Název semináře: Využití intenzivní akvakultury a biotechnologických postupů v českém produkčním rybářství

Původní plánované místo a čas konání: FROV JU, středisko MEVPIS, Na Valše 207, 389 01 Vodňany (vjezd na konci Říční ulice), 08.12.2020 od 8:30 do 17:30 hodin

Program: zde

Jednotlivé prezentace: zde

OS 01 OS 08 OS 03 OS 04 OS 07 OS 06

 

Projekty, které podporují konání odborného semináře:

 

NAZV projekt QK1710310 „Využití nových biotechnologických postupů v podmínkách české akvakultury s cílem dosáhnout efektivní, kvalitní a ekologicky šetrné produkce ryb“

 

DOBA ŘEŠENÍ: 1. 2. 2017 - 31. 12. 2021

 

ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Tomáš Policar

 

ŘEŠITELSKÉ ORGANIZACE:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
Rybářství Nové Hrady s.r.o.
Klatovské rybářství a.s.

 

CÍL PROJEKTU:
Zefektivnit produkci významných druhů ryb jako je: kapr obecný, candát obecný, lín obecný, amur bílý, okoun říční, štika obecná, sumeček africký a mník jednovousý v českém produkčním rybářství,
Více diverzifikovat produkci a zvýšit ekonomickou rentabilitu produkčních podniků v ČR při využití biotechnologických postupů jako jsou: stimulace sezónních či mimosezónní výtěry a domestikace ryb, produkce vysoce užitkových hybridů, triploidních a monosexních populací ryb a optimalizace RAS technologie.

 

DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU:
I. Management a reprodukce generačních ryb
Optimalizace umělého oplození ovulovaných jiker,
Porovnání efektivity umělého a poloumělého výtěru u candáta,
Potravní nároky generačních ryb candáta v předvýtěrovém období,
Preference výtěrového substrátu u poloumělého výtěru candáta,
Minimalizace povýtěrové mortality candáta obecného pomocí dlouhodobých koupelí v soli a v RAS,
Vývoj imobilizačního a aktivačního roztoku pro spermie candáta,
Optimalizace opakovaných odběrů spermatu u candáta,
Sledování fyziologie a stresu u generačních ryb candáta v průběhu poloumělého výtěru,
Optimalizace hormonální a environmentální stimulace umělých výtěrů u kaprovitých a dravých druhů ryb,
Stimulace mimosezónních výtěrů okounovitých ryb.

II. Hodnocení kvality gamet a optimalizace uchovávání jiker před jejich oplozením
Optimalizace krátkodobého uchování neoplozených jiker včetně hodnocení jejich kvality u sumečka afrického, lína obecného, candáta obecného a kapra obecného,
Vliv managementu chovu generačních ryb na kvalitu spermatu u candáta obecného, kapra obecného a mníka jednovousého,
Studium fyziologie a morfologie spermií u mníka jednovousého včetně jejich zajímavé termoaktivace.

III. Využití šlechtitelských postupů a nového plemene kapra amurského lysce (AL) pro zefektivnění produkce kapra obecného v ČR
Realizace dlouhodobých testů užitkovosti u produkčních hybridů vzniklých díky AL,
Sledování a vyhodnocení přežití, rychlosti růstu, konverze živin a odolnosti hybridů vůči KHV,
Vyhodnocení a porovnání kvality a výtěžnost masa u hybridů AL,
Odhad heritability u sledovaných znaků u hybridů AL,
Chov generačních ryb AL v RAS s cílem zkrátit reprodukční interval a zvýšit efektivitu využití tohoto plemene při šlechtění kapra v ČR.

IV. Experimentální produkce mezidruhových hybridů okounovitých ryb, triploidních a monosexních populací u candáta obecného
Experimenty s cílem dosáhnout mezidruhových hybridů mezi okounem říčním a candátem obecným,
Realizace chladných, teplých a tlakových šoků s cílem dosáhnout triploidních ryb u candáta obecného (1°C, 5 min. po oplození, 120 min.)
Neomales produkce pomocí 17alfa MT v krmivu 30 a 50 mg/kg po dobu 30 a 60 dní od 30.,40. a 50. dne od líhnutí a celosamičích populací pomocí 17 beta estradiol v krmivu 30 mg/kg po dobu 30 dní od 50. dne po vylíhnutí.

V. Optimalizace produkčních chovů využívající rybníky
Využití kombinace rybniční a intenzivní akvakultury u kaprovitých ryb (amur, parma a lín),
Optimalizace chovu dravých druhů ryb,
Optimalizace polykulturních obsádek ryb,
Úzká spolupráce s produkčními podniky: Rybářství Nové Hrady s.r.o., Klatovské rybářství a.s., Blatenská ryba s.r.o.

 

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY PROJEKTU ZA ROKY 2017 – 2020:
Vědecké články v časopisech s IF: 27
Certifikovaná metodika: 2
Ověřená technologie: 1
Užitný vzor: 1
Odborné semináře: 2
Abstrakty z konferencí: 13

 

PUBLIKAČNÍ VÝSTUPY ZA PROJEKT NAZV QK1710310 V PRŮBĚHU LET 2017 – 2020:
Články ve vědeckých časopisech s IF – publikované (27x):

Blecha, M., Dzyuba, B., Boryshpolets, S., Horokhovatskyi, Y., Dadras, H., Malinovskyi, O., Sampels, S., Policar, T., 2018. Spermatozoa quality and sperm lipid composition in intensively cultured and wild burbot (Lota lota). Animal Reproduction Science, 198: 129-136.

Blecha, M., Malinovskyi, O., Veselý, L., Křistan, J., Policar, T., 2019. Swim bladder inflation failure in pikeperch (Sander lucioperca) larvae in pond culture. Aquaculture International, 27: 983 - 989.
Bondarenko, V., Blecha, M., Policar, T., 2018. Changes of sperm morphology, volume, density and motility parameters in northern pike (Esox lucius L.) during the reproductive season. Fish Physiology and Biochemistry, 44: 1591 – 1597.

Dadras, H., Golpour, A., Dzyuba, B., Kristan, J., Policar, T., 2019. Ultrastructural feature of spermatogenic cells and spermatozoon in cultured burbot Lota lota. Tissue and Cell, 61:1 – 7

Dadras, H., Boryshpolets, S., Golpour, A., Policar, T., Blecha, M., Dzyuba, B., 2019. Effects of temperature on sperm motility of burbot Lota lota: spontaneous activation and calcium dependency. Journal of Fish Biology, 95:1137–1144.

Dadras, H., Dzyuba, V., Golpour, A., Xin, M., Dzyuba, B., 2019. In vitro antioxidant enzyme activity and sperm motility at different temperatures in sterlet Acipenser ruthenus and rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Fish Physiology and Biochemistry 45 (6): 1791 - 1800.

Dadras, H., Kristan J., Policar T., accepted. Optimization of short-term storage of pikeperch Sander lucioperca semen: an applicable approach. Animal.

Dadras, H., Blecha, M., Malinovskyi. O., Flajšhans, M., Lebeda, I., Kristan, J., Policar, T., accepted. Triploidisation in pikeperch (Sander lucioperca) induced by cold shock. Aquaculture.

Kristan J., Blecha M., Policar T., 2019. Survival and growth rates of juvenile grass carp Ctenopharyngodon idella overwintered in ponds and recirculating aquaculture systems, and a comparison of production economics. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 3: 261-266.

Kristan, J., Zarski, D., Blecha, M., Policar, T., Malinovskyi, O., Samarin, A., M., Palinska-Zarska, K., Nowosad, J., Krejszeff, S., Kucharczyk, D., 2018. Fertilizing ability of gametes at different post-activation times and the sperm-oocyte-ratio in the artificial reproduction of pikeperch Sander lucioperca. Aquaculture Research, 49: 1383 -1388.

Lu, K., Policar, T., Song, X., Rahimnejad, S., 2020. Molecular Characterization of PGC-1β (PPAR Gamma Coactivator 1β) and its Roles in Mitochondrial Biogenesis in Blunt Snout Bream (Megalobrama amblycephala). International Journal of Molecular Sciences 21: 1935.

Malinovskyi, O., Veselý, L., Blecha M., Křišťan, J., Policar T., 2018. The substrate selection and spawning behavior of pikeperch Sander lucioperca L. broodstock under pond conditions. Aquaculture Research, 49: 3541-3547.

Malinovskyi, O., Kolářová, J., Blecha, M., Stará, A., Velíšek, J., Křišťan, J., Policar, T., 2019. Behavior and physiological status of pond-cultured pikeperch (Sander lucioperca) broodstock effected by sexual interactions throughout semi-artificial reproduction. Aquaculture International, 27: 1093-1107.

Malinovskyi, O., Policar, T., Rahimnejad, S., Křišťan, J., Dzyuba, B., Blecha, M., Boryshpolets, S., 2021. Multiple sperm collection as an effective solution for gamete management in pikeperch (Sander lucioperca). Aquaculture 530. 735870 DOI: 10.1016/j.aquaculture.2020.735870

Policar, T., Malinovskyi, O., Kristan, J., Stejskal, V., Samarin, A.M., 2019. Post-spawning bath treatments to reduce morbidity and mortality of pond-cultured pikeperch (Sander lucioperca L.) broodstock. Aquaculture International, 27: 1065–1078.

Prchal, M., Bugeon, J., Vandeputte, M., Kause, A., Vergnet, A., Zhao, J., Gela, D., Genestout, L., Bestin, A., Haffray, P., Kocour, M., 2018. Potential for genetic improvement of the main slaughter yields in common carp with in vivo morphological predictors. Front. Genet. 9, 283.

Prchal, M., Kause, A., Vandeputte, M., Gela, D., Allamelou, J.M., Girish, K., Bestin, A., Bugeon, J., Zhao, J., Kocour, M. 2018. The genetics of overwintering performance in two-year old common carp and its relation to performance until market size. PLoS ONE 13(1): e0191624.

Rahimnejad, S., Zhang, J.J., Wang, L., Sun, Y., Zhang, C.C., 2021. Evaluation of Bacillus pumillus SE5 fermented soybean meal as a fish meal replacer in spotted seabass (Lateolabrax maculatus) feed. Aquaculture, 531: 735975.

Roche, J., Hergalant, S., Depp, A., Ammar, I.B., Lafont, A.G., Policar, T., Fontaine, P., Milla, S., 2020. First identification of dopamine receptors in pikeperch, Sander lucioperca, during the pre-ovulatory period. Comparative Biochemistry and Physiology D: Genomics and Proteomics 36: 100747.

Samarin, A. M., Sampels, S., Policar, T., Rodina, M., Hematyar, N., Samarin, A. M., 2018. mRNA abundance changes during in vitro oocyte ageing in African catfish Clarias gariepinus (Burchell, 1822). Aquaculture Research, 49: 1037 – 1045.

Samarin, A. M., Sampels, S., Krzyśków, A., Burkina, V., Kristan, J., Gela, D., Flajshans, Policar, T., Samarin, A. M., 2018. Egg oxidation status, antioxidant enzyme activities, lipid classes, fatty acid composition profile and embryo survival rates during in vitro oocyte ageing in tench Tinca tinca (Linnaeus, 1758). Aquaculture Research, 49: 2305 - 2316.

Samarin, A.M., Samarin, A.M., Policar T., 2019. Cellular and molecular changes associated with fish oocyte ageing. Reviews in Aquaculture, 11: 619–630.

