Tabulka xlsx

 

MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzděláváním k posílení konkurenceschopnosti kapacit jihočeského výzkumu a vývoje CZ.1.07/2.3.00/09.0203  2009 2012 Mgr. Tomáš Rolínek
MŠMT ČR OP Výzkum a vývoj pro inovace Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz  CZ.1.05/2.1.00/01.0024 2010 2013 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace prezenčního studia bakalářského studijního oboru Rybářství CZ.1.07/2.2.00/15.0076  2010 2013 Ing. Pavel Vejsada, Ph.D.
MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozvoj a inovace environmentálních programů na ZŠ a SŠ CZ.1.07/1.1.10/02.0072  2010 2012 Ing. Blanka Vykusová, CSc.
MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Posílení excelence vědeckých týmů na FROV JU CZ.1.07/2.3.00/20.0024  2011 2014 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
MŠMT ČR OP Výzkum a vývoj pro inovace Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory JU v Českých Budějovicích – Rozvoj ZF a FROV JU  CZ.1.05/4.1.00/04.0190 2011 2014 Ing. Václav Lukeš
MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vytvoření postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě a podpora intersektorální mobility formou odborných zahraničních stáží  CZ.1.07/2.3.00/30.0006  2012 2015 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozvoj postdoktorandských pozic na JU CZ.1.07/2.3.00/30.0049  2012 2015 PaedDr. Jiří Koleček
MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ScienceZOOM – popularizace VaV na JU  CZ.1.07/2.3.00/35.0001  2012 2014 Mgr. Miroslav Boček
MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Youth Club II – Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na středních školách CZ.1.07/1.1.14/01.0037 2012 2014 prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
MŠMT ČR OP Výzkum a vývoj pro inovace Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT CZ.1.05/3.1.00/10.0214 2012 2015 Ing. Václav Nebeský
MŠMT ČR OP Výzkum a vývoj pro inovace Modernizace FROV JU  CZ.1.05/4.1.00/11.0257  2013 2015 Ing. Václav Lukeš
MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přírodní a technické vědy bez hranic  CZ.1.07/1.1.14/02.0052  2013 2014 Ing. Petr Císař, Ph.D.
MŠMT ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ScienceZOOM2 popularizace VaV  CZ.1.07/2.3.00/45.0002 2014 2015 Mgr. Miroslav Boček
MŠMT ČR Národní program udržitelnosti Udržitelnost excelence centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz  LO1205 2014 2018 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
MŠMT ČR OP Výzkum a vývoj pro inovace Rozvoj centra CENAKVA CZ.1.05/2.1.00/19.0380  2015 2015 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
MŠMT ČR Program KONTAKT Úloha proteinu WrbA v životě ME09016 2009 2012 doc. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.
MŠMT ČR Program KONTAKT Environmentálně a hormonálně indukovaná reprodukce, anestézie, raný ontogenetický vývoj a odchov vybraných ohrožených a hospodářsky významných druhů ryb ME10126 2010 2012 prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
MŠMT ČR Program KONTAKT Využití zvratu pohlaví a proteomiky zmrazeného spermatu veslonosa amerického pro produkci kaviáru ME10015 2010 2012 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
MŠMT ČR Program KONTAKT Moderní metody intenzivního chovu původních evropských raků s cílem podpořit jejich výskyt ve volných vodách a využit jejich bioindikační hodnoty vzhledem ke kvalitě povrchových vod ME10125 2010 2012 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
MŠMT ČR Program KONTAKT
Identifikace významných polutantů ve vodním ekosystému řeky Jang-c-ťiang s využitím metod pasivního vzorkování a analytické hmotnostní spektrometrie
LH12179 2012 2014 doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
MŠMT ČR Program KONTAKT Biotechnologické přístupy v reprodukci sladkovodních ryb  LH13246 2013 2014 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
MŠMT ČR Program COST LARVANET Kritické faktory pro úspěšnost produkce larev ryb v evropské akvakultuře: multidisciplinární network FA-0801  2009 2013 doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
MŠMT ČR Program COST Riziko a přínos z krystalizace membránového proteinového komplexu z vyšších rostlin provázející jeho strukturní studie LD-11011  2011 2013 doc. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.
MŠMT ČR Program COST Hodnocení a zlepšení kvality vodních gamet vedoucí k posílení vodních zdrojů – potřeba harmonizovat a standardizovat rozvíjející se metodiky a zlepšit transfer znalostí z akademické sféry do praxe FA 1205 2012 2016 Ing. Martin Pšenička, Ph.D.
MŠMT ČR Program COST Gamety vodních živočichů jako model pro základní výzkum buněčné motility  LD14119 2014 2016 Ing. Martin Pšenička, Ph.D.
MŠMT ČR Rozvojové programy Projektové řízení VaV záměrů FROV JU    2012 2012 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
MŠMT ČR Rozvojové programy Pokračování internacionalizace FROV JU posílením mezinárodních mobilit   2012 2012 doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.
MŠMT ČR Rozvojové programy Propagační a marketingové činnosti FROV JU   2012 2012 Ing. Václav Nebeský
MŠMT ČR Rozvojové programy Rozvoj IT prostředků na FROV JU    2012 2012 Ing. Marek Rodina, Ph.D.
MŠMT ČR Rozvojové programy Podpora internacionalizace FROV JU   2013 2013 Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
MŠMT ČR Rozvojové programy Rozvoj spolupráce s veřejností a praxí na FROV JU   2013 2013 Ing. Václav Nebeský
MŠMT ČR Rozvojové programy Komunikace, průzkum trhu, propagace a marketing na FROV JU   2013 2013 Ing. Václav Nebeský
MŠMT ČR Rozvojové programy Podpora rozvoje kompetencí zaměstnanců a CŽV na FROV JU    2013 2013 Ing. Martin Kocour, Ph.D.
MŠMT ČR Aktion Genetická struktura a společenstva epibiodontů v populacích původních druhů raků s ohledem na ochranářské aktivity  65p3 2012 2013 Ing. Martin Bláha, Ph.D.
MŠMT ČR Aktion Mikroskopie živých buněk 63p15 2012 2012 prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
MŠMT ČR Aktion Mikroskopie živých buněk  63p7 2013 2014 prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
MŠMT ČR Aktion Meziuniverzitní vzdělávací program „Udržitelný management vodních ekosystémů a vodních zdrojů“   2015 2016 Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
MŠMT ČR Institucionální plán JU 2016 - 2018 Systémová podpora rozvoje spolupráce FROV JU/JU s MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ – odborná činnost v oblasti akvakultury   2016 2020 PaedDr. Jiří Koleček
MŠMT ČR Institucionální plán JU 2016 - 2018 Systémová podpora spolupráce s praxí a posílení efektivity výuky na FROV JU   2016 2020 Ing. Václav Nebeský
MŠMT ČR Institucionální plán JU 2016 - 2018 Rozvoj materiálně technické základny FROV JU 2016 – 2018   2016 2018 Ing. Vladimír Nedopil
MŠMT ČR Institucionální plán JU 2016 - 2018 Rozvoj studia a vzdělávání na FROV JU v oblasti intenzivní akvakultury 2016 - 2018   2016 2018 Ing. Jan Mráz, Ph.D.
MŠMT ČR Institucionální plán JU 2019 - 2020 Rozvoj programů celoživotního vzdělávání na FROV JU č. 3 2019 2020 PaeDr. Jiří Koleček
MŠMT ČR Institucionální plán JU 2019 - 2020 Vzdělávání regionu v oblasti rybářství a ochrany vod a propagace studia na JU č. 25 2019 2020 doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.
