NOTICE CONCERNING COLLECTING THE MAIL FROM THE STUDY OFFICE
according to Paragraph 25 Act No. 500/2004 Coll. of the Administrative Procedure Code
 
The University of South Bohemia in České Budějovice announces that the below-mentioned party of procedure can collect their undelivered decisions at the Study Office of the Faculty of Fisheries and Protection of Waters, Na Sádkách 1780, 370 05 České Budějovice, room ZR 00 057. The decisions can be collected during office hours.
 
The below-mentioned items provably could not be delivered to the address the party of procedure stated as their delivery address to the University of South Bohemia in České Budějovice.
 
This notice is available at the following link: http://www.frov.jcu.cz/en/home-button-2/uredni-deska/undelivered-mail
 
The item is considered delivered fifteen days after the date of public announcement.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eliška Elmerová si může převzít Oznámení o zahájení správního řízení

Č.j. JU/09/05542/21 ze dne 01. 11. 2021.

Vyvěšeno dne: 23. 11.  2021

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Daniel Kwasi Dabson si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000396 ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 22. 11.  2021

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Maxwell Abilla Ladogo si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000393 ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 22. 11.  2021

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Glory Akuneto si může převzít Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000466 ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 02. 11.  2021

Sejmuto dne: 18. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Tamila Onbayeva si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000508 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 25. 10.  2021

Sejmuto dne: 10. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Elizaveta Tulininova si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000528 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 22. 10.  2021

Sejmuto dne: 8. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Aleksandra Savenkova si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000527 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 22. 10.  2021

Sejmuto dne: 8. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Sebastian Brandes si může převzít Rozhodnutí o zanechání studia

Č.j. JU/09/05222/21 ze dne 13. 09. 2021.

Vyvěšeno dne: 20. 10.  2021

Sejmuto dne: 5. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Sergei Glazyrin si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000488 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 20. 10.  2021

Sejmuto dne: 5. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Yuliya Fissenko si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000487 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 18. 10.  2021

Sejmuto dne: 3. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Rassul Saruar si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000511 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 18. 10.  2021

Sejmuto dne: 3. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Timofey Karpov si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Č.j. S/FRO/21/00000494 ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 18. 10.  2021

Sejmuto dne: 3. 11. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Ivan Silaev si může převzít Jednotné potvrzení o studiu a Smlouva o smlouvě budoucí

ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 01. 10.  2021

Sejmuto dne: 18. 10. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Axlu Kaziyeva si může převzít Rozhodnutí o přijetí

č. j. S/FRO/21/00000495, ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 24. 09.  2021

Sejmuto dne: 6. 10. 2021 - zasláno znovu

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Edita Lišková si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

č. j. S/FRO/21/00000500, ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 14. 09. 2021

Sejmuto dne: 17. 9. 2021 - převzeto osobně

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                     Podpis

 

Ivan Silaev si může převzít Rozhodnutí o přijetí

č. j. S/FRO/21/00000464, ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 01. 09.  2021

Sejmuto dne: 02. 09. 2021 - zasláno zpět na žádost uchazeče

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Ivan Silaev si může převzít Rozhodnutí o přijetí

č. j. S/FRO/21/00000465, ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 01. 09.  2021

Sejmuto dne: 02. 09. 2021 - zasláno zpět na žádost uchazeče

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Martin Stejskal si může převzít Usnesení o zastavení řízení

č. j. S/FRO/21/00000482, ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 01. 09.  2021

Sejmuto dne: 16. 9. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

M.Sc. Ievgen Koliada si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

č. j. JU/09/004470/21, ze dne 20. 8. 2021.

Vyvěšeno dne: 31. 08.  2021

Sejmuto dne: 15. 10. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                        Podpis

 

Luboš Otta si může převzít Upozornění na nezaplacení poplatku

č. j. JU/09/04049/21, ze dne 19. 07. 2021.

Vyvěšeno dne: 18. 08.  2021

Sejmuto dne: 3. 9. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Vít Břicháček si může převzít Rozhodnutí ve věci odvolání

č. j. JU/09/04126/21, ze dne 21. 07. 2021.

Vyvěšeno dne: 16. 08.  2021

Sejmuto dne: 1. 9. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Josef Lacina si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S/FRO/21/00000389, ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 03. 08.  2021

Sejmuto dne: 19. 8. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                  Podpis

M.Sc. Samuel Inkabi si může převzít Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu

č. j. JU/09/03276/21, ze dne 10. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 26. 07.  2021

Sejmuto dne: 11. 08. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                   Podpis

Lucia Ouma si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. JU/09/06304/19, ze dne 16. 12. 2019.

Vyvěšeno dne: 9. 2.  2021

Sejmuto dne: 24. 2. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                    Podpis

 

M.Sc. Ammar HDAIFEH si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. JU/09/07934/20, ze dne 11. 12. 2020.

Vyvěšeno dne: 18. 12.  2020

Sejmuto dne: 2.1.2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                    Podpis

 

Shaik Thahur AHAMED si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S 127156, ze dne 24. 6. 2019.

Vyvěšeno dne: 14. 12.  2020

Sejmuto dne: 30. 12. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis

 

Kirill ELIZAROV si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S 151418, ze dne 21. 8. 2020.

Vyvěšeno dne: 26. 10.  2020

Sejmuto dne: 11. 11. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis

 

Aleksandr KOBELEV si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S 151419, ze dne 21. 8. 2020.

Vyvěšeno dne: 15. 10.  2020

Sejmuto dne: 2. 11. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis

 

Suleyman NOVRUZOV si může převzít Rozhodnutí o zanechání studia

č. j. JU/09/05376/20, ze dne 14. 9. 2020.

Vyvěšeno dne: 6. 10.  2020

Sejmuto dne: 23. 10. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis

 

Maksim KONONOV si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

č. j. JU/09/04979/20, ze dne 31. 8. 2020.

Vyvěšeno dne: 25. 9.  2020

Sejmuto dne: 12. 10. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis

 

Marison RODRIGUEZ si může převzít Sdělení o výsledku přijímacího řízení

č. j. S/FRO/20/00000234, ze dne 21.8.2020.

Vyvěšeno dne: 16.9.2020

Sejmuto dne: 2. 10. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis