12 / 2011

 

Assessment of polycyclic aromatic hydrocarbon contamination of the Bílina River (Czech Republic) using passive water samplers and fish biliary metabolites
J. Blahová, L. Schandlová, R. Grabic, G. Fedorova, T. Randák, Z. Svobodová
Acta Veterinaria Brno (2011), 80 (4), 353–357
IF 2010: 0.534

 

Formation of biogenic amines in fillets and minced flesh of three freshwater fish species stored at 3 °C and 15 °C
M. Křížek, F. Vácha, P. Vejsada, T. Pelikánová
Acta Veterinaria Brno (2011), 80 (4), 365–372
IF 2010: 0.534

 

Screening assessment of cyanobacterial embryotoxicity to Japanese medaka, Oryzias latipes (Actinopterygii: Beloniformes: Adrianichthyidae)
Z. Adámek, J. Sikora, L. Bláha, B. Maršálek
Acta Ichthyologica et Piscatoria (2011), 41 (4), 293–299
IF (2010): 0.490

 

 

Zařízení pro synchronizaci světelných záblesků vydávaných světelným zdrojem se signálem videokamery pro sledování a záznam obrazu mikroskopu
O. Linhart, M. Rodina, L. Sladký
Užitný vzor (2011), č. 23086
Úřad průmyslového vlastnictví

 

First feeding of freshwater fish larvae with live feed versus compound diets: a meta-analysis
J. Sales
Aquaculture International (2011), 19 (6), 1217–1228
IF 2010: 0.880

Lipid content and composition in common carp – optimization of n-3 fatty acids in different pond production systems
J. Mráz, J. Máchová, P. Kozák, J. Pickova
Journal of Applied Ichthyology (2011), 1–7
IF 2010: 0.945

 

11 / 2011

 

The consumption of the carp meat and plasma lipids in secondary prevention in the heart ischemic disease patients
V. Adámková, P. Kačer, J. Mráz, P. Suchánek, J. Pickova, I. Králová-Lesná, J. Skibová, P. Kozák, V. Maratka
Neuroendocrinology Letters (2011), 32 (Suppl. 2), 17–20
IF 2010: 1.621

Factors influencing fatty acid composition of common carp (Cyprinus carpio) muscle
J. Mráz, J. Pickova
Neuroendocrinology Letters (2011), 32 (Suppl. 2), 3–8
IF 2010: 1.621

Fatty acids and gene expression responses to bioactive compounds in Atlantic salmon (Salmo salar L.) hepatocytes
A. L. Schiller Vestergren, S. Trattner, J. Mráz, B. Ruyter, J. Pickova
Neuroendocrinology Letters (2011), 32 (Suppl. 2), 41–50
IF 2010: 1.621

Para-nitrophenol hydroxylation by fish liver microsomes: kinetics and effect of selective cytochrome P450 inhibitors
G. Zamaratskaia, V. Žlábek
Fish Physiology and Biochemistry (2011), 37(4), 969–976
IF 2010: 1.607

 

Automated sperm head morphology analyzer for open-source software
I.A.E. Butts, M.A.R. Ward, M.K. Litvak, T.E. Pitcher, S.M.H. Alavi, E.A. Trippel, R.M. Rideout
Theriogenology (2011), 76(9), 1756-1761
IF 2010: 2.045

 

 

10 / 2011

  

 

Krmivo pro kapra obecného a způsob chovu kapra obecného se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin
J. Mráz, J. Pickova, P. Kozák
Národní patent č. 302744, Úřad průmyslového vlastnictví ČR

Characterisation and fingerprinting of PCBs in flue gas and ash from waste incineration and in technical mixtures
S. Jansson, L. Lundin, R. Grabic
Chemosphere (2011) 85 (3), 509-515
IF 2010: 3.155

Growth and survival rates, puberty and fecundity in captive common barbel (Barbus barbus L.) under controlled conditions
T. Policar, P. Podhorec, V. Stejskal, P. Kozák, V. Švinger, S.M. Hadi Alavi
Czech Journal of Animal Science (2011), 56 (10), 433–442
IF 2010: 1.190

Cryopreservation of sterlet (Acipenser ruthenus) spermatozoa using different cryoprotectants
S. Boryshpolets, B. Dzyuba, M. Rodina, S.M.H. Alavi, D. Gela, O. Linhart
Journal of Applied Ichthyology (2011), 27  (5), 1147–1149
IF 2010: 0.945