Samarin, A. M., Samarin, A. M., Østbye, T-K.K., Ruyter, B., Sampels, S., Burkina, V., Blecha, M., Gela, D., Policar, T., 2019. Alteration of mRNA abundance, oxidation products and antioxidant enzyme activities during oocyte ageing in common carp Cyprinus carpio. Plos ONE 14(2): e0212694.

Samarin, A.M., Samarin, A.M., Blecha, M., Kristan, J., Policar, T., 2019. In vitro storage of pikeperch (Sander lucioperca) eggs. Aquaculture International, 27: 1037–1044.

Sebesta, R., Kucharczyk, D., Nowosad, J., Sikora, M. Stejskal, V., 2018. Effect of different temperatures on growth performance and survival of European whitefish (Coregonus maraena) larvae in RAS conditions. - Aquaculture Research 49, 3151-3157.

Šetlíková, I., Maciarzová, S., Bláha, M., Policar, T., 2020. Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) can non-mechanically digest cyanobacteria. Fish Physiology and Biochemistry, 46:771–776.

Yanes-Roca, C., Toledo-Cuevas, M.E., Sánchez, L.J., Born-Torrijos, A., Rhody N., Main K.L., 2018. Digestive enzyme activity during larval development of Black Snook, Centropomus nigrescens. Journal of the World Aquaculture Society,49: 612-624.

Užitný vzor (1x):
Křišťan, J., Policar, T., Dadras, H., 2019. Sada pro krátkodobé uchování a aktivaci spermatu candáta obecného. Užitný vzor, Úřad průmyslového vlastnicí, Praha, 33417:3 s.

 

Certifikovaná metodika (2x):
Policar, T., Křišťan, J., Hampl, J., Blecha, M., Kolářová J., 2018. Provozní manuál sloužící k efektivnímu provozu intenzivní akvakultury využívající RAS. Edice Metodik (Certifikovaná metodika), FROV JU Vodňany, 169: 46 s.
Policar, T., Křišťan, J., Dadras, H., Flajšhans, M., 2019. Produkce a využití triploidů u okounovitých ryb. Edice Metodik (Certifikovaná metodika), FROV JU Vodňany, 179: 25 s.

 

Ověřená technologie (1x):
Kouřil, J., Policar, T., Podhorec, P., Stejskal, V., 2018. Hormonální stimulace vybraných druhů ryb k umělému a poloumělému výtěru. Edice metodik (Ověřená technologie), FROV JU Vodňany, 176: 105 s.

 

Sborník z vědecké konference či semináře (13x):
Blecha, M., Svačina, P., Dzyuba B., Boryshpolets, Horokhovatskyi Y., Asaybar A.D., Malinovskyi, O., Policar T., 2017. Comparison of the spermatozoa quality parameters and fatty acids compositions in cultured and wild burbot sperm. In: Pšenička, M., Fučíková M., Dvořáková, Z. (eds.): 6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, abstract book, Vodňany, Czech Republic, September 4–7, 2017, 152.

Dadras, H., Sample, S., Policar, T., Blecha, M., Dzyuba, B., 2017. Changes of spermatozoa lipid composition in relation to thermo-activation proces in burbot, Lota lota. In: Pšenička, M., Fučíková M., Dvořáková, Z. (eds.): 6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, abstract book, Vodňany, Czech Republic, September 4–7, 2017, 128.

Dadras, H., Golpour, A., Dzyuba, B., Kristan, J., Policar, T., 2019. Testis development and ultrastructural features of spermatogenesis in burbot Lota lota. In: Burnell, G. (ed.): Our Future Growing From Water, Aquaculture Europe 2019, Berlin, Germany, Oct. 7 – 10, 2019, 301 – 302.

Kristan J., Zarski D., Blecha M., Policar T., Malinovskyi O., Samarin A.M., Palinska-Zarska K., Nowosad J., Krejszeff S., Kucharczyck D. 2017. Fertilizing ability of gametes at different post-activation times and the sperm–egg ratio in the artificial reproduction of pikeperch Sander lucioperca. In: Pšenička, M., Fučíková M., Dvořáková, Z. (eds.): 6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, abstract book, Vodňany, Czech Republic, September 4–7, 2017, 104. 10.

