Listing and assigning of bachelor and diploma theses at the FFPW USB in the academic year 2020/2021 is governed by Dean’s measure No. 28/2021.
Excerpt from the above decision:

1) Until 19th November 2021, the academic workers, eventually students of DSP shall send the topics of final theses to Ing. Plecerova; email: plecerova@frov.jcu.cz. It is necessary to indicate in the topic of the thesis if it is a bachelor’s or diploma thesis (both determinations is unacceptable) and field of study for which the work is intended (Fishery; Protection of Waters; Fishery and Protection of Waters).
2) On 24th November 2021 there will be topics of final theses, supervisors and contacts posted on the website of the FFPW USB.
3) By 7th January 2022 the students of the second year of bachelor’s study and the first year of follow-up master’s study program in the standard course of study or all students who plan to participate in the final state examination in the academic year 2022/2023 and not yet work on a topic of theses, must choose one of the offered theses’ topics and register it with the relevant supervisor. After the agreement of the supervisor and the student, the thesis’s supervisor notifies Jitka Plecerova by email about the assignment of the topic with the student’s name.
4) Non-fulfilment of students’ duties to agree on the topic of the final thesis can be considered as non-compliance of requirements resulting from the study program according to the Study and Examination Rules USB in accordance with § 56 par. 1 letter b) Act No. 111/1998 Coll. about universities.
5) The teachers will send the materials for processing of assignment protocol on selected topics electronically to Jitka Plecerova by 21st January 2022. Form of assignment protocol is available here: Assignment protocol of BT and DT.
6) The study department processes the assignment protocols and disseminates them to the directors of institutes and the Vice-dean for study affairs for signature by 25th February 2022.
7) Assignment protocol is an integral part of the bachelor/master thesis.
  
Theses topics of the Academic Year 18/19
Theses topics of the Academic Year 19/20
Theses topics of the Academic Year 20/21
Theses topics of the Academic Year 2021/2022
Legend:
BT - bachelor thesis
DT - diploma thesis
P/F Protection of Waters - topic intended for study program/field of study of Water protection
P/F Fishery - topic intended for the field of study of Fishery
If it is not determined for which field the topic is suitable, students from both study programs/fields can subscribe.

Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology /RIFCH/

RIFCH, Laboratory of Environmental Chemistry and Biochemistry

prof. Dipl.-Ing. Tomáš Randák, PhD
trandak@frov.jcu.cz 
+420 38 777 4756

DT -   Je vysazování rychleného plůdku lipana podhorního vhodným postupem pro podporu tohoto druhu ve volných vodách?  - obszena

 

doc. Dipl.-Ing. Vladimír Žlábek, PhD
+420 38 777 4730

BT -   Jak působí léčivo difenhydramin na molekulární obranné mechanismy u raka signálního?   - free

 

doc. MSc. Roman Grabic, PhD

+420 38 777 4756

DT -   Biocidy ve vodním prostředí ČR   - free

  

Dipl.-Ing. Bc. Kateřina Grabicová, PhD
+420 38 777 4752

DT -   Rozdíly v metabolomu mozku ryb pocházejících z čistého a znečištěného vodního prostředí   - free

  

MSc. Ganna Fedorova, PhD

DT -   Osud léčiv v půdách zavlažovaných odpadními vodami   - free

  

 Ing . Jan Turek, PhD
+420 38 777 4755

DT -   Ověření možnosti značení plůdku lososovitých ryb pomocí Alizarinové červeně   - free

 

Dipl.-Ing. Helena Švecová, PhD
hsvecova@frov.jcu.cz
+420 38 777 4752

BT - P/F Protection of Waters -  Perfluorované látky ve vodním životním prostředí   - assigned

 

RNDr. Anna Koubová, PhD
akoubova@frov.jcu.cz +420 38 777 4734

BT - P/F Protection of Waters -  Využití raka signálního pro vývoj prediktivního modelu bioakumulace vybraných farmak   - free


 RIFCH, Laboratory of Reproductive Physiology

MSc. Sergii Boryshpolets, PhD
+420 38 777 4615

DT -   Fish sperm motility: visualization and analyses  - free

 

Dipl.-Ing. Marek Rodina, PhD
+420 38 777 4614

BT -   Migrace jeseterovitých ryb – přehledová studie   - assigned

 
MSc. Borys Dzyuba, PhD
+420 38 777 4614

BT - P/F Fishery -   Sperm maturation process in fishes (review) (English)  - free

DT -   Fish sperm cryopreservation in large volume containers (experimental work) (English)  - free

 
MSc. Viktoriya Dzyuba, PhD
+420 38 777 4614

BT - P/F Fishery -   Reproductive system structure and spermatogenesis in holostean fishes (review) (English)  - free

DT -   Specificity of mitochondrion functioning: fish sperm versus somatic cells (English)  - free

 
MSc. Yu Cheng
+420 38 777 4743

BT - P/F Fishery -   Short-term storage of sperm in freshwater fishes (English)  - free


  RIFCH, Laboratory of Intensive Aquaculture

doc. Dipl.-Ing. Tomáš Policar, PhD
policar@frov.jcu.cz
+420 38 777 4606

BT - P/F Fishery -   Možnosti intenzivního chovu hlavatky podunajské (Hucho hucho) v RAS   - free

DT -   Optimalizace procesu triploidizace u candáta obecného (Sander lucioperca)   - free

 

MSc. Nima Hematyar
hematyar@frov.jcu.cz

BT - P/F Fishery -   Considering two aspects of fish welfare on largemouth bass (Micropterus salmoides) fillet quality  - free

 

MSc. Azadeh Mohagheghi Samarin, PhD
+420 38 777 4679
 

BT - P/F Fishery -   Effect of antioxidants on fish egg storage success   - free

DT -   DNA methylation analysis during ageing of zebrafish oocytes   - free

 

MSc. Azin Mohagheghi Samarin, PhD
+420 38 777 4748
 BT - P/F Fishery -   Egg storage in zebrafish Danio rerio   - free

DT -   Epigenetics and fish egg quality   - free

 

MSc. Carlos Yanes-Roca, PhD
cyanesroca@frov.jcu.cz  

BT - P/F Fishery -   Brachiounus calyciflorus mass culture optimization in batch and RAS systems   - free

DT -   Algae and rotifer integrated production system development   - free

 

MSc. Oleksandr Malinovskyi, PhD
omalinovskyi@frov.jcu.cz 

DT -   Ecology and behaviour of pikeperch (Sander lucioperca) broodstock during semi-controlled reproduction in capticity   - free

 

MSc. Hadiseh Dadras Asyabar, PhD
+420 38 777 4743
 

DT -   Metabolic profiling of fish during early stages development   - free

 

MSc. Samad Rahimnejad, PhD
DT -   Optimizing EPA/DHA ratio in diets for pikeperch juveniles   - free
 
 
MSc. Swapnil Gorakh Waghmare
BT - P/F Fishery -   Cleavage rate in embryos originating from different quality eggs in zebrafish Danio rerio   - free
 
 
MSc. Aiman Imentai, PhD
BT - P/F Fishery -   Effects of dietary vitamin C on the growth performance and immune response in pikeperch (Sander lucioperca) juveniles   - free
 

 RIFCH, Laboratory of Molecular, Cellular and Quantitative Genetics

prof. Dipl.-Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.
+420 38 777 4608
 

DT -   Optimalizace tlakového šoku pro efektivní produkci triploidů u ryb  - free

 
doc. Dipl.-Ing. Martin Kocour, PhD
+420 38 777 4612
 

BT - P/F Fishery -   Co lze vyčíst ze vzájemných závislostí užitkových znaků u kapra obecného?   - free

DT -   Genetické parametry barvy svaloviny u kapra obecného, linie ALv, a jejich vztah k hlavním užitkovým znakům   - free

 
 
Dipl.-Ing. Vojtěch Kašpar, PhD
+420 38 777 4609
 

BT - P/F Fishery -   Odlepkování jiker kaprovitých ryb  - free

BT - P/F Fishery -   Ověření použitelnosti sex markerů pro jeseterovité ryby  - free

 

Dipl.-Ing. Martin Prchal, PhD
+420 38 777 4753
 

BT - P/F Fishery -   Potenciál selekčního šlechtění při zvyšování užitkovosti kapra obecného: přehledová studie  - free

DT -   Lze změnit ošupení a tvar těla Amurské lysce ke spokojenosti zákazníka?  - free

DT -   Odhad plemenné hodnoty produkčních znaků v selekčních programech kapra obecného  - free

 

MSc. Ievgeniia Gazo, PhD
+420 38 777 4607
 

BT - P/F Fishery -   Vliv poškození DNA na vývoj embrya u jesetera malého (Acipenser ruthenus)  - free


 RIFCH, Laboratory of Freshwater Ecosystems

doc. Dipl.-Ing. Miloš Buřič, PhD
buric@frov.jcu.cz
+420 38 777 4769

BT -   Tajemství chemické komunikace u raků – přehledová studie a metodické cesty (consultant: Kaur)   - free

DT -   Bezpečný přístav? Mateřské chování u raka mramorovaného v různých podmínkách (kozultant: Kaur)   - free

 

doc. Dipl.-Ing. Antonín Kouba, PhD
+420 38 777 4745

BT -   Rak ničivý (Cherax destructor) - literární přehled  - free

DT -   Aktivita raka mramorovaného v závislosti nareprodukčním cyklu  - free

 DT -   Aktivita raka signálního v podmínkách malého toku  - free
 
 
prof. Dipl.-Ing. Pavel Kozák, PhD
+420 38 777 4600

DT -   Vyhodnocení různých metod lovu a dalších faktorů na úspěšnost odlovu raka pruhovaného  - assigned