The Effects of Pyrethroid and Triazine Pesticides on Fish Physiology, pp. 377–402
J. Velíšek, A. Stará, Z. Svobodová
In: Pesticides in the Modern World – Pests Control and Pesticides Exposure and Toxicity  Assessment (M. Stoytcheva, Ed.)
InTech (2011), 614 pp., ISBN 978-953-307-457-3

 

 

09 / 2011

 

Determination of atrazine in surface waters by combination of POCIS passive sampling and ELISA detection
I. Černoch, M. Fránek, I. Diblíková, K. Hilscherová, T. Randák, T. Ocelka, L. Bláha
Journal of Environmental Monitoring (2011), 13 (9), 2582–2587
IF 2010: 1.810

Environmental Levels of the Antiviral Oseltamivir Induce Development of Resistance Mutation H274Y in Influenza A/H1N1 Virus in Mallards
J.D. Järhult, S. Muradrasoli, J. Wahlgren, H. Söderström, G. Orozovic, G. Gunnarsson, C. Bröjer, N. Latorre-Margalef, J. Fick, R. Grabic, J. Lennerstrand, J. Waldenström, A. Lundkvist, B. Olsen
PLoS ONE (2011), 6 (9), e24742
IF 2010: 4.411

Human-aided dispersal has altered but not erased the phylogeography of the tench
Z. Lajbner, O. Linhart, P. Kotlík
Evolutionary Applications (2011), 4 (4), 545–561
IF 2010: 5.145

 

 

 Ph.D. theses, published by University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, Czech Republic, Vodňany, 2011

 

Genotoxic potential of foreign substances in ecosystems of surface waters (Genotoxický potenciál cizorodých látek v ekosystémech povrchových vod)
P. Beránková
103 pp., ISBN 978-80-87437-17-9

 

Molecular and morphological aspects within Acanthocyclops Kiefer, 1927 (Morfologické a molekulární aspekty v rámci rodu Acanthocyclops Kiefer, 1927)
M. Bláha
65 pp., ISBN 978-80-87437-19-3

 

Energetic and motility of fish spermatozoa (Energetika a motilita rybích spermií)
S. Boryshpolets
76 pp., ISBN 978-80-87437-18-6

 

Study of selected population parameters of weatherfi sh Misgurnus fossilis (Cypriniformes, Cobitidae): early life history and status of ploidy in fish from Lužnice River floodplain area (Studie vybraných populačních parametrů piskoře pruhovaného, Misgurnus fossilis (Cypriniformes, Cobitidae):
raná ontogeneze a úroveň ploidie u ryb ze záplavového území Lužnice)
B. Drozd
122 pp., ISBN 978-80-87437-15-5

 

Intensification of juvenile crayfish culture (Intenzifikace chovu ráčat)
A. Kouba
105 pp., ISBN 978-80-87437-20-9

 

 The role of toxicity tests on early life stages of fish in assessing the toxicity of substances and preparations (Úloha testů toxicity na raných vývojových stadiích ryb při posuzování toxicity látek a přípravků)
J. Máchová
105 pp., ISBN 978-80-87437-21-6

 

Improvement of fatty acid composition in common carp (Cyprinus carpio) (Vylepšení kompozice mastných kyselin u kapra obecného (Cyprinus carpio))
J. Mráz
98 pp., ISBN 978-80-87437-22-3

 

Use common carp (Cyprinus carpio L.) sperm to study the cryoinjuries induced by cryopreservation (Použití spermií kapra obecného (Cyprrinus carpio L.) ke studiu poškození vyvolaných zmrazováním spermií)
P. Li
88 pp., ISBN 978-80-87437-16-2

 

Artificial reproduction of tench (Tinca tinca L.), with an emphasis placed on hormonal induction of ovulation (Umělá reprodukce lína obecného (Tinca tinca L.), s důrazem kladeným na hormonální indukci)
P. Podhorec
75 pp., ISBN 978-80-87437-24-7

Effects of residual pharmaceuticals present in aquatic environment on fish (Vliv reziduí farmak přítomných ve vodním prostředí na ryby)
Z-H. Li
112 pp., ISBN 978-80-87437-23-0

 

 

Are fish immune systems really affected by parasites? an immunoecological study of common carp (Cyprinus carpio)
K. Rohlenová, S. Morand, P. Hyršl, S. Tolarová, M. Flajšhans, A. Šimková
Parasites & Vectors (2011), 4, Article No. 120
IF 2010: 2.130

 

 