Malinovskyi, O., Křišťan, J., Blecha, M., Veselý, L., Policar, T., 2017. Foraging behavior of pikeperch, Sander lucioperca (L., 1758) broodstock. In: Myrseth B. (ed.): Cooperation for Growth, Aquaculture Europe 17, USB of Abstracts, Dubrovnik Crotia, October 17 – 20, 2017, 706 – 707.

Malinovskyi, O., Veselý, L., Blecha, M., Křišťan, J., Policar, T., 2019. The substrate selection and spawning behaviour of pikeperch Sander lucioperca L. broodstock under pond conditons. In: Burnell, G. (ed.): Our Future Growing From Water, Aquaculture Europe 2019, Berlin, Germany, Oct. 7 – 10, 2019, 844 – 845.

Malinovskyi, O., Policar, T., Rahimnejad, S., Křišťan, J., Dzyuba, B., Blecha, M., Boryshpolets, S., 2021. Multiple sperm collection as an effective solution for gamete management in pikeperch (Sander lucioperca). Aquaculture 530. 735870 DOI: 10.1016/j.aquaculture.2020.735870

Policar, T., Blecha, M., Křišťan, J., Malinovskyi, O., Vaniš, J., 2017: Může být kombinace rybničního a intenzivního chovu candáta obecného (Sander lucioperca L.) úspěšně využita v rámci českého produkčního rybářství? In: Urbánek, M. (ed.): 4. ročník odborné konference Rybářské sdružení České republiky. Sborník referátů z odborné konference, České Budějovice 9. – 10. února 2017, 33 – 41.

Samarin, A.M., Samarin, A.M., Policar, T., Rodina, M., Hematyar, N., Sampels, S., 2017. mRNA expression changes during in vitro oocyte ageing in African catfish Clarias gariepinus. In: Myrseth B. (ed.): Cooperation for Growth, Aquaculture Europe 17, USB of Abstracts, Dubrovnik Crotia, October 17 – 20, 2017, 1024 – 1025.

Samarin, A.M., Samarin A.M., Østbye, T.K.K., Andersen, Ø., Ruyter, B., Sampels, S., Blecha, M., Gela, D., Policar T., 2017. Gene expression changes associated with post-ovulatory and post-stripping oocyte ageing in common carp Cyprinus carpio. In: Pšenička, M., Fučíková M., Dvořáková, Z. (eds.): 6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, abstract book, Vodňany, Czech Republic, September 4–7, 2017, 45.

Samarin, A.M., Samarin, A.M., Sampels, S., Krzyśków, A., Østbye, T.K.K, Blecha, M., Kristan, J., Gela, D., Policar, T., 2017. Lipid classes and fatty acid composition profile during in vitro oocyte ageing in tench, Tinca tinca. In:

Pšenička, M., Fučíková M., Dvořáková, Z. (eds.): 6th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, abstract book, Vodňany, Czech Republic, September 4–7, 2017, 128.

Samarin, A. M., Samarin, A.M., Østbye, K. T.-K., Ruyter, B., Sampels, S., Burkina, V., Blecha, M., Gela, D., Policar, T., 2019. The role of oxidative stress on the progress of oocyte ageing in common carp Cyprinus carpio. In: Depincé, A., Laurent, A. (eds.): 7th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, abstract book, Rennes, France, Sept. 3–6, 2019, 149–150.

Samarin, A. M., Samarin, A.M., Sampels, S., Albuquerque De Almeida, A., Policar, T., 2019. Lipid and protein oxidation changes during oocyte ageing in African catfish Clarias gariepinus. In: Depincé, A., Laurent, A. (eds.): 7th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, abstract book, Rennes, France, Sept. 3–6, 2019, 151.