MŠMT ČR Institucionální plán JU 2019 - 2020 Podpora tvorby cizojazyčných studijních opor magisterského studia v LMS Moodle č. 26 2019 2020 doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
MŠMT ČR Institucionální plán JU 2019 - 2020 Letní školy s tvůrčím zapojením studentů FROV JU č. 35 2019 2020 doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
MŠMT ČR OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzkumná infrastruktura pro vzdělávací účely FROV JU CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002614 2017 2022 doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
MŠMT ČR OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů FROV JU CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002616 2017 2022 doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
MŠMT ČR OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Rozvoj kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000628 2017 2021 Ing. Michal Hojdekr, MBA
MŠMT ČR OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523 2017 2019 Mgr. Miroslav Boček
MŠMT ČR OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Rozvoj JU - ESF CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348 2017 2022 Ing. Michal Hojdekr, MBA
MŠMT ČR OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu CZ.02.1.01./0.0/0.0/16_025/0007370 2018 2022 prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.
MŠMT ČR OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Rozvoj JU - Kapacity pro VaV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192 2018 2021 doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. / Ing. Michal Hojdekr, MBA
MŠMT ČR OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Rozvoj JU -  Studijní prostředí  CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008542 2017 2019 Ing. Michal Hojdekr, MBA
MŠMT ČR OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Rozvoj JU -  Mezinárodní mobility CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008364 2018 2020 doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
MŠMT ČR OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Rozvoj JU - Mezinárodní mobility II CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016975 2020 2022 doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
MŠMT ČR OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869 2019 2023 MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
MŠMT ČR   Propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti České zemědělské university v Praze, Vysoké školy chemicko technologické v Praze a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích   2018 2018 Mgr. Miroslav Boček
MŠMT ČR   Zvýšení absorpční kapacity pro mezinárodní VaV projekty - H2020 Umbrella   2018  2018 Ing. Petr Císař, Ph.D.
MŠMT ČR   Podpora kapacit pro mezinárodní VaV projekty – H2020 Umbrella II  C14-2019 2019  2019 Ing. Michal Hojdekr, MBA
MŠMT ČR   Velké výzkumné infrastruktury: CENAKVA - Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz LM2018099 2019 2022 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
MŠMT ČR   Inkubátor projektového management mezinárodních grantů C13-2020 2020 2020 Ing. Michal Hojdekr, MBA (za FROV)
MŽP ČR OP Životní prostředí Interaktivní naučná stezka CESTA ÚHOŘE  CZ.1.02/7.1.00/14.23102  2014 2014 Ing. Petra Plachtová
MŽP ČR OP Životní prostředí Rozšíření výukových prostor environmentálního střediska MEVPIS, FROV JU  CZ.1.02/7.1.00/15.29233  2015 2015 Ing. Michal Hojdekr, MBA
MŽP ČR OP Životní prostředí Pořízení 2 elektromobilů a 2 dobíjecích stanic na Fakultu rybářství a ochrany vod JU 06311921 2020 2020 prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Šetrné a efektivní hospodařeni na rybnících s maximálním využitím stávajícího trofického potenciálu a udržením dobré kvality vody i rybí produkce QH82117 2008 2012 Ing. Jana Máchová, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Zachovaní biodiverzity u kulturních plemen kapra obecného QH82118 2008 2012 Ing. Martin Kocour, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Výzkum zmrazovaní spermií a embryí ryb  QH82119 2008 2012 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Vývoj a optimalizace metod intenzivního chovu candáta obecného a okouna říčního v ČR QI101C033 2010 2014 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Prevence závažných infekčních nemocí kaprovitých ryb  QJ1210237 2012 2016 MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče QJ1210013 2012 2016 prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace QJ1510077 2015 2018 Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Efektivní a dlouhodobě udržitelné využívání živin v intenzivní akvakultuře s využitím multitrofických systémů QJ1510119 2015 2018 prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Výskyt farmak a dalších polutantů z komunálních odpadních vod v povodí klíčových vodárenských zdrojů ČR  QJ1530120 2015 2018 doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Optimalizace metod umělé a poloumělé reprodukce ryb   QJ1510117 2015 2018 prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin QJ1610324 2016 2018 Ing. Jan Mráz, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Využití nových biotechnologických postupů v podmínkách české akvakultury s cílem dosáhnout efektivní, kvalitní a ekologicky šetrné produkce ryb QK1710310 2017 2021 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Nová virová onemocnění v chovech kapra obecného – diagnostika a prevence QK1710114 2017 2021 MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Využití mikročástic jako nosičů hormonálně aktivních látek v řízené reprodukci ryb QK1810221 2018 2021 Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Využití alternativních komponent a inovativních postupů ve výživě ryb QK1810296 2018 2022 Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum  Stanovení dusíkových faktorů pro vybrané druhy sladkovodních ryb jako indikátorů obsahu rybí složky v „čerstvých“ rybách a ve výrobcích ze sladkovodních ryb QK1810095 2018 2022 dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Technická a technologická inovace intenzivních chovů ryb založená na nových znalostech umožňující efektivní a stabilní produkci QK1820354 2018 2020 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Automatizace a objektivizace monitoringu rybožravých predátorů QK1920102 2019 2021 Ing. Petr Císař, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Možnosti zmírnění dopadů extrémních srážkoodtokových jevů v malých povodích s ohledem na požadavky trvale udržitelného zemědělského hospodaření a produkce ryb QK1910282 2019 2023 dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Uchovávání genetických zdrojů kapra obecného in vitro a tvorba isogenních linií pomocí transplantace zárodečných buněk QK1910428 2019 2023 Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Inovace technologických prvků v chovu kapra obecného za účelem maximálního využití vysokého potenciálu selekčních programů v podmínkách rybničního hospodaření QK1910430 2019 2023 doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Akvakultura reofilních druhů ryb QK1920326 2019 2021 Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
MZe ČR  Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Management gamet a reprodukce při ochraně genetických zdrojů a šlechtitelském programu kapra obecného v podmínkách akvakultury ČR v Českých Budějovicích  QK21010141 2021 2025 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Optimalizace managementu jednohorkových kaprových rybníků z hlediska přikrmování a látkové bilance QK21010131 2021 2025 Ing. Lukáš Veselý, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Osud vybraných mikropolutantů, které se vyskytují ve vyčištěné vodě a kalech z čistíren odpadních vod, v půdě QK21020080 2021 2023 doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
MZe ČR Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum Rozšíření spektra léčivých přípravků v akvakultuře v ČR a sledování výskytu jejich reziduí v mase ryb QK21010113 2021 2025 dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Příprava a vydání metodických publikací 2011 CZ 1.25/3.1.00/11.00301  2011 2013 Ing. Blanka Vykusová, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Příprava a vydání 47. ročníku odborného čtvrtletníku Bulletin VÚRH Vodňany CZ 1.25/3.1.00/11.00302  2011 2013 Ing. Blanka Vykusová, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Příprava a vydání odborných publikací 2011 CZ 1.25/3.1.00/11.00303  2011 2013 Ing. Blanka Vykusová, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Příprava a vydání 45. ročníku odborného čtvrtletníku Bulletin VÚRH Vodňany CZ.1.25/3.1.00/11.00386  2011 2014 Ing. Blanka Vykusová, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Příprava a vydání publikace o okounovi říčním  CZ.1.25/3.1.00/11.00385  2011 2014 Ing. Blanka Vykusová, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Příprava a vydání odborné publikace o gastronomii produktů akvakultury a kvalitě rybích výrobků CZ.1.25/3.1.00/11.00376  2011 2014 Ing. Blanka Vykusová, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Příprava a vydání odborné publikace zaměřené na problematiku migrací ryb  CZ.1.25/3.1.00/11.00380  2011 2014 Ing. Blanka Vykusová, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Praktické ověřeni vlivu předchozí výživy a délky sádkovaní na zvyšování úrovně omega-3 mastných kyselin v mase kapra CZ.1.25/3.4.00/10.00316  2011 2012 Ing. Jan Mráz, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Ověření technologie hormonální synchronizace umělého výtěru jikernaček lososovitých ryb CZ.1.25/3.4.00/10.00314  2011 2012 prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Přikrmování kapra různými obilnými krmivy: ekonomika odchovu a vliv na kvalitu vody v rybnících CZ.1.25/3.4.00/11.00388  2012 2012 Ing. Jan Másílko
MZe ČR OP Rybářství Vývoj technologie potravní adaptace larev štiky obecné na peletované krmivo a intenzivní chov CZ.1.25/3.4.00/11.00375 2012 2012 doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Ověření technologie hromadné indukce triploidie u sivena amerického v provozních podmínkách CZ.1.25/3.4.00/11.00374 2012 2013 doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.
