Accreditation is given to 1st March 2016, Ref. No. 18949/2009 - 30/1
The Accreditation award decision for Habilitation proceedings and Professor appointment in the field of Fisheries, Ref. No. MŠMT-12696/2015, valid until 1. 6. 2023, can be downloaded here.
Dipl.-Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
Date of commencement of proceedings: 7 April  2020

- životopis

- diplom

- potvrzení o pedagogické činnosti

- seznam publikovaných vědeckých a odborných prací

- seznam aplikovaných výstupů

- souhrn scientometrických ukazatelů

- seznam přednášek na vědeckých konferencích

- seznam obhájených závěrečných kvalifikačních prací

- seznam stáží

- přehled projektů