 

Odborný seminář (2x):
Policar a kol.,2019: Nové metody v řízené reprodukci ryb využitelné v produkčním rybářství. FROV JU, Vodňany, 10.12.2019.
Policar a kol., 2020: Využití intenzivní akvakultury a biotechnologických postupů v českém produkčním rybářství. FROV JU, Vodňany, 8.12.2020.

 

NAZV projekt QK1820354 Technická a technologická inovace intenzivních chovů ryb založená na nových znalostech
DOBA ŘEŠENÍ: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

 

ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Tomáš Policar

 

ŘEŠITELSKÉ ORGANIZACE:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

 

SPOLUPRACUJÍCÍ PODNIKY:
Pstruhařství Jizerské hory s.r.o.; Tilapia s.r.o.; BioFish s.r.o., NDC ryba s.r.o., Blatenská ryba s.r.o.

 

CÍL PROJEKTU:
Zvýšit a zefektivnit produkci a rentabilitu nově vybudovaných intenzivních chovů ryb v ČR díky:
1) technické inovaci technologických komponentů RAS zaručující stabilní udržení vysoké kvality vody,
2) efektivnímu a kontinuálnímu odchovu larválních stádií ryb pomocí kultivace potravních organismů (vířníci a řasy) včetně optimalizace odstavu ryb na startérová krmiva,
3) optimalizovanému intenzivnímu chovu tržních a generačních ryb pomocí managementu krmení, zvolených hustot obsádek, procesu třídění a manipulace s rybami a
4) účinnému monitoringu zdravotního a fyziologického stavu všech věkových kategorií ryb včetně prevence chovů před patogeny s využitím nových preventivních a léčebných postupů.

 

DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU:
I. Technická inovace jednotlivých technologických komponentů RAS zaručující stabilní udržení vysoké kvality VODY
Technická inovace jednotlivých RAS komponentů týkající se mechanické a biologické filtrace, okysličování a sterilizace vody, snižování energie na čerpání a koloběh vody v systému,
Technologická inovace reprodukčních a chovatelských postupů u jednotlivých vhodných druhů,
Úzká spolupráce s předními intenzivními chovy v ČR (Pstruhařství Jizerské hory s.r.o.; Tilapia s.r.o.; BioFish s.r.o., NDC ryba s.r.o., Blatenská ryba s.r.o.) s cílem zvýšit jejich produkci a rentabilitu.

II. Efektivní a kontinuální odchov larválních stádií ryb pomocí kultivace potravních organismů (vířníci a řasy) včetně optimalizace odstavu ryb na startérová krmiva
Zavedení a optimalizace masové produkce vířníků druhu Brachionus plicatilis včetně kalkulace výrobních nákladů,
Využití produkovaných vířníků při počáteční exogenní výživě larev candáta obecného v RAS s cílem zvýšit přežití a snížit deformity larev při odchovu,
Optimalizace využití vířníků při odchovu larev candáta obecného pomocí úpravy salinity vody, optimalizované hustoty vířníků, kombinace podávání vířníků a řas, optimalizace období při které jsou vířníci podáváni a využití různé bioenkapsulace vířníků s cílem zvýšit jejich nutriční a biologickou hodnotu.

III. Optimalizace intenzivního chovu tržních a generačních ryb pomocí managementu krmení, zvolených hustot obsádek, procesu třídění a manipulace s rybami
Optimalizace údržby a provozu RAS s cílem maximálně využít odchovné kapacity,
Optimalizace intenzivního chovu jednotlivých druhů ryb pomocí managementu krmení, zvolených hustot obsádek, použití bikulturních obsádek, optimalizace koncentrací rozpuštěného kyslíku ve vodě, využití různého světelného režimu, třídění ryb atd.
Snaha zajistit chovaným rybám maximální wellfare a dobrou kondici,
Sledování vlivu podmínek intenzivního chovu na fyziologický, kondiční, imunologický a morfologický stav chovaných ryb.

