The rules of CBS download HERE
       
 
Prof. RNDr. Dipl.-Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
Director of the CzechGlobe
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.,
Bělidla 986/4a,
603 00 Brno
curriculum vitae
       
Pavlik
Prof. Dipl.-Ing. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Mendel University in Brno, Faculty of Regional Development and International Studies
ivo.pavlik@mendelu.cz
Mendelova univerzita v Brně
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
tř. Generála Píky 7
61300 Brno
curriculum vitae
       
Puncochar RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
Referent in the section of water management, Ministry of Agriculture of the Czech Republic
pavel.puncochar@mze.cz
MZe ČR
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
curriculum vitae
       
 
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
Director of the BIOCEV
Biotechnologické a biomedicínské centrum AV a UK ve Vestci,
Průmyslová 595,
252 50 Vestec
curriculum vitae
       
adam
Ing. Pavlína Adam, Ph.D.
Director of the Department Research, Education and Consultancy
Ministerstvo zemědělství,
Těšnov 65/17,
110 00 Praha 1
curriculum vitae
       
hrusak
RNDr. Jan Hrušák, CSc.
Chair of ESFRI
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 2155/3
182 23 Praha 8
curriculum vitae
       
Frebort
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
Leader of research programme, Executive Director of the Centre, Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Šlechtitelů 241/27
783 71 Olomouc – Holice
curriculum vitae