Long Term Plan (only in Czech)
 
 Plán a vyhodnocení realizace strategického záměru FROV JU 2016  
 Plán realizace strategického záměru FROV JU 2017  
 Plán a vyhodnocení realizace strategického záměru FROV JU 2017  
 Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FROV JU 2015 -2024  
 
 Plán realizace strategického záměru FROV JU 2019  
 Plán a vyhodnocení realizace strategického záměru 2018  
 Plán a vyhodnocení realizace strategického záměru 2019  
 Plan realizace strategického záměru FROV JU 2020  
   
Annual Activity Report (only in Czech)
 
 Bližší informace k Výroční zprávě o činnosti 2012 - 2013  
 Bližší informace k Výroční zprávě o činnosti 2014 - 2015  
 Výroční zpráva o činnosti 2016  
 Výroční zpráva o činnosti 2017  
 Výroční zpráva o činnosti 2018  
 Výroční zpráva o činnosti 2019  
   
Annual Financial Report (only in Czech)
 
 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2013  
 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014  
 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2015  
 Výroční zpráva o hospodaření 2016  
 Výroční zpráva o hospodaření 2017  
 Výroční zpráva o hospodaření 2018  
 Výroční zpráva o hospodaření 2019  
   
Ročenky / Biennial Reports
 
 Ročenka 2004-2005  / Biennial Report 2004-2005  
 Ročenka 2006-2007  / Biennial Report 2006-2007  
 Ročenka 2008-2009  / Biennial Report 2008-2009  
 Ročenka 2010-2011  / Biennial Report 2010-2011  
 Ročenka 2012-2013  / Biennial Report 2012-2013  
 Ročenka 2014-2015  / Biennial Report 2014-2015  
 Ročenka 2016-2017  / Biennial Report 2016-2017  
 Ročenka 2018-2019  / Biennial Report 2018-2019