IV. Účinný monitoring zdravotního, fyziologického a morfologického stavu všech věkových kategorií ryb včetně prevence chovů před patogeny a využití nových léčebných přípravků proti nejvážnějším onemocněním ryb.
Stanovení optimální frekvence a postupu vyšetřování ryb v RAS,
Stanovení jasných pravidel, které by se měly dodržovat, v případě, že se v chovu objeví jakákoliv choroba či onemocnění ryb,
Testování všech v současné době povolených konvenčních léčebných preparátů s cílem eliminovat bakteriální a parazitární onemocnění ryb v RAS bez negativních vlivů na chované ryby a daný produkční systém,
Možnost využití homeopatických přípravků (esence a výluhů z léčivých rostlin, např.: ostropestřec či Bachova esence z výtažků rostlinných květů) v chovu ryb s cílem eliminovat zdravotní a fyziologické problémy.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY PROJEKTU ZA ROKY 2017 - 2020
Vědecké články v časopisech s IF: 14
Odborná kniha: 1
Certifikovaná metodika: 3
Ověřená technologie: 1
Odborné články bez IF: 2
Odborné semináře: 1

 

PUBLIKAČNÍ VÝSTUPY ZA PROJEKT NAZV QK1820354 V PRŮBĚHU LET 2018 – 2020:
Články ve vědeckých časopisech s IF (14x):
Blecha, M., Dzyuba, B., Boryshpolets, S., Horokhovatskyi, Y., Dadras, H., Malinovskyi, O., Sampels, S., Policar, T., 2018. Spermatozoa quality and sperm lipid composition in intensively cultured and wild burbot (Lota lota). Animal Reproduction Science, 198: 129-136.

Ganeva, V.O., Korytář, T., Pecková, H., McGurk, C., Mullins, J., Yanes-Roca, C., Gela, D., Lepič, P., Policar, T., Holzer, A.S., 2020. Natural feed additives modulate immunity and mitigate infection with Spaerospora molnari (Myxozoa: Cnidaria) in common carp: a pilot study. Pathogens, 9, 1013, doi:10.3390/pathogens9121013.

Imentai, A., Yanes-Roca, C., Malinovskyi, O., Policar, T., 2019. Effect of Brachionus plicatilis density on pikeperch (Sander lucioperca L.) larva performance at first feeding. Journal of Applied Ichtyology 35: 1292 – 1294.

Imentai, A., Rašković, B., Steinbach, Ch., Rahimnejad, S., Yanes-Roca, C., Policar, T., 2020. Effects of first feeding regime on growth performance, survival rate and development of digestive system in pikeperch (Sander lucioperca) larvae. Aquaculture, 529: 735636

Kristan J., Blecha M., Policar T., 2019. Survival and growth rates of juvenile grass carp Ctenopharyngodon idella overwintered in ponds and recirculating aquaculture systems, and a comparison of production economics. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 3: 261-266.

Malinovskyi, O., Veselý, L., Blecha M., Křišťan, J., Policar T., 2018. The substrate selection and spawning behavior of pikeperch Sander lucioperca L. broodstock under pond conditions. Aquaculture Research, 49: 3541-3547.

Malinovskyi, O., Blecha, M., Křišťan, J., Policar, T., 2020. Feeding activity of pikeperch (Sander lucioperca) under winter and spring photo-thermal conditions of pre-spawning period. Aquaculture Research, 51: 852–857.

Policar, T., Schaefer, F., Panana, E., Meyer S., Teerlinck S., Toner, D., Żarski, D., 2019. Recent progress in European percid fish culture production technology – Tackling bottlenecks. Aquaculture International, 27: 1151–1174.

Samarin, A. M., Sampels, S., Krzyśków, A., Burkina, V., Kristan, J., Gela, D., Flajshans, Policar, T., Samarin, A. M., 2018. Egg oxidation status, antioxidant enzyme activities, lipid classes, fatty acid composition profile and embryo survival rates during in vitro oocyte ageing in tench Tinca tinca (Linnaeus, 1758). Aquaculture Research, 49: 2305 - 2316.