08 / 2011
 
Protective Roles of Calcium Channel Blocker Against Cadmium-Induced Physiological Stress in Freshwater Teleost Oncorhynchus mykiss
Z-h. Li, P. Li, T. Randák
Water, Air, & Soil Pollution (2011), 220 (1–4), 293–299
IF 2010:  1.765
Effective dose of mGnRHa for induction of ovulation in tench (Tinca tinca L.)
P. Podhorec, M. Socha, M. Sokolowska-Mikolajczyk, B. Drozd, T. Policar, V. Stejskal, J. Kouřil
Aquaculture (2011), 319 (1–2), 184–187
IF 2010: 2.044
Roles of osmolality, calcium – Potassium antagonist and calcium in activation and flagellar beating pattern of sturgeon sperm
S.M.H. Alavi, D. Gela, M. Rodina, O. Linhart
Comparative Biochemistry and Physiology (2011), Part A 160 (2), 166–174
IF 2010: 2.134

 

07 / 2011

 

Sensory and textural attributes and fatty acid profiles of fillets of extensively and intensively farmed Eurasian perch (Perca fluviatilis L.)
V. Stejskal, P. Vejsada, M. Cepák, J. Špička, F. Vácha, J. Kouřil, T. Policar
Food Chemistry (2011), 129 (3),  1054–1059
IF 2010: 3.458

Folia Zoologica (2011), vol. 60 (2)
Special issue: Proceedings of the XII. Czech Ichthyological Conference
IF 2010: 0.548

 

Sturgeon genetics and cytogenetics: a review related to ploidy levels and interspecific hybridization
M. Havelka, V. Kašpar, M. Hulák, M. Flajšhans
pp. 93–103

 

Fin condition in intensively cultured Eurasian perch (Perca fluviatilis)
V. Stejskal, T. Policar, J. Křišťan, J. Kouřil, J. Hamáčková
pp. 122–128

Influence of Methods of River Sediment Extraction on the Results of Selected Ecotoxicological Tests
P. Beránková, T. Randák, J. Kolářová, J. Máchová, and S. Poláková
Chemicke listy (2011), 105 (6), 476–481
IF 2010: 0.620

Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems No. 401 (2011)
Special Issue: Proceedings of the European Crayfish: food, flagships and ecosystem services, 26–29 October 2010
IF 2010: 0.304

 

Current conservation strategies for European crayfish    
P. Kozák, L. Füreder, A. Kouba, J. Reynolds, C. Souty-Grosset
01

 

Evaluation of body appendage injuries to juvenile signal crayfish (Pacifastacus leniusculus): relationships and consequences
A. Kouba, M. Buřič, T. Policar, P. Kozák
04

 

Stress reaction in crayfish: chlorides help to withstand stress in high nitrite concentration conditions – preliminary study     
P. Kozák, T. Policar, V. Pavlovich Fedotov, T. Vladimirovna Kuznetsova, M. Buřič, A. Kouba, I. Kuklina, S. Viktorovich Kholodkevich
05

 

Sodium chloride as effective antifungal treatment for artificial egg incubation in Austropotamobius pallipes
T. Policar, J. Smyth, M. Flanigan, A. Kouba, P. Kozák
13

 

 

 

06 / 2011

 

Biochemical, physiological and morfological responses in common carp (Cyprinus carpio L.) after long-term exposure to terbutryn in real environmental concentration
J. Velíšek, A. Stará, J. Kolářová, Z. Svobodová
Pesticide Biochemistry and Physiology (2011), 100 (3), 305–313
IF 2010: 1.503

The seasonal changes in innate immunity of the common carp (Cyprinus carpio)
S. Buchtíková, A. Šimková, K. Rohlenová, M. Flajšhans, A. Lojek, E-M. Lilius, P. Hyršl
Aquaculture (2011), 318 (1–2 ), 169–175
IF 2010: 2.044

Teleost maturation-inducing hormone, 17,20b-dihydroxypregn-4-en-3-one,peaks after spawning in Tinca tinca
E. Antonopoulou, A. C. Tsikliras, M. Kocour, V. Žlábek, M. Flajšhans, D. Gela, V. Piačková, A. P. Scott
General and Comparative Endocrinology (2011), 172 (2), 234–242
IF 2010: 3.108

A Successful Crayfish Invader Is Capable of Facultative Parthenogenesis: A Novel Reproductive Mode in Decapod Crustaceans
M. Buřič, M. Hulák, A. Kouba, A. Petrusek, P. Kozák
PLoS ONE (2011), 6 (5), e20281
IF 2010: 4.411