 

Dipl.-Ing. Martin Bláha, PhD
+420 38 777 4611

BT - P/F Fishery -   Potrava násady kapra v rybnících - analýza obsahu zažívadel  - free

BT - P/F Protection of Waters -  Vliv početné populace raka signálního na společenstvo makrozoobentosu v podhorském toku   - assigned

BT -   Morfologie a genetická diverzita rodu Acanthocyclops, Copepoda (review)   - free

DT -   Od trusu k prostřenému ubrusu. Molekulární analýza potravy raka signálního   - free

 
 
RNDr. Bořek Drozd, PhD
+420 737 221 929
+420 38 777 4676

BT -   Kompromis mezi maximalizováním příjmu potravy a vyhnutím se predátorovi u invazního hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus): vliv chemických signálů na funkční odpověď (consultant: M.Sc. Natalia Z. Szydlowska)  - assigned

DT -   Gut evacuation rate of non-native mesopredator - round goby (Neogobius melanostomus) under the influence of native higher predator presence: effect of visual cues (consultant: M.Sc. Natalia Z. Szydlowska)  - free

 
 
 
Dipl.-Ing. Filip Ložek, PhD
+420 38777 4720

DT -   Postembrionální vývoj raků vystavených environmentálně relevantním koncentracím psychoaktivních látek (consultant Marek Let)  - free

DT -   Růst, vývoj a chování raků během infekce mikrosporidií Thelohania contejeani (consultant Miloš Buřič)  - free

 

MSc. Hamid Niksirat Hashjin, PhD
niksih00@frov.jcu.cz
+420 38 777 4745

DT -   The regeneration of antenna in crayfish   - free

DT -   Biology of hemolymph in crayfish   - free


RIFCH, Laboratory of Aquatic Toxicology and Ichtyopathology

dr hab. Dipl.-Ing. Josef Velíšek, PhD
velisek@frov.jcu.cz
+420 38 777 4625

BT -   Vliv chloracetamidových herbicidů na vodní organizmy - přehledová studie   - free

DT -   Vliv směsi dvou vybraných metabolitů herbicidů na raka signálního   - free

 

doc. Dipl.-Ing. Hana Kocour Kroupová, PhD
+420 38 777 4621

BT - P/F Protection of Waters -  Vliv syntetického steroidu mifepristonu na vývoj gonád modelového druhu žáby drápatky vodní (Xenopus laevis)  - assigned

BT -   Otravy ryb kyanidy - přehledová studie  - assigned

 
 
MVDr. Veronika Piačková, PhD
+420 38 777 4621

DT -   Vliv plemenné příslušnosti na hodnoty hematologických parametrů u kaprra obecného  - assigned

DT -   Vliv způsobu odběru, konzervace a zpracování vzorků tkání na výsledek PCR diagnostiky virových nemocí kaprů  - assigned

 

Dipl.-Ing. Alžběta Stará, PhD
staraa01@frov.jcu.cz
+420 38 777 4622

DT -   Chronické účinky směsi pesticidů na raka signálního  - free

 
 
  
Dipl. Biol. Christoph Steinbach, PhD
steinc00@frov.jcu.cz
+420 38 777 4622

BT - P/F Protection of Waters -  The pituitary gland in Xenopus laevis a histological and histochemical characterization   - free

DT -   Histological and histochemical characterization of endocrine organs in Xenopus laevis   - free

 

MSc. Natalia Zuzanna Szydlowska
nszydlowska@frov.jcu.cz

BT -   Effect of visual predator recognition on the intestinal evacuation rate of invasive round goby (Neogobius melanostomus) (consultant MSc. RNDr. Bořek Drozd, PhD   - free

 

Dipl.-Ing. Pavel Šauer, PhD
psauer@frov.jcu.cz
+420 38 777 4622

DT -   Sledování výskytu ligandů transportního proteinu transthyretinu pomocí in vitro biotestu ve vodním prostředí České republiky   - assigned


 Institute of Aquaculture and Protection of Waters /IAPW/

 IAPV, Laboratory of controlled reproduction and intensive fish culture

 
MSc. Tomáš Korytář, PhD
+ 420 38 777 4681

BT - P/F Fishery -   Charakterizace monoklonálních protilátek rozeznávajících bílé krvinky kapra obecného   - free

BT - P/F Fishery -   Srovnání citlivosti hlavních akvakulturních druhů ke stimulaci LPS   ,- free