Sebesta, R., Stejskal, V., Matousek, J., Lundova, K., 2019. The Effect of Light Intensity and Tank Wall Colour on Survival and Growth of Peled Coregonus peled Gmelin 1788 Larvae. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 7: 541-549.

Stejskal, V., Matoušek, J., Prokešová, M., Podhorec, P., Křišťan, J., Policar, T., Gebauer, T., 2020. Fin damage and growth parameters relative to stocking density and feeding method in intensively cultured European perch (Perca fluviatilis L.). Journal of Fish Diseases 43: 253–262.

Yanes-Roca, C., Mráz, J., Born-Torrijos, A., Holzer, A.S., Imentai, A., Policar, T., 2018. Introduction of rotifers (Brachionus plicatilis) during pikeperch first feeding. Aquaculture, 497: 260-268.

Yanes-Roca, C., Holzer, A., Mraz, J., Veselý, L., Malinovskyi, O., Policar, T., 2020. Improvements on live feed enrichments for pikeperch (Sander lucioperca) larval culture. Animals, 10: 401.

Rebl, A., Korytář, T., Borchel, A., Bochert, R., Strzelczyk, J., E, Goldammer, T.,Verleih,M., 2020. The synergistic interaction of thermal stress coupled with overstocking strongly modulates the transcriptomic activity and immune capacity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Scientific Reports 10:14913.

 

Kapitola v odborné knize (1x):
Palíková, M., Piačková, V., Navrátil, S., Zusková, E., Papežíková, I., Kolářová, J., Pojezdal, L., Dyková, I., Scholz, Z., Gelnar, M., Svobodová, Z., Řehulková, E., Mareš, J., Modrá, H., Blažek, R., Veselý, T., 2019. Nemoci a chorobné stavy ryb. FROV JU, Vodňany, 462 s.

 

Certifikované metodiky (3x):
Kolářová, J., Nepejchalová, L., Policar, T., 2019. Řešení zdravotní problematiky v intenzivních chovech ryb využívající RAS (Recirkulační akvakulturní systém). Edice Metodik (Certifikovaná metodika), FROV JU Vodňany,180: 58 s.
Policar T., Křišťan, J., Hampl, J., Blecha, M., Kolářová J., 2018. Provozní manuál sloužící k efektivnímu provozu intenzivní akvakultury využívající RAS. Edice Metodik (Certifikovaná metodika), FROV JU Vodňany, 169: 54 s.
Policar T., Fuka, T., Blecha, M., 2018. Nové postupy a technologické komponenty a možnosti jejich využití v akvakultuře. Edice Metodik (Certifikovaná metodika), FROV JU Vodňany, 170: 56 s.

 

Ověřená technologie (1x):
Yanes-Roca, C., Profant, V., Policar, T., 2020. Masová produkce vířníků (Brachiounus plicatilis) a jejich využití k odchovu larev candáta obecného (Sander lucioperca L.): praktický průvodce. Edice Metodik (Ověřená technologie), FROV JU Vodňany, 185: 32 s.

Články bez IF (2x):
Kolářová, J., Policar, T., 2019. Zdravotní problematika ryb chovaných v recirkulačních akvakulturních systémech (RAS) v ČR – přehled. Veterinářství, 69: 412–417.
Kolářová, J., Policar, T., Nepejchalová, L., 2019. Aspekty bezpečného používání léčivých a dalších látek používaných v intenzivních chovech ryb využívajících technologii RAS (recirkulační akvakulturní systémy). Veterinářství, 69: 418–421.

 

Odborný seminář (1x):
Policar a kol., 2020: „Využití intenzivní akvakultury a biotechnologických postupů v českém produkčním rybářství“. FROV JU, Vodňany, 8.12.2020.