MZe ČR OP Rybářství Vývoj nových rybích výrobků využívajících surovinu vznikající při zpracování sladkovodních ryb  CZ.1.25/3.1.00/11.00270  2012 2013 Ing. Jan Mráz, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Vývoj výrobku na bázi strojně děleného rybího masa CZ.1.25/3.1.00/11.00293  2012 2013 doc. Ing. František Vácha, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Praktické ověření technologie „finishing feeding“ v produkci sivena amerického v podmínkách ČR CZ.1.25/3.4.00/11.00395 2012 2012 Ing. Jan Mráz, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Využití recirkulační technologie pro inkubaci jiker a odchov hybrida sivena amerického a arktického CZ.1.25/3.4.00/11.00400  2012 2012 prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Ověření technologie zaručující kvalitní a vyrovnanou produkci násadového materiálu štiky obecné CZ.1.25/3.4.00/11.00397  2012 2012 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Vývoj technologie intenzivního chovu jesetera sibiřského v RAS jako doplňkového rybího druhu  CZ.1.25/3.1.00/11.00258 2012 2012 Ing. David Gela, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Vývoj technologie potravní adaptace larev štiky obecné na peletované krmivo a intenzivní chov v RAS CZ.1.25/3.1.00/11.00271 2012 2012 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Vývoj technologie likvidace odpadních kalů z RAS pro chov ryb pomocí vermikompostování CZ.1.25/3.1.00/11.00257  2012 2012 Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Využití kyseliny peroctové v technologii chovu kapra obecného CZ.1.25/3.4.00/11.00389 2012 2013 MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Řízená reprodukce a odchov plůdku podoustve říční (Vimba vimba) v kontrolovaných podmínkách CZ.1.25/3.4.00/11.00373 2012 2013 doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Příprava a vydání 48. ročníku odborného čtvrtletníku Bulletin VÚRH Vodňany CZ 1.25/3.1.00/11.00379 2012 2014 Ing. Blanka Vykusová, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Příprava a vydání metodických publikací v roce 2012 CZ 1.25/3.1.00/11.00381 2012 2014 Ing. Blanka Vykusová, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Terénní analýza obsahu a kvality tuku ve svalovině sladkovodních ryb-implementace do rybářské praxe CZ.1.25/3.4.00/12.00107  2013 2013 Ing. Jan Mráz, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Prodloužení trvanlivosti chlazených výrobků z ryb CZ.1.25/3.1.00/12.00124 2013 2014 Ing. Jan Mráz, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Ověření technologie odkulovacích substrátů u pstruha obecného f. potoční  CZ.1.25/3.4.00/12.0075 2013 2014 Ing. Viktor Švinger, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Výrobky ze separovaného uzeného rybího masa CZ.1.25/3.1.00/13.00448  2013 2014 doc. Ing. František Vácha, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Ověření technologie zaručující úspěšný výtěr a produkci rychleného plůdku mníka jednovousého CZ.1.25/3.4.00/12.00118 2013 2014 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Ověření současné technologie chovu salmonidů pro odchov sivena arktického a jeho křížence CZ.1.25/3.4.00/12.00444  2013 2014 prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Metodiky I CZ.1.25/3.1.00/13.00477 2014 2015 Ing. Blanka Vykusová, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Metodiky II CZ.1.25/3.1.00/13.00482  2014 2015 Ing. Blanka Vykusová, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Metodiky III CZ.1.25/3.1.00/13.00473 2014 2015 Ing. Blanka Vykusová, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Metodiky IV CZ.1.25/3.1.00/13.00479 2014 2015 Ing. Blanka Vykusová, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Odborná publikace o vodním právu CZ.1.25/3.1.00/13.00480  2014 2015 Ing. Blanka Vykusová, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Odborná publikace o mihulích CZ.1.25/3.1.00/13.00491 2014 2015 Ing. Blanka Vykusová, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Odborné rybářské semináře 2014–2015 CZ.1.25/3.1.00/13.00490 2014 2015 Ing. Blanka Vykusová, CSc.
MZe ČR OP Rybářství Prodloužení trvanlivosti separovaného masa ze sladkovodních ryb a využití pro vývoj nových výrobků  CZ.1.25/3.1.00/13.00468  2014 2015 Ing. Jan Mráz, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Optimalizace a zavedení mimosezónního výtěru u candáta obecného v rámci jeho intenzivního chovu  CZ.1.25/3.1.00/13.00466  2014 2015 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Ověření technologie adaptace mníka jednovousého na peletované krmivo a jeho intenzivní odchov CZ.1.25/3.4.00/12.00121  2014 2014 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Vývoj technologie uchování testikulárního spermatu štiky obecné  CZ.1.25/3.1.00/13.00447 2014 2015 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
MZe ČR OP Rybářství Využití kyseliny peroctové v rybničních akvakulturách a při transportu ryb  CZ.1.25/3.4.00/12.00449  2014 2014 MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Strategie léčby parazitárních onemocnění kaprovitých ryb způsobených plochými červy CZ.1.25/3.4.00/12.00450  2014 2014 MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Využití pesticidů na bázi pyrethroidů k léčení parazitárních onemocnění kaprovitých ryb CZ.1.25/3.4.00/12.00453  2014 2014 dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Porovnání efektivity intenzivního chovu síhů v průtočném systému s chovem pstruha duhového CZ.1.25/3.4.00/12.00454  2014 2014 Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Ověření technologie fotostimulace pro oddálení a kontrolu pohlavní zralosti u sivena amerického CZ.1.25/3.4.00/12.00458 2014 2014 Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Ověření technologie chovu remontních lipanů CZ.1.25/3.4.00/12.00116 2014 2014 doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Podpora rybničního perifytonu s cílem využít trofii rybníků k produkci plůdku candáta obecného  CZ.1.25/3.4.00/12.00460 2014 2014 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Vyhodnocení ekonomické, ekologické a hospodářské účinnosti krmných směsí v chovu kapra CZ.1.25/3.1.00/13.00496 2014 2014 prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Optimalizace výživy juvenilních a starších kategorií candáta obecného trvale chovaného v RAS  CZ.1.25/3.1.00/13.00499  2014 2014 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Zvýšení výtěžnosti uzených ryb a rybích výrobků omezením ztrát vody v průběhu technologie výroby CZ.1.25/3.1.00/13.00497  2014 2014 Ing. Jan Mráz, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Aktualizované vydání publikace Rybářství ve volných vodách CZ.1.25/3.1.00/14.00079  2014 2015 Zuzana Dvořáková
MZe ČR OP Rybářství Aktualizované vydání publikace Biologie a chov raků CZ.1.25/3.1.00/14.00082  2014 2015 Zuzana Dvořáková
MZe ČR OP Rybářství Konference kapr CZ.1.25/3.1.00/14.00054 2015   Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Zachycení a recyklace živin při vypouštění rybníků CZ.10.2.101/2.1/0.0/15_001/0000028 2016 2017 žadatel Blatenská ryba, spol. s r.o.
MZe ČR OP Rybářství Provozní ověření využití ozónu v intenzivním chovu ryb CZ.10.2.101/2.1./0.0/15_001/0000044 2016 2017 žadatel FISH Farm Bohemia s.r.o.
