2022 odpovědný řešitel Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001095 Metodika X (10/2020 – 7/2022 odpovědný řešitel Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001096 Metodika IX (10/2020 – 7/2022 odpovědný řešitel Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001097 Metodika VII (10/2020 – 7/2022 odpovědný řešitel MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.)
•  CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001098 Metodika VI (10/2020 – 7/2022 odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.)
 
Projekty podporované Ministerstvem kultury ČR
 
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)
 
•  DG18P02OVV057 Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě (2018 – 2022, odpovědný řešitel za FROV: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
 
Projekty podporované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
 
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

•  CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010345 Instalace uzavřených okruhů na sádkách ryb, zadržení vody v krajině a minimalizace produkce škodlivin a opětovné využití živin v rybničním hospodářství
   (2017 – 2020, odpovědný řešitel: Ing. Hana Kocour Kroupová – etapa A, Ing. Ján Regenda, Ph.D. – etapa B)
 
Projekty podporované Grantovou agenturou JU (GAJU)

•  097/2019/Z Nové metody a biotechnologické postupy v reprodukci a genetice ryb III. (2019-2021, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Pšenička Ph.D.)
•  061/2019/Z Ekofyziologické účinky vybraných environmentálních faktorů na vodní organismy (2019-2021, odpovědný řešitel: prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)
•  013/2019/Z Nové technologie monitorování akvakultury s ohledem na dobré životní podmínky vodních organismů (2019-2021, odpovědný řešitel: Ing. Petr Císař Ph.D.)
•  122/2019/Z Dlouhodobě udržitelná akvakultura (2019-2021, odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Mráz Ph.D.)
•  036/2020/Z Nutriční endoderm jesetera: cesta k přechodu rýhování (z holoblastického na meroblastické) u paprskoploutvých ryb (2/2020 – 1/2021, odpovědný řešitel: MSc. Muhajid Ali Shah)
•  094/2020/Z Dlouhodobá pohyblivost spermií jesetera: které energetické dráhy jsou hlavními hráči? (2/2020 – 1/2021, odpovědný řešitel: MSc. Deepali Rahi)
•  020/2020/Z Růstové, bioenergetické a vylučovací rovnováhy u kaprů při různých poměrech obilovin a přírodní kořisti relevantních pro rybníky: skenování celého spektra živin (2/2020 – 1/2021, odpovědný řešitel: MSc. Koushik Roy)
•  037/2020/Z Epigenetické modifikace a funkční vlastnosti spojené se stárnutím spermií kapra obecného (Cyprinus carpio L.) (2/2020 – 12/2021, odpovědný řešitel: MSc. Yu Cheng)
•  044/2020/Z Analýza genové exprese imunitních genů u kmenů kapra obecného vystavených kapřímu edema viru CEV (2/2020 – 1/2021, odpovědný řešitel: MSc. Ali Asghar Baloch)
•  019/2020/Z Okamžitá fyziologická reakce bezobratlých na nízkou koncentraci vybraných pesticidů (2/2020 – 1/2021, odpovědný řešitel: MSc. Viktoriia Malinovska)
•  046/2020/Z Úpravy histonu během stárnutí rybích oocytů (2/2020 – 1/2021, odpovědný řešitel MSc. Swapnil Gorakh Waghmare)
•  047/2021/Z Metabolické uvolňování vysoce reaktivního tráveného fosforu z kapra obecného na začátku a na konci sezóny strava v rybnících: Odhalení skryté hrozby (2/2021–1/2022, M.Sc. Koushik Roy)
•  063/2021/Z Ultrastrukturální a proteomické mechanismy reakce imunitního systému během srážení hemolymfy u raků (2/2021–1/2022, M.Sc. Kifayatullah)
•  024/2021/Z Schopnost oplodnění a DNA poškození v kryokonzervovaných a v gradientu Percollu vybraných spermiích jesetera malého (2/2021–1/2022, M.Sc. Anatolii Sotnikov)
•  054/2021/Z Necílený screening mikropolutantů ve vodě (2/2021–1/2022, Ing. Petra Nováková)
•  035/2021/Z Buněčné a molekulární aspekty regenerace nervů u raků (2/2021–1/2022, M.Sc. Golara Kor)
•  018/2021/Z „Nežádoucí dar”: biokoncentrace léčiv v okřídlených stádiích vodního hmyzu ovlivněném komunálními odpadními vodami (2/2021–1/2022, Ing. Marek Let)
•  053/2021/Z Přizpůsobení integrované ochrany proti škůdcům a chorobám pro aquaponie (2/2021–1/2022, M.Sc. Ewumi Azeez Folorunso)
•  066/2021/Z Xenobiotická a signální role 2-keto-3-deoxy-6-fosfoglukonátu u sinic (2/2021–1/2022, M.Sc. Anushree Bachhar)
•  019/2021/Z Vývoj endodermu střeva u obratlovců a mechanismus vnitřní výživy embrya jesetera malého (Acipenser ruthenus): komparativní studie (2/2021–1/2022, M.Sc. Mujahid Ali Shah)