Produkce tržního okouna říčního (Perca fluviatilis) kombinací rybničního a intenzivního chovu
V. Stejskal, T. Policar, M. Bláha, J. Křišťan
Edice Metodik (technologická řada), FROV JU Vodňany, 2010, č. 105, 34 s.
více informací v e-shopu

Technologie hromadné indukce triploidie u lína obecného (Tinca tinca) v provozních podmínkách rybích líhní
M. Flajšhnas, M. Rodina, V. Kašpar, R. Luhan
Edice Metodik (technologická řada), FROV JU Vodňany, 2010, č. 106, 19 s.
více informací v e-shopu

 

 

 

05 / 2011

 

Diversification in Inland Finfish Aquaculture, Abstract Book
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters
2011, 1st edition, 137 pp., ISBN 978-80-87437-14-8
available here

Příběh k devadesátinám Výzkumného ústavu a rybářského a hydrobiologického
D. J. Žák, M. Flajšhans, O. Linhart
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
2011, 1. vydání, 101 s., křídový papír, barevné, ISBN 978-80-874-13-1

Story for the 90th anniversary Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology
D. J. Žák, M. Flajšhans, O. Linhart
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters
2011, 1st edition, 101 pp., coated paper, color, ISBN 978-80-874-13-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 / 2011

 

Use of hematological and plasma biochemical parameters to assess the chronic effects of a fungicide propiconazole on a freshwater teleost
Z-H. Li, J. Velíšek, R. Grabic, P. Li, J. Kolářová, T. Randak
Chemosphere (2011), 83 (4),  572–578
IF 2010: 3.155

Seminal plasma biochemistry and spermatozoa characteristics of Atlantic cod (Gadus morhua L.) of wild and cultivated origin
I.A. E. Butts, E.A. Trippel, A. Ciereszko, C. Soler, M. Słowińska, S.M.H. Alavi, M.K. Litvak, Igor Babiak
Comparative Biochemistry and Physiology (2011), Part A, 159 (1),  16–24
IF 2010: 2.134

Stage-dependent differences in RNA composition and content affect the outcome of expression profiling in roach (Rutilus rutilus) ovary
H. Kroupová, A. Trubiroha, S. Wuertz, W. Kloas
Comparative Biochemistry and Physiology (2011), Part A, 159 (2), 141–149
IF 2009: 2.196

Influence of Dietary Sesamin, a Bioactive Compound on Fatty Acids and Expression of Some Lipid Regulating Genes in Baltic Atlantic Salmon (Salmo salar L.) Juveniles
S. Trattner, B. Ruyter, T.K. Østbye, A. Kamal-Eldin, A. Moazzami, J. Pan, T. Gjøen, E. Brännäs, V. Žlábek, J. Picková
Physiological Research (2011), 60 (1), 125–137
IF 2010: 1.646

Inhibition of gametogenesis by the cestode Ligula intestinalis in roach (Rutilus rutilus) is attenuated under laboratory conditions
A. Trubiroha, H. Kroupová, S. N. Frank, B. Sures, W. Kloas
Parasitology (2011), 138 (5), 648–659
IF 2010: 2.522

A meta-analysis of the effects of dietary marine oil replacement with vegetable oils on growth, feed conversion and muscle fatty acid composition of fish species
J. Sales, B. Glencross
Aquaculture Nutrition (2011), 17 (2), E271–E287
IF 2010: 1.393

Journal of Applied Ichthyology (2011), 27(2)
Special Issue: Proceedings of the 6th International Symposium on Sturgeon Wuhan, China October 25–31, 2009
IF 2010: 0.945

 

Sturgeon aquaculture in China: progress, strategies and prospects assessed on the basis of nation-wide surveys (2007–2009)
Q.W. Wei, Y. Zou, P. Li, L. Li
pp. 162–168

 

Production of gynogenetic diploid Polyodon spathula using fertilization with irradiated sperm followed by spontaneous diploidization and distant hybridizationcaused by heat shock
Y.C. Zou, Q.W. Wei, L.B. Zeng, P. Li
pp. 505–509

 

Physico-chemical properties and protein profiles of sperm from three freshwater chondrostean species: a comparative study among Siberian sturgeon (Acipenser baerii), sterlet (Acipenser ruthenus) and paddlefish (Polyodon spathula)
P. Li, M. Rodina, M. Hulak, D. Gela, M. Pšenička, Z.H. Li, and O. Linhart
pp. 673–677

 