MZe ČR OP Rybářství 2014 - 2020 Kniha II. CZ.10.5.109/5.2/4.0/17_009/0000372 2017 2019 MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství 2014 - 2020 Kniha III. CZ.10.5.109/5.2/4.0/17_009/0000375 2017 2019 dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství 2014 - 2020 Konference I. CZ.10.5.109/5.2/4.0/17_009/0000376  2017 2018 MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství 2014 - 2020 Metodika I. CZ.10.5.109/5.2/4.0/17_009/0000373  2017 2019 doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
MZe ČR OP Rybářství 2014 - 2020 Metodika II. CZ.10.5.109/5.2/4.0/17_009/0000371 2017 2019 doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství 2014 - 2020 Ryby pro lidi CZ.10.5.109/5.2/4.0/17_009/0000369  2017 2018 Ing. Jan Kašpar
MZe ČR OP Rybářství Technologie – Odkrm plůdků ryb obohacenou žábronožkou  CZ.10.5.109/5.2/4.0/17_009/0000368  2017 2019 prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství
Technická zpráva ZDE
CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000457  2018 2019 Ing. Jan Kašpar
MZe ČR OP Rybářství
Technická zpráva: ZDE
CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000459  2018 2019 Ing. Jan Mráz, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství
Technická zpráva: ZDE
CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000455 2018 2019 Ing. Jan Mráz, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Co s rybou?! CZ.10.5.109/5.2/4.0/18_012/0000589 2019 2020 Ing. Jan Kašpar
MZe ČR OP Rybářství Publikace I CZ.10.5.109/5.2/4.0/18_012/0000592 2018 2020 Ing. Josef Příborský
MZe ČR OP Rybářství Publikace II CZ.10.5.109/5.2/4.0/18_012/0000591 2018 2020 Ing. Josef Příborský
MZe ČR OP Rybářství Publikace III CZ.10.5.109/5.2/4.0/18_012/0000593 2018 2020 Ing. Josef Příborský
MZe ČR OP Rybářství Publikace IV CZ.10.5.109/5.2/4.0/18_012/0000594 2018 2020 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Publikace V CZ.10.5.109/5.2/4.0/18_012/0000595 2018 2020 Ing. Josef Příborský
MZe ČR OP Rybářství Kniha IV CZ.10.5.109/5.2/4.0/18_012/0000596 2018 2020 Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Konference III CZ.10.5.109/5.2/4.0/18_012/0000590 2018 2019 Ing. Josef Příborský
MZe ČR OP Rybářství Zvýšená produkce lososovitých ryb v RAS díky jejich zlepšenému zdravotnímu a fyziologickému stavu CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000453 2018 2019 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D
MZe ČR OP Rybářství
Technická zpráva: ZDE
CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000454 2018 2019 MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství
Technická zpráva: ZDE
CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000460 2018 2019 Ing. Jiří Křišťan, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství
Technická zpráva: ZDE
CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000458 2018 2020 Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Optimalizace provozu RAS dánského typu zajišťující zvýšenou a kvalitní produkci lososovitých ryb CZ.10.2.101/2.1/0.0/18_013/0000773 2019 2020 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D., partner BioFish s.r.o.
MZe ČR OP Rybářství Optimalizace managementu rybniční akvakultury - potlačení negativního vlivu střevličky východní CZ.10.2.101/2.1/0.0/18_013/0000787 2019 2021 doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D., partner Blatenská ryba, spol. s r.o.
MZe ČR OP Rybářství Optimalizace postupů pro snížení ztrát vnitrobuněčné vody po rozmrazení u rybích výrobků CZ.10.2.101/2.1/0.0/18_013/0000789 2019 2021 doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D., partner Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.
MZe ČR OP Rybářství Ověření možnosti zlepšení welfare ryb při výlovu rybníku CZ.10.2.101/2.1/0.0/18_013/0000792 2019 2020 Ing. Ján Regenda, Ph.D., partner Štičí líheň - ESOX, spol. s r.o.
MZe ČR OP Rybářství Adaptace a chov okounka pstruhového v podmínkách intenzivní akvakultury využívající RAS CZ.10.2.101/2.1/0.0/18_013/0000793 2019 2020 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D., partner NDCon s.r.o.
MZe ČR OP Rybářství Metodika III CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000886 2019 2021 doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Metodika IV CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000887 2019 2021 prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
MZe ČR OP Rybářství Metodika V CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000889 2019 2021 Ing. Roman Franěk
MZe ČR OP Rybářství Technologie II CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000893 2019 2021 Ing. Roman Franěk
MZe ČR OP Rybářství Technologie III CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000894 2019 2021 Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Technologie IV CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000895 2019 2021 MSc. Carlos Yanes-Roca, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Technologie V CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000897 2019 2021 Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Technologie VI CZ.10.5.109/5.2/4.0/19_014/0000898 2019 2021 Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Protektivní koupele ryb v rizikových fázích odchovu kapra obecného (Cyprinus carpio L.) CZ.10.2.101/2.1/0.0/19_016/0000983 03/2020 12/2021 MVDr. Eliška Zusková, Ph.D./ Rybářství Lnáře
MZe ČR OP Rybářství Optimalizace technologie akvaponické farmy pro zvýšení produkce ryb a zlepšení kvality vody CZ.10.2.101/2.1/0.0/19_016/0000985 05/2020 1/2022 doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D./Aquaponic Park s.r.o.
MZe ČR OP Rybářství Vývoj rybích výrobků a receptur ze sezónně dostupných ryb CZ.10.2.101/2.1/0.0/19_016/0000986 6/2020 2/2022 doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D. /ŠTIČÍ LÍHEŇ-ESOX, spol. s r.o.
MZe ČR OP Rybářství Výroční konference CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001090 2020 2021 Ing. Josef Příborský
MZe ČR OP Rybářství Metodika XIII CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001091 2020 2022 Ing. Roman Franěk, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Metodika XII CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001092 2020 2022 Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Technologie VII CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001093 2020 2022 Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Metodika XI CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001094 2020 2022 Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Metodika X CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001095 2020 2022 Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Metodika IX CZ.10.5.109/5.2/4.0/CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/000109720_017/0001096 2020 2022 Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Metodika VII CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001097 2020 2022 MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
MZe ČR OP Rybářství Metodika VI CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001098 2020 2022 doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
MZe ČR Ostatní dotace a programy Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat – Udržování genetických zdrojů u ryb       prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.
MZe ČR Ostatní dotace a programy MZe – podpůrný program 2.A.e.1a): Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat a rostlin       prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.
MPO ČR OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Instalace uzavřených okruhů na sádkách ryb, zadržení vody v krajině a minimalizace produkce škodlivin a opětovné využití živin v rybničním hospodářství CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010345 2017 2020 Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D. / Ing. Ján Regenda, Ph.D.
MK ČR

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)

Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě DG18P02OVV057 2018 2022 doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.
MZV ČR   Posilování kapacit Charkovské národní univerzity V. N. Karazina v oboru akvakulturních biotechnologií   2020 2020 doc. MSc. Borys Dzyuba, Ph.D.
GA ČR   Vztahy mezi úrovní ploidie, velikostí genomu a buněk u modelových polyploidních ryb s cytologickými a fyziologickými dopady na jejich ochranu a chov 523/08/0824  2008 2012 doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.
GA ČR   Vliv endokrinních disruptorů na reprodukční parametry a expresi vybraných genů v myších a rybích gonádách 523/09/1793 2009 2012 M.Sc. Sayyed Mohammed Hadi Alavi, Ph.D.
GA ČR   Fertilizační proces jeseterů, funkce akrosomu a prevence polyspermie P502/10/P426 2010 2012 Ing. Martin Pšenička Ph.D.
GA ČR   Studium patomorfologických a patofyziologických změn u ryb po jejich expozici dusitanům P503/10/P492 2010 2012 MVDr. Eliška Sudová, Ph.D.
GA ČR   Dozrávání a stárnutí spermií ryb: Komparativní studie mezi kostnatými a chrupavčitými rybami, tedy taxonomicky vzdálenými modely P502/11/0090  2011 2015 Ing. Marek Rodina, Ph.D.