Projekty podporované Grantovou agenturou ČR (GAČR)
 
•  18-09323S Duplikace genomu v evoluci jeseterů a dopad na jejich biologii (2018 - 6/2021, odpovědný řešitel prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
•  18-15802S Transformace farmak v prostředí běžného recipientu vyčištěných komunálních odpadních vod (2018-2020, odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
•  18-12465Y Výzkum naváděcích mechanismů spermií u sladkovodních ryb (2018-2020, odpovědný řešitel: M.Sc. Sergii Boryshpolets, Ph.D.)
•  19-11140Y Systém reparace poškození DNA u vyvíjejících se embryí jeseterů (1/2019 – 12/2021, odpovědný řešitel: MSc. Ievgeniia Gazo, Ph.D.)
•  19-11313S Mezidruhové srovnávání RNA lokalizace v rámci vajíček pro objasnění regulace časného vývoje a asymetrického dělení buněk (2019-2021, odpovědný řešitel za FROV: doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
•  20-01251S Epigenetické modifikace a funkční vlastnosti stárnoucích rybích gamet (1/2020 – 12/2022, odpovědný řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)
•  20-09951S „Živá“ voda – komplexní odpověď vodních živočichů na přítomnost psychoaktivních látek z komunálního znečištění (1/2020 – 12/2022, odpovědný řešitel prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)
•  20-16111S Pochopení vlivu kombinovaných stresorů na sladkovodní biotu: Změní klimatická změna dopad chemického znečištění? (01/2020 – 12/2022, hl. řešitel PřF, odpovědný řešitel za FROV Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.)
•  20-23836S Jeseter jako unikátní model evolučního přechodu z holoblastického na meroblastické rýhování a vývoje endodermu obratlovců (4/2020 – 12/2022, odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
Projekty podporované Technologickou agenturou ČR (TAČR)
 
•  TM02000037 - Nanobubliny jako účinný prostředek pro aplikaci ozónu a kyslíku v akvakultuře (06/2021-05/2024, OZONTECH, s.r.o., odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.)
 
Mezinárodní výzkumné projekty
 
 HORIZONT 2020
 
•  897949 – H2020-MSCA-IF-2019 - Role of the cardiac neural crest cells in heart development and regeneration — Heart2019 (2020 – 2023, odpovědný řešitel za FROV JU: doc. Ing. Martin Pšenička Ph.D.) – lead partner
•  101036768 NeoGiANT - The power of grape extracts: antimicrobial and antioxidant properties to prevent the use of antibiotics in farmed animals (10/2021-09/2025, Universidad de Santiago de Compostela, odpovědný řešitel za FROV JU: Sergii Boryshpolets, MSc., Ph.D.)
 
Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
 
•  Recyklace živin ze zemědělsko-průmyslových zbytků cestou kultivace mikrořas jako krmiva pro ryby - ATCZ221 (1/2020 – 12/2022, odpovědný řešitel: PaedDr. Jiří Koleček / Carlos Yanes-Roca, MSc., Ph.D.) – lead partner
•  Průlomové aplikace počítačového vidění v mikrosvětě: Konsorcium výzkumných organizací pro průmysl 4.0 - ATCZ215 (1/2020 – 12/2022, odpovědný řešitel: prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.) – lead partner
•  KPF-01-258 Mezinárodní inovace v oborech vodní toxikologie a histologie (01/2021 - 09/2022, odpovědný řešitel Dipl. Biol. Christoph Steinbach, Ph.D.) – FMP, koordinátor
•  KPF Das Erbe der Teichlandschaft / Dědictví rybniční krajiny (1/2021 – 10/2022, odpovědný řešitel: prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.)
 
Norské fondy 2014 - 2021
 
•  Posilování spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a COWI AS v oblasti sledování kvality vod – č. 1404572019 (2020, odpovědný řešitel: Ing. Helena Švecová, Ph.D.)
•  OBJEVOVAT A CHRÁNIT: Ohrožené světy vodních ekosystémů a jejich biodiversity – č. 3201400019 (2021 – 2023, odpovědný řešitel za FROV JU: Mgr. Miroslav Boček)