Potential role of the acrosome of sturgeon spermatozoa in the fertilization process
M. Pšenička, V. Kašpar, S.M.H. Alavi, M. Rodina, D. Gela, P. Li, S. Borishpolets, J. Cosson, O. Linhart, A. Ciereszko
pp. 678–682

 

Comparative study on ultrastructure and motility parameters of spermatozoa of tetraploid and hexaploid Siberian sturgeon Acipenser baerii
M. Pšenička, V. Kašpar, M. Rodina, D. Gela, M. Hulák and M. Flajšhans
pp. 683–686

 

03 / 2011

 

Senzorické hodnocení masa sladkovodních ryb
P. Vejsada, F. Vácha
Edice Metodik (technologická řada), FROV JU Vodňany, 2010, č. 104, 25 s.
více informací v e-shopu

 

Metodické postupy při aplikaci selekčního programu zaměřeného na zvyšování užitkovosti ryb v podmínkách českého rybářství
M. Kocour, M. Flajšhans, D. Gela, M. Rodina, M. Hulák, V. Kašpar, O. Linhart
Edice Metodik (technologická řada), FROV JU Vodňany, 2010, č. 103, 89 s.
více informací v e-shopu

Krmivo pro kapra obecného
J. Mráz, J. Picková, P. Kozák
Užitný vzor (2011), č. 21926
Úřad průmyslového vlastnictví

Acute toxicity of carbamazepine to juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Effects on antioxidant responses, hematological parameters and hepatic EROD
Z-H. Li, V. žlábek, J. Velíšek, R. Grabic, J. Máchová, J. Kolářová,P. Li, T. Randák
Ecotoxicology and Environmental Safety (2011), 74, 319–327
IF 2010: 2.340

Antioxidant responses and plasma biochemical characteristics in the freshwater rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, after acute exposure to the fungicide propiconazole
Z-H. Li, V. žlábek, J. Velíšek, R. Grabic, J. Máchová, J. Kolářová,P. Li, T. Randák
Czech Journal of Animal Science (2011), 56 (2), 61-69
IF 2010: 1.190

Evaluating the toxicity of environmental concentrations of waterborne chromium (VI) to a model teleost, Oncorhynchus mykiss: a comparative study of in vivo and in vitro
Z-H. Li, P. Li, T. Randák
Comparative Biochemistry and Physiology (2011), Part C 153, 402–407
IF 2010: 2.325

Use of three forms of decapsulated Artemia cysts as food for juvenile noble crayfish (Astacus astacus)
A. Kouba, J. Hamáčková, M. Buřič, T. Policar, P. Kozák
Czech Journal of Animal Science (2011), 56 (3), 114–118
IF 2010: 1.190

Spermatozoa Concentration, Seminal Plasma Composition and Their Physiological Relationship in the Endangered Stellate Sturgeon (Acipenser stellatus) and Russian Sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii)
P. Li, M. Rodina, M. Hulák, Z-H. Li,O. Linhart
Reproduction in Domestic Animals (2011), 46 (2), 247–252
IF 2010: 1.606

Mechanism of Action of Mercury on Sperm Morphology, Adenosine Triphosphate Content, and Motility in Perca Fluviatilis (Percidae; Teleostei)
A. Hatef, S. M.H. Alavi, I.A.E. Butts, T. Policar, O. Linhart
Environmental Toxicology and Chemistry (2011), 30 (4), 905–914
IF 2010: 3.026

Sperm morphology, ATP content, and analysis of motility in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus)
S.M.H. Alavi, I.A.E. Butts, A. Hatef, M. Mommens,E.A. Trippel, M.K. Litvak, I. Babiak
Canadian Journal of Zoology-Revue Canadienne de Zoologie (2011), 89 (3), 219–228
IF 2010: 1.196

Growth hormone gene polymorphisms in tench, Tinca tinca L.
M. Kocour, K. Kohlmann
Aquaculture (2011), 310 (3-4), 298–304
IF 2010: 2.044

Zmrazování spermatu kapra obecného (Cyprinus carpio L.) pro potřeby uchování genofondu v praktických podmínkách
M. Rodina, B. Dzyuba, S. Boryshpolets, O. Linhart
Edice Metodik (technologická řada), FROV JU Vodňany, 2010, č. 102, 25 s.
více informací v e-shopu

 

 02 / 2011

Extender composition, osmolality and cryoprotectant effects on the motility of sperm in the Brazilian endangered species Brycon opalinus (Characiformes)
L.H. Orfão, A.F. Nascimento, F.M., Corrêa, J. Cosson, A.T.M. Viveiros
Aquaculture (2011), 311, 241–247
IF 2010: 2.044