GA ČR   Vliv environmentálních koncentrací vybraných farmak na pstruha duhového a rybí buněčné kultury P503/11/1130 2011 2015 doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
GA ČR   Molekulární mechanismus autokatalyckého proteinového sestřihu RTX proteinu FrpC z Neisseria meningitidis.  207/11/0717  2011 2015 doc. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.
GA ČR   Strukturně funkční vztahy haloalkan dehalogenas 207/12/0775  2012 2016 doc. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.
GA ČR   Základní biologie račích spermií s důrazem na molekulární a morfologické změny v průběhu kapacitace a akrozomální reakce P502/12/P177 2012 2014 Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
GA ČR   Nově se objevující endokrinní disruptory ve vodním prostředí a jejich vliv na ryby  P503/12/P165  2012 2014 Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
GA ČR   Charakterizace pohybu bičíku spermií ryb: biofyzikální kvantifikace P502/12/1973 2012 2015 Jacky Cosson, Ph.D., Dr.h.c.
GA ČR   Identifikace epigenetických biomarkerů samčích zárodečných buněk poškozených nepříznivými vlivy životního prostředí P503/12/1834  2012 2015 Sayyed Mohammad Hadi Alavi, M.Sc., Ph.D.
GA ČR   Diverzita původních a invazních druhů raků ve střední Evropě: od genetické struktury populací a reprodukčních strategií po systematiku a ochranu P505/12/0545 2012 2015 prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
GA ČR   Toxikologická proteomika: Potenciál pro identifikaci nových biomarkerů samčí plodnosti P503/13/34049P 2013 2015 Azadeh Hatef, Ph.D.
GA ČR   Neuroendokrinná regulácia ovulácie a spermiácie u Cypriniformes P502/13/39438P  2013 2015 Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
GA ČR   Indukce chimérismu pomocí transplantace zárodečných kmenových buněk u kriticky ohrožených jeseterů za účelem jejich zachování P502/13/26952S 2013 2017 Ing. Martin Pšenička, PhD.
GA ČR   Vliv kadmia a rtuti na lipidy ryb, buněčný metabolismus lipidů, oxidační stres a životaschopnost buněk P503/13/01543S 2013 2015 Sabine Sampels, Ph.D.
GA ČR   Transport léčiv v půdách P503/13/12477S 2013 2017 Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
GA ČR   Mezidruhová kompetice spermií jeseterů a plodnost výsledných hybridů  14-28375P 2014 2016 Ing. Miloš Havelka, Ph.D.
GA ČR   Ploidní a hybridní diverzita jeseterů (Acipenseriformes) a její dopady na ochranu a chov  14-0290S 2014 2016 prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.
GA ČR   Osud a účinky antropogenních polutantů přítomných v recipientech „vyčištěných“ komunálních odpadních vod – komplexní environmentální studie 15-04258S  2015 2017 doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
GA ČR   Evolučně primitivní mechanismus spermií jeseterů k dosažení oplození schopnosti 15-12034S  2015 2017 Dr.h.c Jacky Cosson, Ph.D.
GA ČR   Výskyt a osud syntetických progestinů ve vodním prostředí a jejich vliv na ryby 16-09709Y  2016 2018 Ing. Hana Kocour Kroupová Ph.D.
GA ČR   Transferrin v semenné plazmě kapra a jeseterů nám může pomoci identifikovat význam některých proteinů při zmrazování rybích spermií 16-02407Y 2016 2018 MSc. Ping Li PhD
GA ČR   Psychoaktivní látky ve vodním prostředí a jejich vliv na exponované organismy 16-06498S  2016 2018 doc. Ing. Tomáš Randák Ph.D.
GA ČR   Evoluce kapacitace spermií: průkopnická studie u taxonomicky izolovaných paryb  16-03754S  2016 2018 Ing. Marek Rodina Ph.D.
GA ČR   Jaderný transfer u ryb: šance pro obnovení mizejících druhů jeseterů 17-19714Y 2017 2019 doc. Ing. Martin Pšenička Ph.D.
GA ČR   Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu hypetrofních mělkých jezer 17-09310S 2017 2019 Ing. Jan Mráz, Ph.D.
GA ČR   Jak a proč zvířata opouštějí sex: kauzální role hybridizace v iniciaci asexuality 17-09807S 2017 2019 doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.
GA ČR   Chování léčiv v systému půd-voda-rostlina 17-8937S 2017 2019 doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
GA ČR   Duplikace genomu v evoluci jeseterů a dopad na jejich biologii 18-09323S 2018 6/2021 prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.
GA ČR   Je nová generace herbicidů bezpečnější alternativou i pro vodní bezobratlé? 18-03712S 2018 2020 dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
GA ČR   Transformace farmak v prostředí běžného recipientu vyčištěných komunálních odpadních vod 18-15802S 2018 2020 doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
GA ČR   Výzkum naváděcích mechanismů spermií u sladkovodních ryb 18-12465Y  2018 2020 M.Sc. Sergii Boryshpolets, Ph.D.
GA ČR   Teplotou ovlivněné změny v interakcích a ekologických rolích prominentních invazivních raků 19-04431S 2019 2021 Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
GA ČR  

Systém reparace poškození DNA u vyvíjejících se embryí jeseterů

19-11140Y 2019 2021 MSc. Ievgeniia Gazo, Ph.D.
GA ČR   Mezidruhové srovnávání RNA lokalizace v rámci vajíček pro objasnění regulace časného vývoje a asymetrického dělení buněk 19-11313S 2019 2021 doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.
GA ČR  
Holistická charakterizace expozice a potenciálních účinků komplexních směsí chemických látek ve vodním prostředí
20-04676X 2020 2024 doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
GA ČR   Epigenetické modifikace a funkční vlastnosti stárnoucích rybích gamet 20-01251S 2020 2022 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
GA ČR   „Živá“ voda – komplexní odpověď vodních živočichů na přítomnost psychoaktivních látek z komunálního znečištění 20-09951S 2020 2022 prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
GA ČR   Pochopení vlivu kombinovaných stresorů na sladkovodní biotu: Změní klimatická změna dopad chemického znečištění? 20-16111S 2020 2022 PřF, Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.
GA ČR   Jeseter jako unikátní model evolučního přechodu z holoblastického na meroblastické rýhování a vývoje endodermu obratlovců 20-23836S 4/2020 12/2022 doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D
GAJU   Reprodukce a genetika vybraných modelových druhů kostnatých a chrupavčitých ryb  046/2010/Z 2010 2012 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
GAJU   Chovatelské a environmentální aspekty akvakultury a hydrocenóz 047/2010/Z  2010 2012 doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.
GAJU   Model-based analysis of experiment and observation in applied biology microclimatology  152/2010/Z  2010 2012 prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
GAJU   Genetická diversita lipana podhorního v tocích střední Evropy 003/2012/Z 2012   Ing. Miloš Havelka, Ph.D.
GAJU   Vliv environmentální koncentrace prometrynu a jeho metabolitů na necílové organismy vodního ekosystému 022/2012/Z  2012 2012 Ing. Alžběta Stará
GAJU   Evaluation of spermiation indices and protein composition of seminal plasma in sterlet (A. ruthenus) during short - term storage  023/2012/Z 2012 2012 M.Sc Anna Shaliutina, Ph.D.
GAJU   Fish sperm motility: new quality parameters obtained by flagellar analysis 024/2012/Z  2012 2012 M.Sc. Volodymyr Bondarenko
GAJU   Sperm morphology, ATP contents and motility traits during short-term storage in pikeperch (Sander lucioperca) – an application to develop artificial reproduction 025/2012/Z  2012 2012 Ing. Jiří Křišťan, Ph.D.
GAJU   Vysoké dávky GnRHa emulgované pomocí Freundova inkompletního adjuvancia v kombinaci s dopaminergním inhibitorem v indukci ovulace u štiky obecné (Esox lucius) 061/2012/Z 2012 2012 Ing. Viktor Švinger, Ph.D.
GAJU   Toxický vliv a biokoncentrace lidského léčiva atenololu u pstruha duhového 125/2013/Z 2013 2013 Dipl. Biol. Chrisoph Antonius Steinbach
GAJU   Modulations in neuroendocrine regulation of steroidogenesis in male goldfish exposed to ani-androgen vinclozolin 067/2013/Z  2013 2013 M.Sc. Mahdi Golshan
GAJU   Optimization of gynogenesis in sturgeons 086/2013/Z  2013 2013 M.Sc. Ievgen Lebeda
GAJU   Indukce chimérismu pomocí transplantace primordiálních zárodečných buněk lína obecného (Tinca tinca) do kardinálky čínské (Tamichthys albonubes) 080/2013/Z 2013 2014 Mgr. Zuzana Linhartová
GAJU   Nové metody a biotechnologické přístupy v genetice a reprodukci ryb 114/2013/Z 2013 2015 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
GAJU   Optimalizace chovatelských aspektů rybniční a intenzivní akvakultury 074/2013/Z 2013 2015 doc. Ing. Tomáš Policar Ph.D.
GAJU   Bioindikace, nové přístupy k hodnocení kontaminace hydrocenóz a zdravotní aspekty v chovech ryb 087/2013/Z 2013 2015 doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
GAJU   Vybrané fenomény komplexity v kondenzované fázi: vývoj experimentu a teorie 134/2013/Z 2013 2015 prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
GAJU   Vliv syntetické musk sloučeniny tonalid na kapra obecného (Cyprinus carpio) pomocí sub-chronického testu toxicity 027/2014/Z 2014 2014 Mgr. Jitka Tumová
GAJU   Úloha změn membránového potenciálu řízených transportem iontů Ca2+, Na+ a K+ u spermií jeseterů a lososovitých ryb  123/2014/Z  2014 2014 M.Sc. Olga Bondarenko
GAJU   Molekulární mechanismy aktivace motility a intracelulární signalizace u spermií různých druhů ryb: jesetera malého (Acipenser ruthenus) a kapra obecného (Cyprinus carpio L.) 016/2014/Z  2014 2014 M.Sc. Ievgeniia Gazo
GAJU   Kontaminace vodního prostředí chemickými látkami a přípravky a posouzení jejich vlivu na kondiční, fyziologické a reprodukční ukazatele ryb a raků 018/2014/Z 2014 2015 dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
GAJU   Influence of the osmolality on the consumption of creatine- and adenylate-phosphates in spermatozoa of  some fish species 062/2015/Z 2015 2015 M.Sc. Pavlo Fedorov
GAJU   Nuclear transplantation in sturgeon eggs 126/2015/Z 2015 2015 M.Sc. Fatira Effrosyni
GAJU   Využití juvenilních ryb jako bioindikátoru znečištění vodního prostředí 077/2015/Z  2015 2015 Daniel Červený
GAJU   Ploidy level of perciform fish influenced by post-ovulatory oocytes ageing and high water temperature conditions at the beginning of the embryo development 084/2015/Z  2015 2015 Miroslav Blecha
GAJU   Investigation of impacts of dietary applied ZnO nanoparticles on gut microbiota communities and subsequent molecular modification in the intestinl proteome of common carp  065/2015/Z  2015 2015 M.Sc. Latifeh Chupani
GAJU   Vliv obsahu a depozice energetických rezerv v těle kapra obecného (Cyprinus carpio L.) na přežití a kondici ryb v  průběhu nepříznivého období roku 059/2015/Z 2015 2016 Ing. Martin Prchal
GAJU   Metabolic clearence of human pharmaceuticals in fish exposed in real conditions –  role of hepatic CYP450 systém 090/2016/Z 2016 2016 MSc. Pham Thai Giang
GAJU   The effect of pharmaceuticals on postembryomic development in marbled crayfish (Procambarus fallax f. virginalis) 076/2016/Z 2016 2016 MSc. Olena Shaliutina
GAJU   Detection of progestagenic aktivity in the aquatic environment using PR-CALUX in vitro bioassay 092/2016/Z 2016 2016 Ing. Pavel Šauer
GAJU   Advanced sizing of fish in horizontal acoustic records 085/2016/Z 2016 2016 MSc. Levgen Koliada
GAJU   Determination of pharmaceuticals partitioning between water and sediments using LC/hybrid HRMS Q-Exactive 084/2016/Z  2016 2016 MSc. Olga Koba
GAJU   Multiple somatic cells nuclear transplantation in sturgeon´s oocyte: a promising cloning technique 079/2016/Z 2016 2016 MSc. Effrosyni Fatira
GAJU   Fish sperm cryoresistance heterogeneity: influence of freezing rates and sperm lipid composition 059/2016/Z 2016 2016 MSc. Yevhen Horokhovatskyi
GAJU   Výskyt a kritické hodnocení vlivu cizorodých látek na exponované organismy ve vodních ekosystémech a možnosti prevence a eliminace závažných virových onemocnění v chovech ryb 012/2016/Z 2016 2018 doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
GAJU   Nové metody a biotechnologické přístupy v reprodukci a genetice ryb II. 125/2016/Z  2016 2018 Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
GAJU   Porozumění experimentálním výsledkům na základě soudobé teorie informace 017/2016/Z 2016 2018 prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
GAJU   Inovace pro dlouhodobě udržitelný rozvoj akvakultury 060/2016/Z 2016 2018 Ing. Jan Mráz, Ph.D.
GAJU   Nový postup pro produkci izogenních ryb prostřednictvím transplantace zárodečných kmenových buněk  034/2017/Z 2017 2018 Ing. Roman Franěk
GAJU   Funkční analýza Δ6-, Δ5- a Δ4- desaturáz u kapra obecného (Cyprinus carpio) 095/2017/Z 2017 2018 Ing. Zuzana Bláhová
GAJU   Vyřazení genu dnd pomocí technologie CRISPR / CAS9, její účinky na vývoj zárodečných linií a další funkčně příbuzné geny u ryb 079/2017/Z 2017 2018 MSc. Abdul Rasheed Khanzai Baloch
GAJU   Efektivní využití energie ekosystému v kaprovitých rybnících  046/2017/Z 2017 2018 MSc. Marcellin Rutegwa
GAJU   Účinky extraktu z echinacey na kapra obecného a koi kapra experimentálně nakažené koi herpesvirem 059/2017/Z 2017 2018 MSc. Mehrak Mohammadi
GAJU   Přenos jednotlivých somatických buněk vs. vícebuněčný jaderný přenos jako klonovací techniky u nejvíce ohrožených druhů na světě - jeseterů 068/2017/Z 2017 2018 MSc. Fatira Effrosyni
GAJU   Přispívají syntetické progestiny k (anti-)androgenním aktivitám ve vodním prostředí? 056/2017/Z 2017 2018 Ing. Pavel Šauer
GAJU   Vývoj a aplikace metod LDTD/TQMS-HRMS pro stanovení psychoaktivních látek v tkáňových mikrovzorcích 097/2017/Z 2017 2018 Ing. Adam Bořík
GAJU   Změna projevů mRNA vzorců související se stárnutím oocytů ryb 085/2017/Z 2017 2018 MSc. Azadeh Mohagheghi Samarin
GAJU   Knock-out dnd1 genu pomocí CRISPR/Cas9 u jeseterů a korelace dnd1 s dalšími souvisejícími geny u ryb 008/2018/Z 2018  01/2019 MSc. Abdul Rasheed Khanzai Baloch
GAJU   Teplotní aklimace delečních mutantů delta-6-desaturázy a elongázy kapra obecného (Cyprinus carpio) připravených metodou CRISPR/Cas9 a její možné ovlivnění výživou 100/2018/Z 2018  01/2019 Ing. Zuzana Bláhová
GAJU   Možnosti využití nukleotidového polymorfismu DNA (SNP) u kapra obecného určeného pomocí RAD sekvenování k odhadu růstové schopnosti ryb a jejich odolnosti vůči Koi herpes viróze 077/2018/Z 2018  01/2019 MSc. Jinfeng Zhao
GAJU   Interakce, růst a dospívání: porovnání dvou prominentních invazivních druhů raků 102/2018/Z 2018  01/2019  MSc. Wei Guo
GAJU   Vliv ovariální tekutiny na oplození u pstruha duhového 013/2018/Z 2018  01/2019 MSc. Vitaliy Kholodnyy
GAJU   Nové metody a biotechnologické postupy v reprodukci a genetice ryb III. 097/2019/Z 2019 2021 doc. Ing. Martin Pšenička Ph.D.