DT -   Vývoj monoklonálních protilátek proti leukocytům kapra obecného   - free

DT -   Využití PLGA nosičů pro vakcinaci ryb   - free

 
 
prof. Dipl.-Ing. Jan Kouřil, PhD
+420 38 777 4677

BT - P/F Fishery -   Umělý výtěr karasa obecného  - free

DT -   Vliv délky transportu a způsobů inkubace jiker hlavatky podunajské na jejich líhnivost   - free

DT -   Vliv délky časového intervalu od umělého výtěru do oplození na líhnivost jiker síha peledě   - free

 

 
MSc. Otakar Strunecký, PhD
 +420 38 777 4683

BT -   Horizontální proudění vody v malých rybnících  - free

BT - P/F Fishery -   Využití odpadní celulózy a její transformace na složku využitelnou pro rybí krmiva  - free

DT -   Produkce kvasinek z oDTadních surovin a jejich využití pro výživu ryb  - free

DT -   Rychlost růstu rybničních sinic v závislosti na koncentraci živin  - free

 
  
MSc. Tatyana Gebauer, PhD

DT -   Vliv personality u okouna říčního na náchylnost k infekci Aeromonas sp.  - free


IAPV, Laboratory of Nutrition

Dipl.-Ing. Petr Dvořák, PhD
+420 38 777 4648

BT -   Rybí společenstva toků VÚ Boletice   - assigned

 

Dipl.-Ing. Radek Gebauer, PhD
BT-P/F Fishery -   Využití přírodních fungicidů a mikoorganismů proti plísňovým chorobám v akvaponických systémech (výzkumná práce)  - free

DT -   Vliv alternativních zdrojů bílkovin v rybím krmivu na růst ryb a rostlin ve dvousmyčkovém akvaponickém systému (výzkumná práce)  - free 

 

Dipl.-Ing. Markéta Prokešová, PhD
mprokesova@frov.jcu.cz 
+420 38 777 4682

BT - P/F Fishery -   Aplikace nanobublin ozónu v intenzivní akvakultuře   - assigned

BT - P/F Fishery -   Využití monosexních obsádek v intenzivní akvakultuře keříčkovce červenolemého  - free 


IAPV, Directory of IAPV

Dipl.-Ing. Ján Regenda, PhD
regenda@frov.jcu.cz
+420 38 777 4653

BT - P/F Fishery -   Odchov násady kapra v intenzivní akvakultuře  - free

DT -   Porovnání ekonomiky chovu ryb při produkci násady kapra a amura v RAS a rybníku   - free 

 

 Institute of complex systems /ICS/ 

 ICS, Laboratory of experimental complex systems

MSc. Jiří Jablonský, PhD
+420 38 777 3828

BT - P/F Fishery -   Modelování růstu ryb: metody a aplikace   - free 

BT -   Přehled biochemických modelů metabolismu sinic a jejich výsledků v odborné literatuře (consultant: MSc. Anushree Bachhar)   - free

BT - P/F Protection of Waters -  Nástroje výpočetní biologie aplikované v ochraně a čištění vodních zdrojů   - free

BT -   Bioinformatická analýza výskytu izoenzymů fosfofruktokinázy mezi sinicemi (consultant: MSc. Anushree Bachhar)   - free 

BT - P/F Protection of Waters -  Změny růstu sinic v závislosti na dostupnosti uhlíku v médiu: Synechocystis sp. PCC 6803 vs Microcystis aeruginosa (consultant: MSc. Anushree Bachhar)   - free

DT -   In silico analýza výskytu a role izoenzymů v metabolismu fotorespirace u sinic (consultant: MSc. Anushree Bachhar)  - free 

 

Dipl.-Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, PhD
rrychtarikova@frov.jcu.cz 
+420 38 777 3833

BT - P/F Protection of Waters -  Studium dynamiky živých lidských buněk v odezvě na běžné kontaminanty vod s cílem vývoje citlivého analytického postupu (consultant: MSc. Kirill Lonhus)  - assigned

BT - P/F Protection of Waters -  Změny hejnového chování akvarijních ryb v přítomnosti kontaminantu (consultant: MSc. Kirill Lonhus)  - assigned 

BT - P/F Protection of Waters -  Využití minispektrofotometru pro objektivizaci stanovení chlóru v pitné vodě (consultant: doc. Dipl.-Ing. Petr Dolejš, CSc.)  - free

BT - P/F Protection of Waters -  Využití minispektrofotometru pro kontinuální sledování a optimalizaci provozu vodárenských filtrů (consultant: doc. Dipl.-Ing. Petr Dolejš, CSc.)  - free 

 

ICS, Laboratory of Signal and Image Processing

Dipl.-Ing. Jan Urban, PhD
+420 38 777 3842
+420 777 729 584
BT - P/F Protection of Waters -  Porovnání obsahu látek pomocí akvafotomických metod   - free 

BT -  Vliv prostředí na změnu vybarvení parmičky duhové  - free