Zmrazování spermatu jesetera malého (Acipenser ruthenus)

O. Linhart, B. Dzyuba, S. Boryshpolets, M. Rodina
Edice Metodik (technologická řada), FROV JU Vodňany, 2010, č. 101, 21 s.
více informací v e-shopu

Image cytometric measurements of diploid, triploid and tetraploid fish erythrocytes in blood smears reflect the true dimensions of live cells
M. Flajšhans, M. Pšenička, M. Rodina, J. Těšitel
Cell Biology International (2011), 35 (1), 67–71
IF 2010: 1.747

 

Stress responses of carp pond fish stock upon hunting activities of the great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis L.)
J. Kortan, J. Blahová, K. Kružíková, Z. Adámek
Aquaculture Research (2011), 42, 322–330
IF 2010: 1.186

Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody
S. Lusk, P. Hartvich, V. Lusková, B. Lojkásek, L. Fremrová, P. Kaňkovský, D. Lídlová, J. Sokol
Odvětvová technická norma Vodního hospodářství (2011), 27 s.
Centrum technické normalizace – Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 / 2011

Biogenic amines in carp roe (Cyprinus carpio) preserved by four different methods
M. Křížek, F. Vácha, Š. Pelikánová
Food Chemistry (2011), 126 (3), 1493–1497
IF 2010: 3.458

The impact of sediment removal on the aquatic macroinvertebrate assemblage in a fishpond littoral zone
J. Sychra, Z. Adámek
Journal of Limnology (2011), 70 (1), 129–138
IF 2010: 1.140

Morphology and fine structure of Acipenser persicus (Acipenseridae, Chondrostei) spermatozoon: Inter-species comparison in Acipenseriformes
A. Hatef, S.M.H. Alavi, S.B. Noveiri, H. Poorbagher, A.R. Alipour, M. Pourkazemi, O. Linhart
Animal Reproduction Science (2011), 123, 81–88
IF 2010: 1.721

Behavioural response of carp (Cyprinus carpio, L.) pond stock upon occurrence of hunting great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) flocks
J. Kortan, Z. Adámek
Aquaculture International (2011), 19 (1), 121–129
IF 2010: 0.880

Bulletin VÚRH Vodňany  (2010) 46/1, 70 s.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
více informací v e-shopu

 

Bulletin VÚRH Vodňany (2010) 46/2, 52 s.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
více informací v e-shopu

 

Bulletin VÚRH Vodňany (2010) 46/3, 72 s.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
více informací v e-shopu

 

Bulletin VÚRH Vodňany (2010) 46/4, 38 s.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
více informací v e-shopu

Aplikovaná hydrobiologie
Z. Adámek, J. Helešic, B. Maršálek, M. Rulík
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
2010, 2. rozšířené přepracované vydání, 350 s., barevná fotografická příloha
více informací v e-shopu

Evaluating environmental impact of STPs situated on streams in the Czech Republic: An integrated approach to biomonitoring the aquatic environment
Z.-H. Li, V. Žlábek, J. Turek, J. Velíšek, J. Pulkrabová, J. Kolářová, E. Sudová, P. Beránková, P. Hrádková, J. Hajšlová, T. Randák
Water Research (2011), 45, 1403–1413
IF 2010: 4.546

Biochemical responses in gills of rainbow trout exposed to propiconazole
Z-H. Li, V. Žlábek, R. Grabic, P. Li, T. Randák
Central European Journal of Biology (2011), 6 (1), 84–90
IF 2010: 0.685

Detection of photosynthetic herbicides: Algal growth inhibition test vs. electrochemical photosystem II biosensor
J. Masojídek, P. Souček, J. Máchová, J. Frolík, K. Klem, J. Malý
Ecotoxicology and Environmental Safety (2011), 74 (1), 117–122
IF 2010: 2.340

Comparison of the effects of four anaesthetics on blood biochemical profiles and oxidative stress biomarkers in rainbow trout
J. Velíšek, A. Stará, Z-H. Li, Š. Silovská, J. Turek
Aquaculture (2011), 310, 369–375
IF 2010: 2.044

Chronic toxicity of verapamil on juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Effects on morphological indices, hematological parameters and antioxidant responses
Z-H. Li, J. Velíšek, V. Žlábek, R. Grabic, J. Máchová, J. Kolářová, P. Li, T. Randák
Journal of Hazardous Materials  (2011), 185 (1), 870–880
IF 2010: 3.723