GAJU   Ekofyziologické účinky vybraných environmentálních faktorů na vodní organismy 061/2019/Z 2019 2021 prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
GAJU   Nové technologie monitorování akvakultury s ohledem na dobré životní podmínky vodních organismů 013/2019/Z 2019 2021 Ing. Petr Císař Ph.D.
GAJU   Dlouhodobě udržitelná akvakultura 122/2019/Z 2019 2021 doc. Ing. Jan Mráz Ph.D.
GAJU   Reakce ryb na environmentální koktejl psychoaktivních látek 102/2019/Z 2019 2019 MSc. Eugenia Maria Sancho Santos
GAJU   Vliv environmentálně významné koncentrace antidepresiva sertralinu na klonální raky mramorované na úrovni chování a biochemie 088/2019/Z 2019 2019 MSc. Md. Shakhawate Hossain
GAJU   Použití alginátového nátěru ve spojení s esenciálními oleji k úpravě mikrobiálních společenstev a zlepšení kvality kapřích filetů uložených v chladu 080/2019/Z 2019 2019 MSc. Ruoyi Hao
GAJU   Charakterizace diferenciace zárodečných buněk jesetera prostřednictvím třídění buněk a sekvenování RNA 071/2019/Z 2019 2019 MSc. Xuan Xie
GAJU   Zesilovací činidla na rybách: účinnost dietních beta-glukanů a probiotik na zvýšení imunity sliznice amura bílého vůči oční infekci 098/2019/Z 2019 2019 MSc. Bernard Erasmus
GAJU   Vařící se raci? Porovnání chování při hrabání v podmínkách simulovaného sucha ovlivněného znečištěním herbicidy 078/2019/Z 2019 2019 MSc. Wei Guo
GAJU   Vliv PLGA mikročástic na indukci ovulace u candáta obecného 099/2019/Z 2019 2019 Ing. Jindřiška Matějková
GAJU  

Nutriční endoderm jesetera: cesta k přechodu rýhování (z holoblastického na meroblastické) u paprskoploutvých ryb

036/2020/Z 02/2020 1/2021 MSc. Muhajid Ali Shah
GAJU   Dlouhodobá pohyblivost spermií jesetera: které energetické dráhy jsou hlavními hráči? 094/2020/Z 02/2020 1/2021 MSc. Deepali Rahi
GAJU   Růstové, bioenergetické a vylučovací rovnováhy u kaprů při různých poměrech obilovin a přírodní kořisti relevantních pro rybníky: skenování celého spektra živin 020/2020/Z 02/2020 1/2021 MSc. Koushik Roy
GAJU   Epigenetické modifikace a funkční vlastnosti spojené se stárnutím spermií kapra obecného 037/2020/Z 02/2020 12/2021 MSc. Yu Cheng
GAJU   Analýza genové exprese imunitních genů u kmenů kapra obecného vystavených kapřímu edema viru CEV 044/2020/Z 02/2020 1/2021 MSc. Ali Asghar Baloch
GAJU   Okamžitá fyziologická reakce bezobratlých na nízkou koncentraci vybraných pesticidů 019/2020/Z 02/2020 1/2021 MSc. Viktoriia Malinovska
GAJU   Úpravy histonu během stárnutí rybích oocytů 046/2020/Z 02/2020 1/2021 MSc. Swapnil Gorakh Waghmare
GAJU
  Metabolické uvolňování vysoce reaktivního tráveného fosforu z kapra obecného na začátku a na konci sezóny strava v rybnících: Odhalení skryté hrozby 047/2021/Z 02/2021 1/2022 M.Sc. Koushik Roy
GAJU   Ultrastrukturální a proteomické mechanismy reakce imunitního systému během srážení hemolymfy u raků 063/2021/Z 02/2021 1/2022 M.Sc. Kifayatullah
GAJU   Schopnost oplodnění a DNA poškození v kryokonzervovaných a v gradientu Percollu vybraných spermiích jesetera malého 024/2021/Z 02/2021 1/2022 M.Sc. Anatolii Sotnikov
GAJU   Necílený screening mikropolutantů ve vodě 054/2021/Z 02/2021 1/2022 Ing. Petra Nováková
GAJU   Buněčné a molekulární aspekty regenerace nervů u raků 035/2021/Z 02/2021 1/2022 M.Sc. Golara Kor
GAJU   „Nežádoucí dar”: biokoncentrace léčiv v okřídlených stádiích vodního hmyzu ovlivněném komunálními odpadními vodami 018/2021/Z 02/2021 1/2022 Ing. Marek Let
GAJU   Přizpůsobení integrované ochrany proti škůdcům a chorobám pro aquaponie 053/2021/Z 02/2021 1/2022 M.Sc. Ewumi Azeez Folorunso
GAJU   Xenobiotická a signální role 2-keto-3-deoxy-6-fosfoglukonátu u sinic 066/2021/Z 02/2021 1/2022 M.Sc. Anushree Bachhar
GAJU   Vývoj endodermu střeva u obratlovců a mechanismus vnitřní výživy embrya jesetera malého (Acipenser ruthenus): komparativní studie 019/2021/Z 02/2021 1/2022 M.Sc. Mujahid Ali Shah
Mez. VP 7. Rámcový program AQUAEXCEL – Aquaculture infrastructures for excellence in European fish research    2011 2015 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
Mez. VP 7. Rámcový program TRAFOON – Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation 613912 2013 2016 doc. Ing. Tomáš Policar Ph.D.
Mez. VP 7. Rámcový program OrAQUA – European Organic Aquaculture – Science-based recommendations for further development of the EU regulátory framework and to underpin future growth in the sector 613547 2014 2016 doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
Mez. VP 7. Rámcový program FishBOOST – Improving European aquaculture by advancing selective breeding to the next level for the six main finfish species 613611 2014 2019 Dipl.-Ing. Martin Kocour, Ph.D.
Mez. VP HORIZON 2020 Marie Curie projekt IMPRESS Inovované strategie produkce pro ohrožené sladkovodní druhy 642893 2015 2018 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
Mez. VP HORIZON 2020 AQUAEXCEL 2020 - Aquaculture infrastructures for excellence in European fish research 652831 2015 2020 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
Mez. VP HORIZON 2020 AQUAEXCEL3.0 AQUAculture infrastructures for EXCELlence in EUropean fish research 3.0 871108 2020 2025 Ing. Petr Císař, Ph.D.
Mez. VP HORIZON 2020 The power of grape extracts: antimicrobial and antioxidant properties to prevent the use of antibiotics in farmed animals 101036768 2021 2025 Mgr. Serhii Boryshpolets, Ph.D.
Mez. VP HORIZON 2020 (MSCA-IF-2019) Role of the cardiac neural crest cells in heart development and regeneration — Heart2019 897949 2020 2023 Ing. Jan Štundl, Ph.D./ doc. Ing. Martin Pšenička Ph.D. (FROV koordinátor)
TA ČR   Distribuované úložiště dat velkého objemu založené na znalostním modelu pro biomedicínu, bezpečnost potravin a další biologické aplikace  TA01010214 2011 2015 Ing. Petr Císař, Ph.D.
TA ČR  GAMA Systém pro včasnou detekci nemocí ryb TG 03010027 -  01_11 2017 2018 Ing. Petr Císař, Ph.D.
TA ČR  GAMA Testování zařízení ke zlepšování kvality vody na odtoku z rybníku a substrátu k hodnocení kvality vody TG03010027 - 01_09 2017 2019 Ing. Ján Regenda, Ph.D.
TA ČR  GAMA Ověření a optimalizace metody stabilní produkce diploidních gamet pomocí náhradních rodičů pro účely triploidizace v akvakultuře TG 03010027 - 01_10 2017 2019 doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.
TA ČR  GAMA Individualizované monitorování chování pro bezpečnostní aplikace i-secure TG 03010027 - 02_22 2018 2019 prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
TA ČR  GAMA Ověření metody, zařízení a aplikace pro fotografickou komoru a parametrizaci rybích experimentů TG 03010027 - 02_23 2018 2019 Ing. Jan Urban, Ph.D.
TA ČR  GAMA Konsolidace software jednoduchého mikroskopu velmi vysokého rozlišení Nano Truth TG 03010027 - 03_24 2018 2019 Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D.
TA ČR  DELTA 2 Nanobubliny jako účinný prostředek pro aplikaci ozónu a kyslíku v akvakultuře TM02000037 2021 2024 Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
OP Meziregionální spolupráce – INTERREG IVC   LakeAdmin – Regional administration of lake restoration initiatives   2012 2014 PaedDr. Jiří Koleček a Mgr. Ivana Němcová
OP Meziregionální spolupráce – INTERREG IVC INTERREG V-A Rakousko – ČR Česko-Rakouská spolupráce pro minimalizaci škod způsobených kormorány KPF-01-031 2017 2018 Ing. Petr Císař, Ph.D.
OP Meziregionální spolupráce – INTERREG IVC INTERREG V-A Rakousko – ČR Posilování spolupráce mezi JU a Verein für Fisch- und Gewässerökologie KPF-01-016 2018 2019 PaedDr. Jiří Koleček
OP Meziregionální spolupráce – INTERREG IVC INTERREG V-A Rakousko – ČR Posilování spolupráce mezi JU a HLUW Yspertal v oblasti rybářství a ochrany vod KPF-01-017 2018 2019 PaedDr. Jiří Koleček
OP Meziregionální spolupráce – INTERREG IVC (Fond malých projektů) INTERREG V-A Rakousko – ČR Spolupráce JU a Bundesamt für Wasserwirtschaft – udržitelné využívání rybníků KPF-01-108 2018 2019 PaedDr. Jiří Koleček
OP Meziregionální spolupráce – INTERREG IVC (Fond malých projektů) INTERREG V-A Rakousko – ČR Přeshraniční spolupráce – matematické modelování multifyzikálních procesů KPF-01-111 2018 2019 Ing. Petr Císař, Ph.D.
OP Meziregionální spolupráce – INTERREG IVC INTERREG V-A Rakousko – ČR Kompetenzzentrum MechanoBiologie in Regenerativer Medizin - Kompetenzzentrum MechanoBiologie ATCZ133 2017 2019 prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
OP Meziregionální spolupráce – INTERREG IVC INTERREG V-A: ČR – Sasko 2014 – 2020 Přeshraniční monitoring biologických invazí jako nástroj pro ochranu sladkovodní biodiverzity 100314623 2017 2020  Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
OP Meziregionální spolupráce – INTERREG IVC (Fond malých projektů) INTERREG V-A Rakousko – ČR Spolupráce mezi JU a HLUW Yspertal – výuka a praxe 2019 KPF-01-162 2019 2019 PaedDr. Jiří Koleček
OP Meziregionální spolupráce – INTERREG IVC (Fond malých projektů) INTERREG V-A Rakousko – ČR Recyklace živin ze zemědělsko-průmyslových zbytků cestou kultivace mikrořas jako krmiva pro ryby ATCZ221 2020 2022 MSc. Carlos Yanes Roca, Ph.D. / PaedDr. Jiří Koleček (FROV koordinátor)
OP Meziregionální spolupráce – INTERREG IVC (Fond malých projektů) INTERREG V-A Rakousko – ČR Průlomové aplikace počítačového vidění v mikrosvětě: Konsorcium výzkumných organizací pro průmysl 4.0 ATCZ215 2020 2022 prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. (FROV koordinátor)
OP Meziregionální spolupráce – INTERREG IVC (Fond malých projektů) INTERREG V-A Rakousko – ČR Mezinárodní inovace v oborech vodní toxikologie a histologie KPF – 01 - 258 2021 2022 Dipl. Biol. Chrisoph Antonius Steinbach, Ph.D.
OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 – 2013    Přeshraniční spolupráce v oblasti rybářství a rybníkářství Waldviertel – jižní Čechy   2013 2014 doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 – 2013    Úloha malých víceúčelových vodních nádrží v udržitelnosti biodiverzity přírodního prostředí jižních Čech a Dolního Rakouska   2014 2014 doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 – 2013    Využitelnost poznatků z organického chovu kapra v Dolním Rakousku pro jihočeský region   2014 2014 doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
Norské fondy a fondy EHP - Bilateral Scholarship Programme CZ07   Increased collaboration in research and education of PhD students  NF-CZ07-ICP-3-185-2015  2015 2016 MSc. Sabine Samples, Ph.D.
Norské fondy a fondy EHP - Bilateral Scholarship Programme CZ07   Increasing scientific competence and establishing bilateral research collaboration between USB and NMBU NF-CZ07-MOP-3-184-2015 2015 2016 MSc. Azin Mohagheghi Samarin, Ph.D.
Norské fondy a fondy EHP - Bilateral Scholarship Programme CZ07   Knowledge transfer on Fin-fish boosting sustainable aquaculture EHP-CZ07-MOP-2-253-2015 2015 2016 dipl.-Ing. Jiří Křišťan, Ph.D.
Norské fondy a fondy EHP - Bilateral Scholarship Programme CZ07   Společná příprava projektu H2020 – FishBiometrics 7F16013 2016 2017 Ing. Petr Císař, Ph.D.
Norské fondy 2014 - 2021   Posilování spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a COWI AS v oblasti sledování kvality vod 1404572019 2020 2020 Ing. Helena Švecová, Ph.D.
Norské fondy 2014 - 2021   OBJEVOVAT A CHRÁNIT: Ohrožené světy vodních ekosystémů a jejich biodiversity 3201400019 2021 2023 Mgr. Miroslav Boček
Jihočeský kraj Rozvoj venkova a krajiny Podpora původních populací lipana podhorního a pstruha obecného v rybářském revíru Blanice vodňanská 4B 435-04-015/18 2018 2018 doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
Jihočeský kraj Podpora kultury Realizace 6.ročníku hudebního festivalu FROV FEST 428-01-034/18 2018 2018 Ing. Petra Plachtová
Jihočeský kraj Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu Příspěvěk na pořadatelství mezinárodního workshopu o nových virových chorobách kaprovitých ryb 458-01-028/18 2018 2018 MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
Jihočeský kraj Podpora nových oborů na vysokých školách Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji v oboru Ochrany vod a Rybářství 463-03-03/18 2018 2019 Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Jihočeský kraj Podpora nových oborů na vysokých školách Podpora původních populací lipana podhorního a pstruha obecného v rybářském revíru Blanice vodňanská 4B 435-03-001/19 - SDO/OEZI/572/19 2019 2019 prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
Jihočeský kraj Podpora technického vzdělávání Ochrana vodních ekosystémů 463-01-002/19 (SDO/OEZII/730/19) 2019 2019 PaedDr. Jiří Koleček
Jihočeský kraj Rozvoj venkova a krajiny Podpora původních populací lipana podhorního a pstruha obecného v rybářském revíru Blanice vodňanská 4B 435-02-001/20 (SDO/OEZI/253/20) 2020 2020 prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
Programové dotace města Vodňany    6. ročník hudebního festivalu FROV FEST SKZ 41/2018 2018 2018 Ing. Petra Plachtová
Programové dotace města Vodňany   Osvětová akce ke Světovému dni vody SKZ 42/2018 2018 2018 Ing. Petra Plachtová